• Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 3 bao gồm: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   147 p cntp 27/05/2019 32 1

 • Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 2

  Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kiểm toán chất thải công nghiệp" tiếp tục trình bày các nghiên cứu điển hình trong kiểm toán chất thải công nghiệp như: Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành thuộc da, kiểm toán chất thải công nghiệp ngành sản xuất bia, kiểm toán chất thải công nghiệp ngành sản xuất bột và giấy. Để nắm nội dung mời các bạn...

   109 p cntp 27/05/2019 39 1

 • Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 1

  Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 1

  Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 1 trình bày các vấn đề chung kiểm toán môi trường, tình hình thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp ở Việt Nam, cơ sở lý thuyết về cân bằng vật chất, quy trình thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p cntp 27/05/2019 31 1

 • Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 2

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách môi trường trên thế giới, định hướng chiến lược BVMT và phát triển bền vững ở Việt Nam, luật môi trường trên thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p cntp 27/05/2019 36 1

 • Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 2

  Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự mất đa dạng sinh học, giá trị của đa dạng sinh học, tài nguyên sinh quyển, bảo tồn đa dạng sinh học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p cntp 27/05/2019 32 0

 • Ebook Đa dạng sinh học: Phần 2

  Ebook Đa dạng sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Đa dạng sinh học", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Đa dạng bảo tồn sinh học ở Việt Nam, những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p cntp 27/05/2019 25 0

 • Ebook Đa dạng sinh học: Phần 1

  Ebook Đa dạng sinh học: Phần 1

  Bước vào thế kỷ 21, loài người phải đối diện với những thử thách hết sức gay go. Đó là sự gia tăng tổn thất và suy thoái các hệ sinh thái, mất mát về các loại động thực vật - được gọi chung là sự suy thoái Đa dạng sinh học - một trong những nguồn tài nguyên quý giá không thể thay thế được, là cơ sở của sự sống còn, sự thịnh vượng...

   62 p cntp 27/05/2019 22 0

 • Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 1

  Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 1

  Cuốn sách "Diễn giải đa dạng sinh học" nhằm giúp bạn đọc thiết kế một chương trình diễn giải có hiệu quả bất kể có quy mô lớn hay nhỏ. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Xây dựng chương trình, vật trưng bày diễn giải. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p cntp 27/05/2019 40 0

 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 1

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương pháp nghiên cứu thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức của 3 chương đầu tiên bao gồm: Các phương pháp nghiên cứu hệ thực vật, các phương pháp phân loại, các phương pháp nghiên cứu thảm thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p cntp 27/05/2019 16 0

 • Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 1

  Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Gen và đa dạng gen, loài và đa dạng loài, hệ sinh thái và đa dạng hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p cntp 27/05/2019 11 0

 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 2

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các phương pháp nghiên cứu thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp nghiên cứu phần dưới mặt đất của các thực vật riêng biệt và của quần xã thực vật, phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật, phương pháp nghiên cứu thực vật học dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p cntp 27/05/2019 15 0

 • Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 2

  Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Diễn giải đa dạng sinh học" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Các hoạt động diễn giải, hoạt động hướng ra cộng đồng, quá trình đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p cntp 27/05/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số