• Ebook Truyện đọc lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Ebook Truyện đọc lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Truyện đọc Lịch sử Việt Nam (Tập 3) có nội dung gồm các phần còn lại nói về: chiến tranh Tố Cộng, cuộc khởi nghĩa Trà Bồng, đường Hồ Chí Minh trên bộ, đường Hồ Chí Minh trên biển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   161 p cntp 26/06/2022 2 0

 • Ebook Truyện đọc lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Ebook Truyện đọc lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Truyện đọc Lịch sử Việt Nam có nội dung giới thiệu về: khái quát Lịch sử Việt Nam từ sau Cách mạng tháng tám đến nay, quỹ độc lập và tuần lễ vàng, chống giặc dốt, cả nước cứu đói, Thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p cntp 26/06/2022 2 0

 • Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam" giới thiệu tới người đọc về một số lễ hội ở miền Trung và miền Nam. Đó là lễ hội đâm Trâu, lễ hội Cầu ngư, lễ Bà Chúa Xứ, lễ hội đua bò Bảy Núi,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p cntp 26/06/2022 3 0

 • Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam" giới thiệu tới người đọc hơn 100 lễ hội tiêu biểu, có tính điển hình ở các địa phương hay vùng miền trong cả nước. Phần 1 cuốn sách trình bày 58 lễ hội ở miền Bắc, cụ thể là lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, hội Lim, lễ hội chùa Dâu,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p cntp 26/06/2022 3 0

 • Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của cuốn sách, phần 2 trình bày về các phong tục, tập quán, nghi lễ trong: tang, giỗ, tết, tế lễ, âm dương ngũ hành tồn tại ở nước ta từ xưa đến nay. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

   90 p cntp 26/06/2022 3 0

 • Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những điều nên biết về phong tục Việt Nam" cung cấp kiến thức cho người đọc về các phong tục, tập quán, nghi lễ trong các lĩnh vực: hôn nhân, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu. Mời các bạn tham khảo chi tiết hơn.

   110 p cntp 26/06/2022 3 0

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Phần 2

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các bài nghiên cứu về các nghề thủ công truyền thống, những cuộc hành trình thực và ảo, nghiên cứu văn hóa Thái, bảo quản, bảo tàng và công chúng, bảo tàng và công tác đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   327 p cntp 26/06/2022 3 0

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Phần 1

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các bài nghiên cứu về phim dân tộc học, y học dân gian - cây thuốc nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   216 p cntp 26/06/2022 3 0

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 1

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 1

  Tập sách 100 năm Đông Kinh nghĩa thục vừa được NXB Tri Thức ấn hành chính là thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu của nước ta về vấn đề trên, đó là một số tham luận đã được trình bày và thảo luận trong những cuộc hội thảo. Sách được chia thành 2 phần mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   236 p cntp 28/05/2022 14 1

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 2

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 2

  Với những học giả tên tuổi như Hoàng Như Mai, Vũ Khiêu, Phong Lê, Trần Hữu Tá, Chương Thâu... tập sách đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về sự kiện có thể được xem "là một cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa tiến hành bằng phương tiện giáo dục" (Hoàng Như Mai). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   163 p cntp 28/05/2022 12 1

 • Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 1

  Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 1

  Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp, cung cấp những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, từ việc giải nghĩa các khái niệm cơ bản như thờ, cúng, khấn, vái… Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   115 p cntp 28/05/2022 15 0

 • Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 2

  Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 2

  Cuốn sách cũng đi sâu phân tích ý nghĩa, cách thức tiến hành các nghi thức thờ cúng tổ tiên, góp phần duy trì và phát triển truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tính cố kết của cộng đồng người Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách

   78 p cntp 28/05/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số