• Bài giảng Sinh học phân tử - GV.TS Võ Minh Trí

  Bài giảng Sinh học phân tử - GV.TS Võ Minh Trí

  Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về cấu trúc và sự nhân bản của vật liệu di truyền, biểu hiện Gene, điều hòa biểu hiện Gene, dụng cụ và thiết bị dùng trong sinh học phân tử, Enzym dùng trong sinh học phân tử, một số phương pháp trong sinh học phân tử thông qua "Bài giảng Sinh học phân tử".

   190 p cntp 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh thống kê - GS.TS Lê Hoàng Ninh

  Bài giảng Sinh thống kê - GS.TS Lê Hoàng Ninh

  Bài giảng Sinh thống kê giới thiệu các nội dung: định nghĩa từ dùng trong Sinh thống kê, biến số độc lập, biến số phụ thuộc, quần thể, mẫu ngẫu nhiên,... Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học, Sinh học.

   48 p cntp 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh): Chương VI

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh): Chương VI

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh)- Chương VI: Vitamin giúp người học nắm được các khái niệm, công thức cấu tạo, chức năng sinh học, vai trò của vitamin, danh pháp và phân loại của các vitamin.

   13 p cntp 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học): Chương III

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học): Chương III

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học) - Chương III: Chương III: Sự biến dưỡng Lipid trình bày về vai trò của lipid, sự tiêu hóa và hấp thu lipid, sự oxy hóa và hấp thu lipid, sự tổng hợp lipid trong mô bào động vật, sự biến dưỡng các acid béo không no thiết yếu, sự biến dưỡng ở mô mỡ, vai trò của mô mỡ nâu trong...

   13 p cntp 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học): Chương II

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học): Chương II

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học) - Chương II: Biến dưỡng glucid trình bày vai trò của biến dưỡng glucid, sự tiêu hóa và hấp thụ, biến dưỡng glycogen, sự đường phân, chu trình Krebs, chu trình pentose phosphate, sự tân sinh dưỡng và điều hòa biến dưỡng glucid.

   18 p cntp 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh): Chương V

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh): Chương V

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương V: Enzyme trình bày về enzyme và hiện tượng xúc tác sinh học, cấu tạo, cơ chế hoạt động xúc tác, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt lực xúc tác của enzyme, danh pháp và phân loại.

   15 p cntp 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh hóa học - Chương IV: Sự biến dưỡng protein và amino acid

  Bài giảng Sinh hóa học - Chương IV: Sự biến dưỡng protein và amino acid

  Bài giảng Chương IV: Sự biến dưỡng protein và amino acid trình bày về vai trò và đặc điểm của biến dưỡng protein, sự tiêu hóa protein và hấp thu amino acid, biến dưỡng trung gian của amino acid, quá trình sinh tổng hợp của protein, rối loạn biến dưỡng protein.

   28 p cntp 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Sinh hóa học - Chương VI: Hóa sinh hệ miễn dịch

  Bài giảng Sinh hóa học - Chương VI: Hóa sinh hệ miễn dịch

  Bài giảng Sinh hóa học - Chương VI: Hóa sinh hệ miễn dịch trình bày các nội dung chính sau: khái niệm về miễn dịch, các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch, kháng nguyên (antigen), kháng thể (antibody) và hệ thống bổ túc thể (complement).

   19 p cntp 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương VIII: Các chất có nguồn góc thứ cấp

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương VIII: Các chất có nguồn góc thứ cấp

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương 8: Các chất có nguồn góc thứ cấp trình bày đại cương và phân loại các chất có nguồn góc thứ cấp gồm các chất gây chua, các chất gây hương, các chất gây vị, các chất gây màu,...

   13 p cntp 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương III: Protein và amino acid

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương III: Protein và amino acid

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương III: Protein và amino acid trình bày đại cương về protein và amino acid, định nghĩa; tính chất và phân loại của amino acid, peptide và các bậc cấu trúc của phân tử protein, một số tính chất quan trọng của protein,...

   18 p cntp 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học) - Chương I: Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng sinh học

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học) - Chương I: Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng sinh học

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học) - Chương I: Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng sinh học trình bày đại cương về trao đổi chất và năng lượng sinh học và sự oxy hóa khử sinh học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   11 p cntp 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương VII: Hormone

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương VII: Hormone

  Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương VII: Hormone trình bày đại cương về hormone, cơ chế điều hành phân tiết hormone của hệ nội tiết, cơ chế tác động của hormone tại tế bào mục tiêu, các tuyến nội tiết và hormone của chúng.

   18 p cntp 30/09/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số