• Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 1 - ĐH Kinh tế

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 1 - ĐH Kinh tế

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 1 cung cấp các nội dung chính như: Tổng quan về nghiên cứu khoa học; Vấn đề nghiên cứu; Phương pháp định tính; Phương pháp định lượng; Phương pháp hỗn hợp; Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng; Đo lường và thu thập dữ liệu định lượng; Đo lường khái niệm nghiên cứu. Mời các bạn...

   344 p cntp 27/07/2021 82 3

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 2 - ĐH Kinh tế

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 2 - ĐH Kinh tế

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 2 gồm các nội dung chính như: Thống kê dùng trong kiểm định lý thuyết khoa học; Cronbach alpha và đánh giá độ tin cậy thang đo; Mô hình EFA; Kiểm định giá trị thang đo; Mô hình T-Test và Anova: Kiểm định khác biệt trung bình; Mô hình hồi quy đơn và bội: Kiểm định...

   332 p cntp 27/07/2021 61 2

 • Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  "Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt" giúp các bạn dễ dàng trong việc lên kế hoạch, giao việc, quản lý thời gian, giao tiếp, phát triển thành viên và ra quyết định.

   42 p cntp 30/06/2021 72 8

 • Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2

  Lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp; chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược;... là những nội dung chính mà "Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2" hướng đến trình bày.

   115 p cntp 29/06/2021 52 1

 • Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 do ThS Lê Thị Bích Ngọc biên soạn tập trung trình bày các vấn đề cơ bản tổng quan về quản trị chiến lược; phân tích và dự báo môi trường kinh doanh; sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp;...

   66 p cntp 29/06/2021 70 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 6 - ThS. Lê Phan Hòa

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 6 - ThS. Lê Phan Hòa

  'Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 6: Quản trị hàng dự trữ' với các kiến thức quan niệm về hàng dự trữ; sự cần thiết của hàng dự trữ; phân loại hàng dự trữ; các chi phí liên quan đến hàng dự trữ; kỹ thuật phân tích ABC trong phân loại hàng dự trữ; các mô hình dự trữ.

   34 p cntp 27/05/2021 39 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 5 - ThS. Lê Phan Hòa

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 5 - ThS. Lê Phan Hòa

  'Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 5: Hoạch định tổng hợp' trình bày thực chất của hoạch định tổng hợp, các chiến lược hoạch định tổng hợp, các phương pháp hoạch định tổng hợp.

   29 p cntp 27/05/2021 36 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 4 - ThS. Lê Phan Hòa

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 4 - ThS. Lê Phan Hòa

  'Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 4: Định vị doanh nghiệp' sau khi học bài này người học hiểu rõ về thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp; phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới định vị doanh nghiệp; cách lựa chọn địa điểm của doanh nghiệp.

   55 p cntp 27/05/2021 35 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 3 - Ths. Trần Mạnh Linh

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 3 - Ths. Trần Mạnh Linh

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 3: Hoạch định công suất' để nắm chi tiết hơn các nội dung kiến thức về khái niệm và phân loại công suất; các nhân tố ảnh hưởng đến công suất; các phương pháp hỗ trợ lựa chọn công suất.

   33 p cntp 27/05/2021 43 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 2 - Ths. Trần Mạnh Linh

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 2 - Ths. Trần Mạnh Linh

  'Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 2: Dự báo nhu cầu sản xuất' với mục tiêu giúp người học nắm được thực chất và vai trò của dự báo đối với doanh nghiệp; khả năng thực hiện các phương pháp dự báo; các phương pháp kiểm soát dự báo.

   37 p cntp 27/05/2021 48 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 1 - ThS. Trần Mạnh Linh

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 1 - ThS. Trần Mạnh Linh

  'Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 1: Tổng quan về quản trị tác nghiệp' thông tin đến người học các kiến thức quản trị tác nghiệp; nội dung của quản trị tác nghiệp; phân loại và đặc điểm của các hình thức sản xuất; quá trình hình thành và xu hướng phát triển của quản trị tác nghiệp.

   22 p cntp 27/05/2021 50 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh có nội dung gồm 6 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức về: Một số khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access, bảng dữ liệu (table), truy vấn (query), biểu mẫu (form), report (biểu báo), macro (tập lệnh). Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p cntp 31/03/2021 89 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số