• Giáo trình Môi trường đại cương: Phần 1

  Giáo trình Môi trường đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Môi trường đại cương" trình bày các nội dung: Kiến thức đại cương về khoa học môi trường, các thành phần cơ bản của môi trường, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p cntp 21/05/2023 18 0

 • Giáo trình Môi trường đại cương: Phần 2

  Giáo trình Môi trường đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Môi trường đại cương" trình bày các nội dung: Tài nguyên thiên nhiên, dân số học và các nhu cầu của con người, tác động của con người đối với môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p cntp 21/05/2023 21 0

 • Ebook Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 1

  Cuốn Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán bộ và nhân dân, giúp cho công tác bảo vệ môi trường từ cơ sở đạt kết quả tốt, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   136 p cntp 21/05/2023 19 0

 • Ebook Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 2

  Nội dung cuốn Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở" được trình bày cụ thể như sau: Môi trường và tài nguyên; đa dạng sinh học; ô nhiễm môi trường; biến đổi khí hậu; sức khỏe môi trường; đạo đức môi trường; phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   146 p cntp 21/05/2023 17 0

 • Giáo trình Thực tập hóa môi trường: Phần 1

  Giáo trình Thực tập hóa môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thực tập hóa môi trường" trình bày các nội dung: Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng không khí xung quanh - Độ bụi; đánh giá các chỉ tiêu chất lượng không khí xung quanh - Khí NO2; đánh giá các chỉ tiêu chất lượng không khí xung quanh - Khí SO3, lấy và bảo quản mẫu nước, xác định nhu cầu oxi hóa học (COD) trong nước,... Mời các...

   86 p cntp 24/04/2023 32 1

 • Giáo trình Thực tập hóa môi trường: Phần 2

  Giáo trình Thực tập hóa môi trường: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Thực tập hóa môi trường" trình bày các nội dung: Lấy và bảo quản mẫu đất, xác định hàm lượng photpho trong đất, xử lý ô nhiễm bằng phương pháp keo tụ, xử lý ô nhiễm hữu cơ bền trong nước bằng phương pháp quang xúc tác... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p cntp 24/04/2023 28 1

 • Ebook Kỹ thuật địa môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật địa môi trường: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật địa môi trường" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các tương tác cơ - lí - hóa và sinh học trong đất; Sự thành tạo và các thành phần của đất; Cấu trúc đất; Dòng thấm của nước trong đất; Vận chuyển và lan truyền khối trong đất; Các chất lỏng không phải nước trong đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   193 p cntp 28/02/2023 32 1

 • Ebook Kỹ thuật địa môi trường: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật địa môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật địa môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kĩ thuật xử lí hiện trường bị ô nhiễm; Xác định đặc trưng khu vực và cơ cấu phóng thích chất ô nhiễm; Các cơ sở kĩ thuật để lựa chọn biện pháp xử lí; Các nguyên lí của kĩ thuật xử lí hiện trường và vật liệu đại kĩ thuật;...

   179 p cntp 28/02/2023 20 0

 • Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 1

  Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 1

  Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược kiểm soát ô nhiễm hợp chất nitơ, photpho trong môi trường nước; Nguồn gốc và chu trình trong tư nhiên; Xử lý hợp chất nitơ và photpho bằng phương pháp hóa học; Hoạt động của vi sinh và quá trình sinh hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   339 p cntp 28/02/2023 26 3

 • Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 2

  Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ xử lý nước thải chứa nitơ và phốtpho" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hóa quá trình xử lý nước thải; Hệ công nghệ tổ hợp vi sinh - lọc màng; Hệ xử lý tự nhiên; Xử lý nước rác; Xử lý nước thải chế biến thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   333 p cntp 28/02/2023 25 1

 • Ebook Bão và phòng chống bão: Phần 1

  Ebook Bão và phòng chống bão: Phần 1

  Ebook Bão và phòng chống bão: Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho người đọc những hiểu biết chung về bão và áp thấp nhiệt đới; những thông tin cơ bản về bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   60 p cntp 27/12/2022 48 0

 • Ebook Bão và phòng chống bão: Phần 2

  Ebook Bão và phòng chống bão: Phần 2

  Ebook Bão và phòng chống bão: Phần 2 cuốn sách Bão và các biện pháp phòng chống bão cung cấp cho người đọc những kiến thức về phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do bão, áp thấp nhiệt đới gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   48 p cntp 27/12/2022 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số