• Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thông: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Thu gom và xử lý rác thải nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, sử dụng bếp an toàn, tiết kiệm để bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p cntp 25/04/2022 51 1

 • Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thông: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thông: Phần 1

  Cuốn sách đề cập một cách tương đối đầy đủ và toàn diện những vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và các biện pháp xử lý kỹ thuật để khắc phục, xử lý các vấn đề môi trường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p cntp 25/04/2022 48 1

 • Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn: Phần 2

  Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách sẽ trình bày tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân, đến sự phát triển các ngành kinh tế và cảnh quan, môi trường sinh thái; hiện trạng công tác quản lý môi trường nông thôn; và một số giải pháp kỹ thuật, quản lý trong kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn cũng như các...

   115 p cntp 25/04/2022 42 1

 • Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn: Phần 1

  Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn: Phần 1

  Cuốn sách gồm 5 chương được chia thành 2 phần, phần 1 cuốn sách tập trung làm rõ hiện trạng phát triển nông thôn Việt Nam và hiện trạng môi trường nông thôn Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p cntp 25/04/2022 44 1

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về xử lý nước thải; Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; Xử lý nước thải bằng phương sinh học; Xử lý và sử dụng cặn nước thải; Khử trùng nước thải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   202 p cntp 25/04/2022 45 2

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế hoạch bảo vệ môi trường; Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p cntp 25/04/2022 38 1

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường; Tổ chức và quản lý trong đánh giá tác động môi trường; Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p cntp 25/04/2022 40 1

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 4: Ergonomics - Khoa học lao động (Công thái học)

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 4: Ergonomics - Khoa học lao động (Công thái học)

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 4: Ergonomics - Khoa học lao động (Công thái học) có nội dung trình bày các khái niệm về Ergonomics, lĩnh vực chuyên môn của ergonomics, lịch sử phát triển ergonomics, công thái học vật lý - Physical ergonomics, công thái học nhận thức - Cognitive ergonomics,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   112 p cntp 25/04/2022 39 0

 • Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững

  Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững

  Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về môi trường; Phát triển bền vững; Môi trường và phát triển bền vững ở những vùng kinh tế - sinh thái cơ bản; Những khó khăn trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p cntp 25/04/2022 47 1

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người có nội dung trình bày về quá trình phát triển của con người, một số yếu tố tác động đến quá trình phát triển của con người, các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua, dân số và các vấn đề về dân số,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   68 p cntp 25/04/2022 41 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 2: Khoa học môi trường

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 2: Khoa học môi trường

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 2: Khoa học môi trường được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về môi trường, mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường; nhận biết những yếu tố ảnh hưởng chính đến sự an toàn và phát triển của môi trường và cách xử lý chúng để bảo vệ chất...

   71 p cntp 25/04/2022 49 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 3: Tương tác giữa môi trường và con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 3: Tương tác giữa môi trường và con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 3: Tương tác giữa môi trường và con người có nội dung trình bày giới thiệu về sự tương tác giữa môi trường và con người, tác động của con người đến môi trường, tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p cntp 25/04/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số