• Ebook Khoa học và công nghệ nano: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ nano: Phần 2

  'Ebook Khoa học và công nghệ nano: Phần 2' được tiếp nối phần 1 cung cấp các kiến thức từ chương 5 đến 7 bao gồm vật liệu nano trong y học, mô phỏng sinh học biến phân tử thành động cơ; vật liệu thần kỳ, ống than nano.

   145 p cntp 30/05/2021 72 4

 • Ebook Khoa học và công nghệ nano: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ nano: Phần 1

  'Ebook Khoa học và công nghệ nano: Phần 1' gồm 4 chương với các nội dung trong một thế giới cực nhỏ; cấu trúc nano thiên nhiên; mỹ học trong cấu trúc nao; cơ học lượng tủ và vật liệu nano.

   136 p cntp 30/05/2021 74 4

 • Bài giảng An toàn hóa chất

  Bài giảng An toàn hóa chất

  Bài giảng An toàn hóa chất trình bày những nội dung cơ bản sau: Nghĩa vụ của nsdlđ về an toàn vệ sinh lao động, quyền của người sử dụng lao động về an toàn vệ sinh lao động, nhiệm vụ chính của an toàn vệ sinh lao động, hoá chất? hoá chất nguy hiểm, an toàn trong sản xuất và sử dụng, hoá chất độc hại,…

   152 p cntp 27/05/2021 60 2

 • Bài thuyết trình Các phương pháp điều chế keo

  Bài thuyết trình Các phương pháp điều chế keo

  'Bài thuyết trình Các phương pháp điều chế keo' được nghiên cứu nhằm tìm hiểu định nghĩa điều chế keo; các phương pháp điều chế dung dịch keo; điều chế dung dịch keo bằng phương pháp phân tán... Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết hơn nội dung.

   23 p cntp 27/05/2021 49 0

 • Bài thuyết trình Độ bền vững của hệ keo

  Bài thuyết trình Độ bền vững của hệ keo

  'Bài thuyết trình Độ bền vững của hệ keo' tình bày định nghĩa hệ keo; độ bền vững của hệ keo; độ bền động học; độ bền tập hợp; tương quan giữa lực hút và đẩy; những phương pháp làm cho hệ keo bền vững...

   19 p cntp 27/05/2021 43 0

 • Bài thuyết trình Phương pháp tinh chế keo

  Bài thuyết trình Phương pháp tinh chế keo

  'Bài thuyết trình Phương pháp tinh chế keo' trình bày khái niệm tinh chế keo; tầm quan trọng của tinh chế keo; phương pháp tinh chế keo; ứng dụng của tinh chế keo.

   18 p cntp 27/05/2021 38 0

 • Bài thuyết trình Chuyển hóa đa hình giản đồ pha

  Bài thuyết trình Chuyển hóa đa hình giản đồ pha

  'Bài thuyết trình Chuyển hóa đa hình giản đồ pha' trình bày khái niệm chuyển hóa đa hình; điều kiện diễn ra sự chuyển hóa đa hình; các dạng chuyển hóa đa hình; thành phần giản đồ pha, nguyên tắc liên tục và tương ứng giản đồ pha, các phương pháp thực nghiệm xây dựng giản đồ pha.

   18 p cntp 27/05/2021 38 0

 • Thuyết trình đồ án tốt nghiệp Hóa vô cơ: Tính toán thiết kế xưởng mạ kẽm treo sản phẩm tay gương xe máy năng xuất 75000m2/năm.

  Thuyết trình đồ án tốt nghiệp Hóa vô cơ: Tính toán thiết kế xưởng mạ kẽm treo sản phẩm tay gương xe máy năng xuất 75000m2/năm.

  Bài thuyết trình trình bày tổng quan công nghệ mạ; quy trình mạ sản phẩm; kế hoạch xưởng làm việc; thời gian mạ và gia công; cấu trúc dây chuyền; xây dựng nhà xưởng...

   23 p cntp 27/05/2021 35 0

 • Bài thuyết trình Tính chất quang học của hệ keo

  Bài thuyết trình Tính chất quang học của hệ keo

  'Bài thuyết trình Tính chất quang học của hệ keo' với các nội dung hệ keo và cuộc sống; định nghĩa tính chất quang học của hệ keo; phân loại tính chất quang học của hệ keo; đặc điểm tính chất quang học của hệ keo...

   24 p cntp 27/05/2021 43 0

 • Bài thuyết trình Tinh chất động học của hệ keo

  Bài thuyết trình Tinh chất động học của hệ keo

  'Bài thuyết trình Tinh chất động học của hệ keo' tìm hiểu định nghĩa về tinh chất động học của hệ keo; phân loại tinh chất động học của hệ keo; tính chất động học của hệ keo.

   17 p cntp 27/05/2021 41 0

 • Bài thuyết trình Hệ phân tán thô

  Bài thuyết trình Hệ phân tán thô

  'Bài thuyết trình Hệ phân tán thô' trình bày khái quát về hệ phân tán; tìm hiểu hệ phân tán thô; vai trò của hệ phân tán thô; phân loại nhũ tương; nhận biết nhũ tương; độ bền vững của nhũ tương...

   26 p cntp 27/05/2021 52 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ: Chương 4 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ: Chương 4 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu phân bón đa dinh dưỡng, phân phức hợp, phân hỗn hợp,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p cntp 26/04/2021 64 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số