• Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam là kết quả nghiên cứu của nhiều cán bộ khoa học có kinh nghiệm nhiều năm thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. Tài liệu được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày một số thuật ngữ về biến đổi khí hậu và kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p cntp 25/07/2022 16 0

 • Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 2 trình bày những nội dung về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và phương pháp nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p cntp 25/07/2022 16 0

 • Ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật di truyền và ứng dụng" tập trung trình bày các nội dung sau: Sự hình thành kỹ thuật di truyền, Nguyên lý thao tác axit nucleic, Các enzym và các hệ thống vật chủ, Nguyên lý ứng dụng kỹ thuật di truyền. Mời các bạn tham khảo!

   173 p cntp 26/06/2022 44 0

 • Ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật di truyền và ứng dụng" giới thiệu tới người đọc về các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật di truyền như phân tích cấu trúc và chức năng của gen, tạo ra protein, thực vật chuyển gen, động vật chuyển gen, kỹ thuật di truyền với đối tượng con người, sản xuất vắc xin, tách chiết gen. Mời bạn...

   130 p cntp 26/06/2022 46 0

 • Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 1 trình bày một số vấn đề về cơ sở lý luận của trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường; Thực trạng vấn đề trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p cntp 26/06/2022 33 0

 • Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung chương 3 - Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện vấn đề trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p cntp 26/06/2022 34 0

 • Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, cùng hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng ta có thể làm gì trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p cntp 28/05/2022 39 0

 • Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 1

  Nội dung cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp, ngắn gọn, súc tích, gồm các vấn đề chính như: Tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   78 p cntp 28/05/2022 42 0

 • Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 2 đặt ra vấn đề vì sao chúng ta nên tiết kiệm điện, chúng ta có thể tiết kiệm điện bằng cách nào, ý nghĩa của chỉ số tiết kiệm năng lượng trên nhãn năng lượng là gì. Mời các bạn tham khảo nội dugn chi tiết!

   89 p cntp 28/05/2022 40 0

 • Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 1 Giới thiệu nội dung về những vấn đề chung như tiêu dùng có trách nhiệm là gì, thế nào là sản phẩm thân thiện với môi trường, một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nườc liên quan tời tiêu dùng có trách nhiệm và sử dụng cảc sản...

   87 p cntp 28/05/2022 45 0

 • Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về biến đổi khí hậu, sức khỏe môi trường, đạo đức môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, vai trò và trách nhiệm của một số tổ chức và tầng lớp xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p cntp 25/04/2022 52 1

 • Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 1

  Nội dung của cuốn sách trình bày về nhiều vấn đề liên quan đến môi trường như: Ô nhiễm môi trường, sinh thái, đa dạng sinh học tài nguyên, vai trò và trách nhiệm của một số tổ chức và tầng lớp xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường,… Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo 3 chương đầu cuốn sách qua phần 1 cuốn sách.

   90 p cntp 25/04/2022 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số