Ước tính yêu cầu chiều dài phao quây dầu trong ứng phó tràn dầu trên các vùng biển Việt Nam

Bài viết giới thiệu sơ lược về phao quây dầu và phương pháp ước lượng chiều dài phao quây dầu yêu cầu cho cơ sở, địa phương và khu vực. Theo đó, cơ sở khoa học để tính toán tối ưu chiều dài phao quây dầu trên các vùng biển Việt Nam đã được đề xuất áp dụng.