• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

  Tư tưởng đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc từ góc độ truyền thống ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên tầm cao mới, mang ý nghĩa cách mạng, khoa học triệt để qua thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Thực hiện tốt vấn đề đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc sẽ góp phần xây dựng và phát...

   8 p cntp 30/05/2020 25 0

 • Trừng phạt vũ trang trong khuôn khổ Liên hợp quốc - quy chế pháp lý và thực tiễn hoạt động

  Trừng phạt vũ trang trong khuôn khổ Liên hợp quốc - quy chế pháp lý và thực tiễn hoạt động

  Trong tất cả các tổ chức quốc tế hiện nay, Liên hợp quốc là tổ chức duy nhất được các quốc gia thành viên thỏa thuận trao cho quyền trừng phạt vũ trang những chủ thể có hành vi đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế. Quyền hạn đặc biệt này được các quốc gia kỳ vọng sẽ giúp Liên hợp quốc đủ sức mạnh để hoàn thành chức...

   5 p cntp 30/05/2020 5 0

 • Vấn đề tên gọi của nhóm “Nhà nước Hồi giáo”

  Vấn đề tên gọi của nhóm “Nhà nước Hồi giáo”

  Nhóm thánh chiến “Nhà nước Hồi giáo” hiện đang chiếm giữ một phần rộng lớn lãnh thổ Syria và Iraq được biết tới với nhiều tên gọi khác nhau. Giới truyền thông và chính phủ tại mỗi quốc gia lại gọi nhóm phiến quân này bằng những tên gọi mà họ cho là phù hợp với bản chất của chúng. Bản thân nhóm này cũng tự gọi mình bằng cái tên thể...

   7 p cntp 30/05/2020 6 0

 • Chính sách hướng Đông của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á từ sau chiến tranh lạnh đến nay

  Chính sách hướng Đông của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á từ sau chiến tranh lạnh đến nay

  Nguồn gốc chính sách hướng Đông của Ấn Độ; Đông Nam Á trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ; những kết quả bước đầu của việc thực thi chính sách hướng Đông của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   9 p cntp 30/05/2020 21 0

 • Sự phát triển có tính bùng nổ của quan hệ Việt - Hàn (1992-2012)

  Sự phát triển có tính bùng nổ của quan hệ Việt - Hàn (1992-2012)

  Bài viết nêu và phân tích những nguyên nhân từ các yếu tố lịch sử và văn hóa, từ cảnh quốc tế và khu vực, từ chính sách của hai chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm lý giải đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn quan hệ của hai nước trong những năm gần đây. Đưa ra những vấn đề do sự phát triển nóng của quan hệ Việt – Hàn và đưa ra những biện...

   9 p cntp 30/05/2020 19 0

 • Vấn đề dân tộc trong chủ nghĩa dân tộc ở Hàn Quốc và Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa

  Vấn đề dân tộc trong chủ nghĩa dân tộc ở Hàn Quốc và Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa

  Bài viết đưa ra hai trường hợp đối lập thú vị giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong vấn đề dân tộc: một bên là “một nửa” của dân tộc Hàn và một bên là tập hợp 54 cộng đồng dân tộc khác nhau. Trong cả hai trường hợp, vấn đề dân tộc trở thành một bìa toán khó cho các nhà hoạch định chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để...

   7 p cntp 30/05/2020 7 0

 • Vai trò của triết học Mác – Lênin trong phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

  Vai trò của triết học Mác – Lênin trong phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

  Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc học tập là nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ hàng đầu để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học trang bị cho sinh viên, góp...

   8 p cntp 30/05/2020 26 0

 • Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “học để làm việc”

  Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “học để làm việc”

  Trước yêu cầu của xu thế toàn cầu hóa, cần thiết phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của đất nước. Với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam của Đảng ta hiện nay, một lần nữa đòi hỏi cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng “học để làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   5 p cntp 30/05/2020 4 0

 • Chiến lược Biển Đông của Trung Quốc và những tác động đến Việt Nam (1909-2014)

  Chiến lược Biển Đông của Trung Quốc và những tác động đến Việt Nam (1909-2014)

  Bài viết trình bày tư duy chiến lược và dã tâm bá chủ Biển Đông của Trung Quốc đang đe dọa trực tiếp công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tình hình đó đặt ra những thách thức lớn đối với Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề nóng bỏng ở Biển Đông, trên tinh thần bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,...

   9 p cntp 30/05/2020 15 0

 • Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn Triết học Mác Lênin ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn Triết học Mác Lênin ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay

  Chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao tư duy nhân loại, vũ khí tư tưởng sắc bén của giai cấp vô sản. Việc giảng dạy môn triết học Mác - Lênin trang bị thế giới quan, phương pháp luận giúp cho người học hình thành và phát triển trí tuệ, nâng cao năng lực tư duy logic, khái quát và hệ thống; hình thành những giá trị văn hóa, lý tưởng, niềm tin, đạo...

   5 p cntp 30/05/2020 6 0

 • Nâng cao năng lực tự học của sinh viên đối với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nâng cao năng lực tự học của sinh viên đối với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại là yêu cầu vừa có tính thường xuyên, vừa mang tính cấp thiết nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy học các môn lý luận chính trị nói chung và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Bài viết này tập trung làm rõ việc dạy môn tư tưởng Hồ Chí minh theo hứng tích cực, hiện đại, lấy...

   7 p cntp 30/05/2020 9 0

 • Dân chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

  Dân chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

  Ở Việt Nam hiện nay, nhân dân có quyền làm chủ. Quyền làm chủ đó thể hiện trước hết ở cơ sở. Trường đại học công lập là một đơn vị cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ trong các trường đại học công lập sẽ huy động được tiềm năng trí tuệ của cán bộ, viên chức vào xây dựng nhà trường, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo.

   7 p cntp 30/05/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số