Xây dựng mục tiêu năng suất, hiệu suất ngành may

Bài viết giới thiệu phương pháp xây dựng mục tiêu năng suất, hiệu suất ngành may. Dệt May là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, là một trong nhà xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới với thị phần 4%-5%, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thường xuyên nằm trong nhóm những quốc gia tăng mạnh nhất.