• Bài giảng môn Quản trị rủi ro - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Theo bạn trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp gặp những rủi ro gì? Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro hay không? Để trả lời cho các câu hỏi này, hãy cùng tham khảo bài giảng "Quản trị rủi ro" sau đây. Bài giảng sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro, cách để nhận dạng rủi ro, đo...

   214 p cntp 03/04/2018 245 7

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 3 của bài giảng Quản trị rủi ro cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến môi trường văn hoá và những rủi ro. Chương này đề cập tới những nội dung như: Khái niệm văn hoá, các yếu tố văn hoá, các khía cạnh và khuynh hướng văn hoá, Rủi ro do môi trường văn hoá và cách phòng ngừa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cntp 03/04/2018 171 3

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 4 của bài giảng Quản trị rủi ro trình bày về môi trường pháp luật chính trị - kinh tế . Chương này gồm có 3 nội dung chính cơ bản, đó là: Môi trường pháp luật, môi trường chính trị, môi trường kinh tế . Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p cntp 03/04/2018 164 3

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bạn đã bao giờ gặp rủi ro chưa? Theo bạn trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp gặp những rủi ro gì? Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro hay không? Trong chương 1 của bài giảng Quản trị rủi ro sau đây sẽ giới thiệu tổng quan về quản trị rủi ro và trả lời cho các vấn đề đã nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p cntp 03/04/2018 162 3

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 2 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 2 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 2 của bài giảng Quản trị rủi ro trình bày về quản trị rủi ro chiến lược. Chương này gồm có các nội dung chính sau: Quản trị rủi ro, kiến thức cơ bản để quản trị rủi ro chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   30 p cntp 03/04/2018 149 3

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 5 của bài giảng môn Quản trị rủi ro đề cập đến một số rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu như: Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương, rủi ro trong soạn thảo và ký kết hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết của bài giảng.

   34 p cntp 03/04/2018 166 3

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 1

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 1

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp thương mại là một đơn vị sản xuất, một đơn vị phân phối, cơ chế hoạt động của doanh nghiệp thương mại, phân loại doanh nghiệp thương mại,...

   28 p cntp 27/02/2018 149 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 Những vấn đề chung về quản trị nguồn nhân lực, trình bày các nội dung sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực, quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực, các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, mô hình quản trị nguồn nhân lực, đánh giá trình độ quản...

   33 p cntp 31/01/2018 170 3

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 do Th.S Trần Phi Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc, những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc, nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc, các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc,...

   13 p cntp 31/01/2018 191 3

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 trình bày về "Quá trình tuyển dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp, nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng,...

   13 p cntp 31/01/2018 179 3

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn", cụ thể như: Kiểm tra, trắc nghiệm, phỏng vấn, các yếu tố tác động đến phỏng vấn, nguyên tắc phỏng vấn, chỉ dẫn đối với những ứng viên sắp tham gia phỏng vấn,...

   14 p cntp 31/01/2018 99 3

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Định hướng và phát triển nghề nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục đích của việc nghiên cứu định hướng và phát triển nghề nghiệp, các giai đoạn phát triển nghề nghiệp, những điểm then chốt trong nghề nghiệp, khả năng cá nhân,...

   9 p cntp 31/01/2018 115 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số