• Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Phần 1 ebook gồm các nhân vật anh hùng hào kiệt: Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Vương Thúc Quý, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   52 p cntp 31/05/2018 8 1

 • Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Phần 2 ebook gồm các nhân vật anh hùng hào kiệt: Nguyễn Quang Diêu, Mai Lão Bạng, Lê Văn Huân, Bùi Chính Lộ, Nguyễn Thức Đường, Hồ Phi Huyền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   71 p cntp 31/05/2018 9 1

 • Ebook Thần người và đất Việt: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Thần người và đất Việt: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Khía cạnh đời sống tinh thần Việt và các tài liệu, các hệ thống thần linh bản địa Việt cổ, những chuyển biến về quan niệm thần linh trong thời Bắc thuộc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   86 p cntp 31/05/2018 7 1

 • Ebook Thần người và đất Việt: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Thần người và đất Việt: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Những chân trời mới cho thần linh Đại Việt, sự phối hợp thần linh ở Đàng trong, thần linh địa phương Việt Nam đi vào thời giao lưu cận hiện đại, chiều hướng và những kết quả tập họp thần linh mới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   111 p cntp 31/05/2018 8 1

 • Ebook Việt sử giai thoại: Phần 1

  Ebook Việt sử giai thoại: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các phần chính: 40 giai thoại từ đời Hùng Vương đến hết thế kỷ X, 51 giai thoại đời Lý, 71 giai thoại đời Trần, 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   251 p cntp 31/05/2018 9 1

 • Ebook Việt sử giai thoại: Phần 2

  Ebook Việt sử giai thoại: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các phần chính: 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh, 62 giai thoại thời Lê Sơ, 65 giai thoại thế kỉ XVI-XVII, 69 giai thoại thế kỉ XVIII, 45 giai thoại thế kỉ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   379 p cntp 31/05/2018 9 1

 • Ebook Việt Nam kho tàng dã sử: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Việt Nam kho tàng dã sử: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 1 ebook gồm các phần: Các nhân vật và sự kiện tiêu biểu, dã sử qua các địa danh, dã sử xung quanh một vài cuộc khởi nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   200 p cntp 31/05/2018 8 1

 • Ebook Việt Nam kho tàng dã sử: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Việt Nam kho tàng dã sử: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 2 ebook gồm các phần: Dã sử về những người thuộc dân tộc thiểu số, một số thần tích,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   256 p cntp 31/05/2018 8 1

 • Ebook Tập tiểu luận: Văn hóa dân gian Nam Bộ những phác thảo

  Ebook Tập tiểu luận: Văn hóa dân gian Nam Bộ những phác thảo

  Tập tiểu luận gồm 16 tiểu luận về một số vấn đề của văn hóa dân gian Nam Bộ - vùng đất tác giả rất đỗi yêu thương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   317 p cntp 31/05/2018 8 1

 • Ebook Phương đình dư địa chí

  Ebook Phương đình dư địa chí

  Ebook Phương đình dư địa chí do Nguyễn Văn Siêu biên soạn và nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin phát hành. Cuốn sách có 465 trang trình bày các nội dung về đia chí như: Phương đình địa dư, địa chí loại, địa chí tiền biên, thiên hạ quận quốc lợi bệnh thư, phụ đọc sử phương dư kỷ yếu, địa chí loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   469 p cntp 31/05/2018 7 1

 • Ebook 100 câu hỏi đáp về Thiên chúa giáo ở thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Văn hóa Sài Gòn

  Ebook 100 câu hỏi đáp về Thiên chúa giáo ở thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Văn hóa Sài Gòn

  Phần 1 cuốn sách "100 câu hỏi đáp về Thiên chúa giáo ở thành phố Hồ Chí Minh" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi về Thiên chúa giáo tại thành phố Hồ Chí Minh như: Ở Việt Nam, Thiên chúa giáo còn được gọi bằng các tên gọi khác nào? Xin cho biết ý nghĩa của tên gọi công giáo, những bước phát triển lớn trong lịch sử Kitô giáo là...

   123 p cntp 30/04/2017 91 1

 • Ebook 100 câu hỏi đáp về Thiên chúa giáo ở thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Văn hóa Sài Gòn

  Ebook 100 câu hỏi đáp về Thiên chúa giáo ở thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Văn hóa Sài Gòn

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "100 câu hỏi đáp về Thiên chúa giáo ở thành phố Hồ Chí Minh" giới thiệu tới người đọc 50 câu hỏi tiếp theo gồm: Những tư liệu, lịch các ngày lễ, trong các giáo phận, lễ phục sinh, ngày lễ các linh hồn, người công giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p cntp 30/04/2017 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số