• Ebook Chẩn đoán bệnh động vật theo kỹ thuật sinh học phân tử: Phần 1

  Ebook Chẩn đoán bệnh động vật theo kỹ thuật sinh học phân tử: Phần 1

  Các loại hóa chất sinh học được sản xuất ở quy mô công nghiệp cho phép mờ rộng khả năng ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh trên gia súc, gia cầm. Mời các bạn cùng tìm hiểu các phương pháp chẩn đoán bệnh động vật theo kỹ thuật sinh học phân tử.

   161 p cntp 25/07/2019 30 0

 • Ebook Chẩn đoán bệnh động vật theo kỹ thuật sinh học phân tử: Phần 2

  Ebook Chẩn đoán bệnh động vật theo kỹ thuật sinh học phân tử: Phần 2

  Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc các kỹ thuật ELÍSA (Enzym Link Immunosorbent Assay), kỹ thuật hóa mô miễn dịch (Imnumohistochemistry AssayX kỹ thuật nhân bản gen (Polymerase Chaine Reactìon - PCR), kỹ thuật lai phân từ (Hybridization)... dùng trong chẩn đoán bệnh động vật.

   143 p cntp 25/07/2019 18 0

 • Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 1 - Lê Trọng Cúc

  Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 1 - Lê Trọng Cúc

  Nội dung phần 1 cuốn sách "Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên" trình bày khái quát về đa dạng sinh học, bao gồm: Gen và đa dạng gen, loài và đa dạng loài, hệ sinh thái và đa dạng hệ sinh thái, sự mất đa dạng sinh học, giá trị của đa dạng sinh học.

   148 p cntp 25/07/2019 29 0

 • Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 2 - Lê Trọng Cúc

  Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 2 - Lê Trọng Cúc

  Nội dung phần 2 cuốn sách "Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên" trình bày nội dung bảo tồn thiên nhiên. Nội dung phần này gồm có các chương: Tài nguyên sinh quyển, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển, mối quan hệ giữa văn hóa và đa dạng sinh học.

   102 p cntp 25/07/2019 14 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 3 bao gồm: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   147 p cntp 27/05/2019 67 1

 • Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 2

  Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kiểm toán chất thải công nghiệp" tiếp tục trình bày các nghiên cứu điển hình trong kiểm toán chất thải công nghiệp như: Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành thuộc da, kiểm toán chất thải công nghiệp ngành sản xuất bia, kiểm toán chất thải công nghiệp ngành sản xuất bột và giấy. Để nắm nội dung mời các bạn...

   109 p cntp 27/05/2019 62 1

 • Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 1

  Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 1

  Ebook Kiểm toán chất thải công nghiệp: Phần 1 trình bày các vấn đề chung kiểm toán môi trường, tình hình thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp ở Việt Nam, cơ sở lý thuyết về cân bằng vật chất, quy trình thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p cntp 27/05/2019 54 1

 • Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 2

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ III): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách môi trường trên thế giới, định hướng chiến lược BVMT và phát triển bền vững ở Việt Nam, luật môi trường trên thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p cntp 27/05/2019 67 1

 • Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 2

  Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự mất đa dạng sinh học, giá trị của đa dạng sinh học, tài nguyên sinh quyển, bảo tồn đa dạng sinh học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p cntp 27/05/2019 61 0

 • Ebook Đa dạng sinh học: Phần 2

  Ebook Đa dạng sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Đa dạng sinh học", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Đa dạng bảo tồn sinh học ở Việt Nam, những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p cntp 27/05/2019 48 0

 • Ebook Đa dạng sinh học: Phần 1

  Ebook Đa dạng sinh học: Phần 1

  Bước vào thế kỷ 21, loài người phải đối diện với những thử thách hết sức gay go. Đó là sự gia tăng tổn thất và suy thoái các hệ sinh thái, mất mát về các loại động thực vật - được gọi chung là sự suy thoái Đa dạng sinh học - một trong những nguồn tài nguyên quý giá không thể thay thế được, là cơ sở của sự sống còn, sự thịnh vượng...

   62 p cntp 27/05/2019 49 0

 • Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 1

  Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 1

  Cuốn sách "Diễn giải đa dạng sinh học" nhằm giúp bạn đọc thiết kế một chương trình diễn giải có hiệu quả bất kể có quy mô lớn hay nhỏ. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Xây dựng chương trình, vật trưng bày diễn giải. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p cntp 27/05/2019 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số