Xây dựng thuật toán điều khiển quả trình cấp nước cho tuốc bin thủy điện

Bài báo trình bày việc tổng hợp lệnh điều khiển van cấp nước cho tuốc bin nhà máy thủy điện vừa và nhỏ nhằm ổn định tần số điện áp phát trong điều kiện tải thay đổi trên cơ sở áp dụng lý thuyết điều khiển tối ưu.