Xây dựng mô hình toán mô phỏng giám sát hoạt động của ME 6S46MC-C7 trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tải trọng 34000 tấn

Bài viết trình bày phương pháp xây dựng các mô hình toán hồi quy trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thử nghiệm đường dài của nhà máy đóng tàu và hồ sơ kỹ thuật của nhà máy chế tạo động cơ đưa ra.