• Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Chương 2 - Chức năng cơ bản của quản lý kinh tế. Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại chức năng của quản lý kinh tế, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cntp 28/01/2019 45 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Chương 5 - Công cụ quản lý kinh tế. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Công cụ kế hoạch hóa, công cụ luật pháp, công cụ chính sách kinh tế, công cụ vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p cntp 28/01/2019 47 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Chương 4 - Phương pháp quản lý kinh tế. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p cntp 28/01/2019 47 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Chương 6 - Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm và đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế, yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế, các loại hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế, cán bộ quản lý kinh tế. Mời các bạn cùng...

   19 p cntp 28/01/2019 40 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Chương 1 - Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế. Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Lược sử các tư tưởng quản lý, bản chất của quản lý kinh tế, vai trò của quản lý kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cntp 28/01/2019 46 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Chương 3 - Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến: Khái niệm nguyên tắc quản lý kinh tế, nguyên tắc thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế, nguyên tắc tập trung và dân chủ, nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế, nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả, nguyên...

   22 p cntp 28/01/2019 39 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Chương 7 - Thông tin và quyết định quản lý. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Thông tin quản lý kinh tế, quyết định quản lý kinh tế, vai trò của thông tin đối với quyết định quản lý kinh tế.

   15 p cntp 28/01/2019 38 0

 • Giáo trình Tìm hiểu nguyên lý thống kê kinh tế

  Giáo trình Tìm hiểu nguyên lý thống kê kinh tế

  Giáo trình gồm các chương chính: Giới thiệu môn học, thu thập thông tin thống kê, tổng hợp và trình bày các số liệu thống kê, thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   118 p cntp 28/09/2018 182 2

 • Ebook Rơi tự do - Hoseph E.Stiglitz

  Ebook Rơi tự do - Hoseph E.Stiglitz

  Ebook Rơi tự do - Nước Mỹ các thị trường tự do và sự suy sụp của nền kinh tế thế giới có cấu trúc gồm 10 chương trình bày các nội dung: Tạo ra khủng hoảng, rơi tự do và hậu quả của nó, một số phản ứng sai lầm, "Cú lừa" thế chấp, tính hám lợi chiến thắng sự cẩn trọng, một trật tự mới của chủ nghĩa tư bản,... Mời các bạn cùng tham...

   1607 p cntp 12/07/2018 127 9

 • Ebook Để giàu có và nghỉ hưu khi còn trẻ: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Để giàu có và nghỉ hưu khi còn trẻ: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 1 ebook "Để giàu có và nghỉ hưu khi còn trẻ" do NXB Văn hóa thông tin ấn hành gồm các nội dung chính: Làm thế nào để về hưu sớm và giàu, tại sao phải về hưu càng sớm càng tốt, sức mạnh đòn bẩy của trí óc, sức mạnh đòn bẩy của kế hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   98 p cntp 12/07/2018 123 5

 • Ebook Để giàu có và nghỉ hưu khi còn trẻ: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Để giàu có và nghỉ hưu khi còn trẻ: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Để giàu có và nghỉ hưu khi còn trẻ" do NXB Văn hóa thông tin ấn hành gồm các nội dung chính: Sức mạnh đòn bẩy của chuyện cổ tích, sức mạnh đòn bẩy của sự rộng lượng, sức mạnh đòn bẩy của hành động,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   122 p cntp 12/07/2018 99 4

 • Tóm tắt bài giảng môn học Quản lý dự án - Nguyễn Vũ Bích Uyên

  Tóm tắt bài giảng môn học Quản lý dự án - Nguyễn Vũ Bích Uyên

  Tài liệu "Tóm tắt bài giảng môn học Quản lý dự án" cung cấp đến người học những thông tin về dự án và quản lý dự án, đánh giá dự án, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư, xác định và sử dụng dòng tiền dự án trong phân tích, quản lý rủi ro trong dự án,...cùng một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin...

   100 p cntp 12/07/2018 134 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số