• 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người việt: phần 1 - nxb hồng Đức

   100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người việt: phần 1 - nxb hồng Đức

  sách được sưu tầm và biên soạn về "100 điều cần biết về phong tục thở cúng của người việt" gồm 5 với 5 phong tục thờ cúng. Ở phần 1 trình bày 2 phong tục về: phong tục thờ cúng trong gia đình và dòng họ; phong tục thờ cúng trong đình, chùa, miếu, phủ và một số nơi thờ tự. hy vọng sẽ cung cấp một phần nhỏ lượng tri thức phong phú về phong...

   131 p cntp 30/12/2019 25 0

 • 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người việt: phần 2 - nxb hồng Đức

   100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người việt: phần 2 - nxb hồng Đức

  tiếp nối phần 1, phần 2 tiếp tục chia sẻ tới bạn 3 phong tục: phong tục thờ cúng vào các ngày lễ tết trong nam; phong tục thờ cúng trong các ngày lễ không định kỳ trong năm; phong tục thờ cứng của một số dân tộc thiểu số. sách trích dẫn thêm một sô phong tục thờ cúng để bạn đọc tham khảo.

   141 p cntp 30/12/2019 23 0

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phần 1

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phần 1

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Kỷ yếu hội thảo khoa học có kết cấu nội dung gồm 4 phần. Phần 1 tài liệu với 2 nội dung đầu: Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta, Bác Hồ với miền Nam - Miền Nam với Bác Hồ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tài liệu.

   248 p cntp 30/12/2019 40 0

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phần 2

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 2 nội dung còn lại chính là: Như có Bác Hồ trong ngày vui thống nhất, mãi mãi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi bài nghiên cứu, bài viết trong kỷ yếu này có những phong cách thể hiện sinh động khác nhau, dẫn chứng nhiều loại tư liệu và cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến...

   170 p cntp 30/12/2019 15 0

 • Sinh học đại cương và sinh học cơ thể thực vật (Tập II): Phần 1

  Sinh học đại cương và sinh học cơ thể thực vật (Tập II): Phần 1

  Tài liệu Sinh học đại cương và sinh học cơ thể thực vật (Tập II): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển cấu trúc của cơ thể thực vật, mô sơ cấp của thân, sinh trưởng thứ cấp của thân, sự thích nghi của rễ và lá, cấu tạo và chức năng của lá, cấu tạo và chức năng của rễ, hấp thụ và vận chuyển vật chất ở cơ thể thực...

   72 p cntp 30/12/2019 28 0

 • Sinh học đại cương và sinh học cơ thể thực vật (Tập II): Phần 2

  Sinh học đại cương và sinh học cơ thể thực vật (Tập II): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Sinh học đại cương và sinh học cơ thể thực vật (Tập II) sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về phản ứng của thực vật và tác động của hormone thực vật, sự phát triển của thực vật, sự sinh sản ở thực vật có hoa, chu trình sinh sống của thực vật có hoa, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, sự...

   81 p cntp 30/12/2019 27 0

 • Giới thiệu về các loại vi sinh vật vi tính: Phần 1

  Giới thiệu về các loại vi sinh vật vi tính: Phần 1

  Giới thiệu về các loại vi sinh vật vi tính là tài liệu thuộc bộ Horrible Science, được trình bày bằng giọng văn và các minh họa hài hước quen thuộc của hai tác giả Nick Arnold và Tony De Saulles giúp bạn dễ dàng làm quen với kiến thức cơ bản nhất liên quan đến các loại vi khuẩn vi sinh. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Kính hiển vi tinh vi,...

   67 p cntp 30/12/2019 23 0

 • Giới thiệu về các loại vi sinh vật vi tính: Phần 2

  Giới thiệu về các loại vi sinh vật vi tính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Giới thiệu về các loại vi sinh vật vi tính sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về y học tinh vi, sát thủ tí hon, tế bào tế khổ, nỗi kinh hoàng trong xó nhà, khủng bố toilet. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p cntp 30/12/2019 39 0

 • Thiên văn học - Nhìn lên những chòm sao: Phần 1

  Thiên văn học - Nhìn lên những chòm sao: Phần 1

  Tài liệu Thiên văn học - Nhìn lên những chòm sao sẽ đề cập đến sự hiện diện của các chòm sao trên bầu trời nhằm giúp chúng ta có thể tự trang bị thêm cho kiến thức cuộc sống một hiểu biết sơ đẳng nhất về vũ trụ. Chắc chắn nó sẽ giúp ích ít nhiều cho các bạn trẻ thích tìm hiểu, thám hiểm. Phần 1 của tài liệu gồm những nội dung chính...

   95 p cntp 30/12/2019 41 0

 • Thiên văn học - Nhìn lên những chòm sao: Phần 2

  Thiên văn học - Nhìn lên những chòm sao: Phần 2

  Tài liệu Thiên văn học - Nhìn lên những chòm sao: Phần 2 tiếp tục mang đến các nội dung xoay quanh các chòm sao trên vũ trụ như: Những chòm sao thấy được vào các quý 2, 3, 4, chòm sao người chăn, chòm sao rắn biển, chòm sao thiên nga, chòm sao thiên mã, sự dịch chuyển của trục trái đất, chòm sao quái nhân mã,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p cntp 30/12/2019 26 0

 • Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 1

  Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Quản lý danh mục đầu tư tài chính cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về quản trị danh mục đầu tư, cấu trúc rủi ro, mô hình kinh doanh chênh lệch giá, tỷ suất sinh lợi ngoại lệ, danh mục chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p cntp 30/12/2019 15 0

 • Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 2

  Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Quản lý danh mục đầu tư tài chính sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Rủi ro tỷ suất sinh lợi thặng dư, nguyên tắc nền tảng của quản trị danh mục, dự báo nâng cao, phân tích thông tin, xây dựng danh mục đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   350 p cntp 30/12/2019 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số