• Ebook Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam

  Ebook Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam

  Nội dung của ebook "Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam" trình bày nhận thức của người dân về các nguy cơ do khí hậu, rủi ro sinh kế và cách thích ứng hiện tại của địa phương; đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế ảnh...

   172 p cntp 28/02/2021 8 0

 • Giáo trình Sinh học đại cương - Nguyễn Thị Mai Dung

  Giáo trình Sinh học đại cương - Nguyễn Thị Mai Dung

  Giáo trình có kết cấu nội dung gồm 6 chương trình bày: Sinh học khoa học về sự sống, sinh học tế bào, năng lượng học, Cơ sở phân tử của di truyền học, di truyền học, sự tiến hóa biến dị và chọn lọc tự nhiên. Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức phục vụ học tập và nghiên cứu.

   117 p cntp 28/02/2021 7 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá rủi ro sức khỏe con người, các phương pháp đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro không ung thư, đánh giá rủi ro ung thư, quản lý rủi ro,... Mời các bạn tham khảo.

   29 p cntp 25/02/2021 8 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 8 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 8 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 8: Loại thải độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Mối tương quan giữa quá trình loại thải độc chất và cấu trúc cơ thể sinh vật, các con đường loại thải độc chất ra khỏi cơ thể, một số con đường khác có thể loại thải độc chất ra khỏi cơ thể,... Mời các bạn tham khảo.

   30 p cntp 25/02/2021 6 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 7: Sự đồng hóa độc chất" bao gồm các nội dung: Giới thiệu về sự đồng hóa độc chất, phản ứng pha I, Monooxygenation, mô hình tổng quát biểu diễn các quá trình P450 monooxygentation, sự phân bố Cytochrome P450 monooxygenase, các phản ứng của cytochrom P450, các phản oxy hóa khác được thực hiện trong ti thể và...

   42 p cntp 25/02/2021 7 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 6 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 6 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 6: Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Các ảnh hưởng của dinh dưỡng, các ảnh hưởng sinh lý, các ảnh hưởng hóa học, hệ quả của việc kích hoạt, các ảnh môi trường,... Mời các bạn tham khảo.

   20 p cntp 25/02/2021 6 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 4: Độc chất học môi trường" trình bày các nội dung: Nền tảng của độc chất học môi trường, tính bền vững của độc chất trong môi trường, ảnh hưởng của độc chất, sự phân hủy của độc chất trong môi trường, sự tích lũy sinh học các độc chất,… Mời các bạn tham khảo.

   32 p cntp 25/02/2021 7 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 5: Ảnh hưởng sinh học của độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Ảnh hưởng độc chất đối với sinh vật; các quá trình vận chuyển và chuyển hóa độc chất trong cơ thể sinh vật; tính chất của màng, cơ chế vận chuyển, các đặc tính lý hóa liên quan đến sự thẩm thấu, sự phân tán độc...

   21 p cntp 25/02/2021 10 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 1: Giới thiệu về độc chất học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa độc chất, đường đi và ảnh hưởng của độc chất, các nguyên lý và khái niệm độc chất, các quy định về độc chất học, mối tương quan giữa độc chất học và các ngành khác, mối tương quan giữa liều lượng và...

   27 p cntp 25/02/2021 6 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 3: Đường đi của độc chất" bao gồm các nội dung: Sự giống nhau trong các quá trình, phương thức di chuyển và phân phối, cách đánh giá đường đi và số phận của độc chất, vận chuyển độc chất, các quá trình chuyển hóa, các mô hình về số phận độc chất trong môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cntp 25/02/2021 7 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 2: Một số nguyên lý về độc chất học môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành và phát triển ngành Độc chất học môi trường, các nguyên lý về độc chất môi trường, kiểm soát độc chất trong môi trường, các bước đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên sinh vật,... Mời tham...

   38 p cntp 25/02/2021 7 0

 • Bài giảng Quá trình hấp thụ - Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Quá trình hấp thụ - Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Quá trình hấp thụ được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà để tìm hiểu cơ sở lý thuyết của quá trình hấp thụ; ứng dụng quá trình hấp thụ vào xử lý ô nhiễm khí; các ưu và nhược điểm của phương pháp hấp thụ.

   45 p cntp 25/02/2021 8 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số