Xây dựng thuật toán mở cánh lái hướng cấp nước vào Turbin nhà máy thủy điện vừa và nhỏ

Bài viết Xây dựng thuật toán mở cánh lái hướng cấp nước vào turbin nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trình bày việc áp dụng lý thuyết điều khiển tối ưu để tổng hợp lệnh điều khiển cánh lái hướng cấp nước cho turbin ở nhà máy thủy điện vừa và nhỏ nhằm ổn định tần số điện áp phát trong điều kiện tải thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.