• Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Giao hàng và thu hồi

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Giao hàng và thu hồi

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Giao hàng và thu hồi. Chương này có nội dung trình bày về: Giao hàng và phân phối trong chuỗi cung ứng; quy trình đáp ứng và quản lý đơn hàng; thu hồi trong chuỗi cung ứng; quy trình thu hồi; quản lý quan hệ khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p cntp 26/06/2022 28 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Đo lường và đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Đo lường và đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Đo lường và đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng. Chương này có nội dung trình bày về: Quan điểm và mô hình đo lường chuỗi cung ứng; các nhóm chỉ tiêu đo lường chuỗi cung ứng; chỉ tiêu hiệu quả chuỗi cung ứng theo mô hình BSC; chỉ tiêu hiệu quả chuỗi cung ứng theo mô hình SCOR;... Mời các bạn cùng tham...

   11 p cntp 26/06/2022 27 0

 • Ebook Điều hành doanh nghiệp thật là dễ: Phần 1

  Ebook Điều hành doanh nghiệp thật là dễ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Điều hành doanh nghiệp thật là dễ có kết cấu nội dung gồm có 7 chương: giới thiệu, thách đố với doanh nghiệp chủ lưu, doanh nghiệp của bạn ở mặt sau một bì thư, khung cấu trúc Tầm nhìn - Chiến lược - Thực thi và cách thức hoạt động của nó, phép màu của tầm nhìn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p cntp 28/05/2022 63 0

 • Ebook Điều hành doanh nghiệp thật là dễ: Phần 2

  Ebook Điều hành doanh nghiệp thật là dễ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Điều hành doanh nghiệp thật là dễ có cấu trúc phần còn lại: làm rõ công việc lãnh đạo quản lý, những nghiệp vụ do cảm hứng, tiền chẵn và tiền lẽ, tình yêu và kinh doanh, cùng những điều quan trọng khác,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p cntp 28/05/2022 45 0

 • Ebook Quản lý ngân sách: Phần 2

  Ebook Quản lý ngân sách: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Quản lý ngân sách trình bày nội dung còn lại như sau: soạn thảo ngân sách, thu thập thông tin, dự báo doanh thu, ước tính chỉ tiêu, tìm hiểu chi phí, tạo ra số liệu, giám sát ngân sách, phân tích các chênh lệch, phân tích lỗi ngân sách,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p cntp 28/05/2022 38 0

 • Ebook Quản lý ngân sách: Phần 1

  Ebook Quản lý ngân sách: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Quản lý ngân sách được trình bày nội dung chính như sau: tìm hiểu chức năng dự thảo ngân sách, ngân sách là gì, tầm quan trọng của ngân sách, chuẩn bị dự thảo ngân sách, thiết kế ngân sách riêng, phân loại mục tiêu, chuẩn hóa ngân sách và đánh giá hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p cntp 28/05/2022 38 0

 • Ebook Nghệ thuật làm giàu - Chiến lược kinh doanh mới: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật làm giàu - Chiến lược kinh doanh mới: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật làm giàu - Chiến lược kinh doanh mới là cuốn sách đã làm thay đổi triệt để phương pháp marketing. Nội dung cuốn sách nhấn mạnh đến khái niệm lưu trình, đồng thời đưa ra quan điểm marketing là hợp tác. Đây là một phương pháp giúp cho nhân viên kinh doanh đạt hiệu quả cao trong công việc. Sách được chia thành 1 phần, mời các bạn cùng...

   208 p cntp 28/05/2022 39 0

 • Ebook Nghệ thuật làm giàu - Chiến lược kinh doanh mới: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật làm giàu - Chiến lược kinh doanh mới: Phần 2

  Sách được tác giả miêu tả rất chi tiết, chân thực và nhiều dẫn chứng về các lớp nghiên cứu thảo luận. Người đọc có thể vận dụng những kinh nghiệm marketing của mình vào những lớp nghiên cứu và thảo luận để từ đó rút ra những bài học bổ ích. Cuốn sách mang tính chuyên ngành cao, cách diễn đạt lại làm cho người đọc thấy dễ hiểu. Mời...

   234 p cntp 28/05/2022 46 0

 • Ebook Tạo ra thông điệp kết dính: Phần 1

  Ebook Tạo ra thông điệp kết dính: Phần 1

  Ebook "Tạo ra thông điệp kết dính" sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi: Vì sao có những ý tưởng tồn tại trong khi những ý tưởng khác đều chết? Hãy đọc nó, đặc biệt khi bạn muốn tạo ra một thông điệp xuất sắc cho thương hiệu của mình. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đơn giản, bất ngờ, cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   174 p cntp 28/05/2022 40 0

 • Ebook Tạo ra thông điệp kết dính: Phần 2

  Ebook Tạo ra thông điệp kết dính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tạo ra thông điệp kết dính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đáng tin, gợi cảm xúc, sức mạnh của chi tiết, những máy mô phỏng bay, bài kiểm tra Sinatra và Safexpress, tín thư kiểm nghiệm được,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   174 p cntp 28/05/2022 41 0

 • Giáo trình Quản trị logistics: Phần 1

  Giáo trình Quản trị logistics: Phần 1

  Giáo trình Quản trị Logistics được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng mở rộng ở các trường Đại học Kinh tế. Nội dung giáo trình gồm có 11 chương, tập trung chủ yếu vào quản trị các hoạt động Logistics đầu vào (Inbound Logistics) và các hoạt động đầu ra (Outbound Logistics). Phần 1 giáo trình gồm có 5 chương như sau:...

   153 p cntp 28/05/2022 56 0

 • Giáo trình Quản trị logistics: Phần 2

  Giáo trình Quản trị logistics: Phần 2

  Giáo trình Quản trị Logistics gồm có 6 chương như sau: Chương 6: Quản trị kho hàng hóa; Chương 7: Quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa; Chương 8: Thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics; Chương 9: Hệ thống thông tin logistics; Chương 10: Quản trị dịch vụ khách hàng; Chương 11: Những điều cần biết trong quản trị logistics. Mời các bạn...

   161 p cntp 28/05/2022 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số