• Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xác định các thông số quang của hệ; Xác định quang sai bậc ba của hệ quang; Tính các viễn vật kính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   50 p cntp 28/11/2022 28 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2 của tài liệu "Quang kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính cận vật kính; Tính thị kính Ramden; Tính thị kính Huygen; Tính kính mắt; Tính các đặc tính của màng mỏng quang học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p cntp 28/11/2022 27 0

 • Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 1

  Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 1

  Cuốn sách "Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định)" phần 1 trình bày phần đề bài: Phân tích kết cấu tạo hình học của các hệ phẳng; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p cntp 28/11/2022 30 0

 • Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 2

  Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định)" tiếp tục trình bày phần đáp số và bài giải: Xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   155 p cntp 28/11/2022 36 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Môn Toán rời rạc là một trong những môn cơ bản nhất của ngành Công nghệ thông tin. Cuốn giáo trình Toán rời rạc này được viết cho sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 - logic mệnh đề, chương 2 - lý thuyết tập hợp,...

   84 p cntp 25/07/2022 172 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 gồm có 3 chương. Nội dung kiến thức của từng chương như sau: Chương 5 - Đại số boole và cấu trúc mạch logic, chương 6 - thuật toán, chương 7 - lý thuyết đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p cntp 25/07/2022 83 0

 • Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giải bài toán như thế nào; các tập hợp số; đa thức-phân thức hữu tỉ-biến đổi hữu tỉ; căn số và biến đổi vô tỉ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   187 p cntp 26/06/2022 94 0

 • Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hàm số và đồ thị; phương trình và hệ phương trình; bất đẳng thức bất phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p cntp 26/06/2022 106 0

 • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

  Giáo trình "Vật lý khí quyển" được biên soạn với mục đích đáp ứng yêu cầu các chương trình đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thành phần và cầu trúc khí quyển; Áp suất khí quyển; Bức xạ mặt trời;... Mời các bạn cùng tham...

   74 p cntp 28/05/2022 89 0

 • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chế độ nhiệt; Chuyển động đối lưu trong khí quyển; Động lực học khí quyển; Hoàn lưu khí quyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p cntp 28/05/2022 90 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2

  Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về bài toán liệt kê; thuật toán và độ phức tạp tính toán; thuật toán quay lui; bài toán tối ưu; kỹ thuật rút gọn giải quyết bài toán người du lịch; thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch; bài toán tồn tại; phương pháp phản chứng;...

   75 p cntp 25/04/2022 117 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1

  Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1

  "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về logic, tập hợp và ứng dụng; vị từ và lượng từ; biểu diễn tập hợp trên máy tính; bài toán đếm; những nguyên lý đếm cơ bản; nguyên lý bù trừ; đếm các hoán vị và tổ hợp; hệ thức truy hồi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p cntp 25/04/2022 137 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số