• Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý máy (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về giảm chấn cho hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do, cân bằng trục mềm, cánh dung. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Cơ khí - Chế tạo máy dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   105 p cntp 31/01/2018 17 0

 • Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý máy (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của chương 18 - Rôbốt bao gồm: Cấu trúc rôbốt, hình động học cơ cấu rôbốt, động lực học rôbốt. Phần phụ lục là các chương trình giải một số bài tính nguyên lý máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   230 p cntp 31/01/2018 16 0

 • Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý máy (Tập 1)" trình bày các nội dung: Cấu trúc cơ cấu, cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp bài tính vị trí, phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp bài tính vận tốc và bài tính gia tốc, phân tích lực cơ cấu phẳng toàn khớp thấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   133 p cntp 31/01/2018 9 0

 • Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý máy (Tập 1)", Phần 2 trình bày các nội dung: Cân bằng máy, ma sát trong khớp động, chuyển động thực của máy, cơ cấu CAM phẳng, cơ cấu bánh răng phẳng, cơ cấu bánh răng không gian, hệ thống bánh răng, cơ cấu truyền động đai, cơ cấu có truyền động đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   216 p cntp 31/01/2018 12 0

 • Giáo trình Điều khiển tự động - Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự động

  Giáo trình Điều khiển tự động - Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự động

  Giáo trình điều khiển tự động - Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự động cung cấp cho người học những kiến thức sau: Các khái niệm cơ bản, hệ thống điều khiển, các nguyên tắc điều khiển, phân loại hệ thống điều khiển, các bài toán cơ bản, ví dụ ứng dụng, sơ lược lịch sử phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cntp 31/12/2017 20 0

 • Giáo trình Điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả toán học phần tử và hệ thống liên tục

  Giáo trình Điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả toán học phần tử và hệ thống liên tục

  Nội dung chương này nhằm giải quyết hai vấn đề: Xác định mô hình toán học cho các phần tử, và xác lập mối liên kết giữa các mô hình toán học riêng thành một mô hình toán học chung cho toàn bộ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   60 p cntp 31/12/2017 10 0

 • Ebook Dao động kỹ thuật - GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang

  Ebook Dao động kỹ thuật - GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang

  Cuốn sách này được viết trên cơ sở các bài giảng về dao động tuyến tính tiền định của tác giả. Do tính đặc thù riêng, các vấn đề về dao động phi tuyến, dao động ngẫu nhiên sẽ được trình bày trong sách. Mời các bạn cùng tham khảo!

   325 p cntp 29/08/2017 37 2

 • Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 1

  Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 1

  Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 1 cung cấp cho các bạn những nội dung về khái niệm chung về ren và hình dáng kích thước các loại ren tam giác; nguyên tắc tạo ren và cách tính bánh răng thay thế cùng một số nội dung khác.

   22 p cntp 29/08/2017 31 0

 • Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 2

  Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 2

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 2 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về tiện ren tam giác ngoài có bước ren < 2 mm, tiện ren tam giác ngoài có bước ren > 2 mm, tiện ren trên mặt côn.

   31 p cntp 29/08/2017 24 0

 • Giáo trình: Công nghệ sửa chữa máy công cụ - Lê Văn Hiếu

  Giáo trình: Công nghệ sửa chữa máy công cụ - Lê Văn Hiếu

  Giáo trình Công nghệ sửa chữa máy công cụ do Lê Văn Hiếu biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hướng dẫn tháo máy, bảo trì sữa chữa các mối ghép cố định, bảo trì sửa chữa trục tâm và trục huyền, bảo trì sửa chữa trục chính, bảo trì sửa chữa trục ổ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p cntp 29/08/2017 29 0

 • Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa - TS Phạm Sơn Minh

  Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa - TS Phạm Sơn Minh

  Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa do TS Phạm Sơn Minh biên soạn gồm các nội dung chính như: Cấu tạo khuôn ép phun, cơ sở lý thuyết về thiết kế khuôn ép nhựa, mô phỏng phân tích (CAE) dòng chảy của nhựa,...

   286 p cntp 29/08/2017 33 0

 • Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Bài Tính toán số lòng khuôn

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Bài Tính toán số lòng khuôn

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Bài Tính toán số lòng khuôn gồm các nội dung chính như: Thiết kế sản phẩm, tính toán số lòng khuôn,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p cntp 29/08/2017 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số