• Bài giảng Chi tiết máy - Chương 1: Truyền động cơ khí trong máy

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 1: Truyền động cơ khí trong máy

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 1: Truyền động cơ khí trong máy trình bày các khái niệm chung, chức năng, yêu cầu, phân loại của truyền động cơ khí, hộp giảm tốc và bài tập. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   44 p cntp 27/08/2019 12 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 2: Truyền động đai

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 2: Truyền động đai

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 2: Truyền động đai trình bày các khái niệm chung, chức năng, yêu cầu, phân loại của truyền động đai, hộp giảm tốc và bài tập. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   60 p cntp 27/08/2019 13 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động xích

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động xích

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động xích trình bày các khái niệm chung, chức năng, yêu cầu, phân loại của truyền động xích, hộp giảm tốc và bài tập. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   41 p cntp 27/08/2019 10 0

 • Bài giảng Cơ kỹ thuật: Phần 2 – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Cơ kỹ thuật: Phần 2 – KS. Dư Văn Rê

  Phần 2 của bài giảng cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về nguyên lý máy. Mục tiêu của phần này giúp người học có khái niệm cơ bản về máy và cơ cấu; hiểu biết về các cơ cấu cơ bản, đặc điểm, ứng dụng của những cơ cấu đó.

   18 p cntp 27/08/2019 11 0

 • Bài giảng Lập trình gia công trên máy điều khiển số - ThS. Phùng Xuân Lan

  Bài giảng Lập trình gia công trên máy điều khiển số - ThS. Phùng Xuân Lan

  Bài giảng Lập trình gia công trên máy điều khiển số trình bày các nội dung chính sau: khái niệm chung, quy trình lập trình gia công trên máy điều khiển số, phương pháp lập trình, ngôn ngữ lập trình, mã ISO cơ bản, các chức năng hiệu chỉnh, xê dịch điểm chuẩn.

   54 p cntp 27/08/2019 13 0

 • Bài giảng Cơ kỹ thuật: Phần 1 – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Cơ kỹ thuật: Phần 1 – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Cơ kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung về sức bền vật liệu. Mục tiêu của bài giảng này nhằm giúp sinh viên hiểu được thế nào là tác dụng của lực lên chi tiết, mối quan hệ giữa lực và biến dạng và giải quyết bài toán bền cho chi tiết chịu lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p cntp 27/08/2019 12 0

 • Bài giảng Cơ kỹ thuật: Phần 3 – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Cơ kỹ thuật: Phần 3 – KS. Dư Văn Rê

  Phần 3 của bài giảng Cơ kỹ thuật trình bày về chi tiết máy. Thông qua bài học này giúp người học hiểu biết cơ bản về hệ thống truyền động cơ khí; hiểu biết về các bộ truyền cơ khí, đặc điểm và ứng dụng của từng bộ truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cntp 27/08/2019 12 0

 • Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 2 - Vật liệu dùng trong công nghiệp

  Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 2 - Vật liệu dùng trong công nghiệp

  Cơ khí đại cương - Chương 2 Vật liệu dùng trong công nghiệp với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Kim loại và hợp kim, cấu tạo và sự kết tinh của kim loại,... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   59 p cntp 27/08/2019 13 0

 • Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 1 - Khái niệm cơ bản

  Bài giảng Cơ khí đại cương: Chương 1 - Khái niệm cơ bản

  Các khái niệm về quá trình sản xuất cơ khí, chất lượng bề mặt sản phẩm, độ chính xác gia công, đo lường trong sản xuất cơ khí, tiêu chuẩn hóa là những nội dung chính của chương 1 "Khái niệm cơ bản" thuộc bài giảng Cơ khí đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cntp 27/08/2019 12 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - TS. Nguyễn Thị Quốc Dung

  Bài giảng Chi tiết máy - TS. Nguyễn Thị Quốc Dung

  Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, bài giảng "Chi tiết máy" giới thiệu đến các bạn những nội dung về những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy, truyền động cơ khí, các tiết máy đỡ nối, các tiết máy ghép,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   42 p cntp 27/08/2019 12 0

 • Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 09CrSi qua tôi

  Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 09CrSi qua tôi

  Độ cứng của vật liệu gia công ảnh hưởng trực tiếp đến quy luật phát triển nhiệt độ trong vùng cắt và tốc độ mòn mặt sau. Liu và đồng nghiệp [5] đã chỉ ra rằng mòn xảy ra với tốc độ cao nhất trong khoảng độ cứng của VLGC từ 40 ÷ 50 HRC và thấp hơn trong khoảng độ cứng 60 ÷ 64 HRC. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ảnh hưởng của...

   8 p cntp 27/08/2019 13 0

 • Mô hình dự đoán nhám bề mặt và mòn dụng cụ trong tiện cứng chính xác bằng dụng cụ cắt PCBN

  Mô hình dự đoán nhám bề mặt và mòn dụng cụ trong tiện cứng chính xác bằng dụng cụ cắt PCBN

  Bài báo này trình bày về mô hình dự đoán nhám bề mặt và mòn dụng cụ trong tiện cứng chính xác bằng dụng cụ cắt PCBN (Nitrit Bo lập phương đa tinh thể). Mô hình được xây dụng bằng phương pháp phân tích hồi qui sử dụng dữ liệu đo đạc từ các thí nghiệm tiện cứng chính xác thép 9XC tôi cứng bằng dụng cụ cắt PCBN. Kết quả cho thấy giảm vận...

   6 p cntp 27/08/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số