Vấn đề tên gọi của nhóm “Nhà nước Hồi giáo”

Nhóm thánh chiến “Nhà nước Hồi giáo” hiện đang chiếm giữ một phần rộng lớn lãnh thổ Syria và Iraq được biết tới với nhiều tên gọi khác nhau. Giới truyền thông và chính phủ tại mỗi quốc gia lại gọi nhóm phiến quân này bằng những tên gọi mà họ cho là phù hợp với bản chất của chúng. Bản thân nhóm này cũng tự gọi mình bằng cái tên thể hiện rõ tham vọng của chúng. Đứng trên quan điểm danh xưng học, bài viết tập trung tìm hiểu nguồn gốc các tên gọi của nhóm này và điều gì ẩn giấu sau những cái tên đó. Kết luận được rút ra là, dù với bất cứ tên nào thì bản chất của nhóm thánh chiến cực đoan này vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, để tránh những sự khó hiểu hoặc hiểu nhầm trong công chúng, bài viết khuyến nghị sử dụng một tên gọi thống nhất cho nhóm này.