• Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 4 chế độ gió - mưa - ẩm do ảnh hưởng của các dạng địa hình và lớp phủ thực vật; chương 5 phương pháp nghiên cứu vi khí hậu; chương 6 khí hậu ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p cntp 25/09/2022 16 0

 • Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1 những khái niệm cơ bản về vi khí hậu; chương 2 cân bằng nhiệt và cân bằng bức xạ của mặt hoạt động; chương 3 chế độ bức xạ - nhiệt do ảnh hưởng của dạng địa hình và lớp phủ thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p cntp 25/09/2022 13 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm về môi trường; Xử lý nước thải công nghiệp; Xử lý AEROSOL; Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ; Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác; Sự phát tán chất thải vào khí quyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   106 p cntp 25/09/2022 18 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về nước; Tách các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải; Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; Xử lý chất thải rắn công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   258 p cntp 25/09/2022 16 0

 • Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook "Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm)" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc tập trung vào những nội dung chủ yếu trong môn sinh hóa. Sách được viết dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, tập trung giải đáp 38 phần. Phần 1 gồm các câu hỏi – bài tập có liên quan đến các vấn đề quan trọng và chủ yếu trong kiến thức...

   46 p cntp 25/09/2022 15 0

 • Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook "Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm)" phần 2 trình bày phần trả lời được mở rộng và đi sâu vào những điểm quan trọng có phân tích,lý giả để giúp cho việc ôn tập nắm vững kiến thức cơ bản và giải thích các hiện tượng Sinh hóa, các mối liên quan của con đường trao đổi chất và lượng diễn ra trong cơ...

   45 p cntp 25/09/2022 16 0

 • Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam là kết quả nghiên cứu của nhiều cán bộ khoa học có kinh nghiệm nhiều năm thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. Tài liệu được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày một số thuật ngữ về biến đổi khí hậu và kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p cntp 25/07/2022 34 0

 • Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 2 trình bày những nội dung về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và phương pháp nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p cntp 25/07/2022 35 0

 • Ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật di truyền và ứng dụng" tập trung trình bày các nội dung sau: Sự hình thành kỹ thuật di truyền, Nguyên lý thao tác axit nucleic, Các enzym và các hệ thống vật chủ, Nguyên lý ứng dụng kỹ thuật di truyền. Mời các bạn tham khảo!

   173 p cntp 26/06/2022 71 0

 • Ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật di truyền và ứng dụng" giới thiệu tới người đọc về các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật di truyền như phân tích cấu trúc và chức năng của gen, tạo ra protein, thực vật chuyển gen, động vật chuyển gen, kỹ thuật di truyền với đối tượng con người, sản xuất vắc xin, tách chiết gen. Mời bạn...

   130 p cntp 26/06/2022 67 0

 • Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 1 trình bày một số vấn đề về cơ sở lý luận của trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường; Thực trạng vấn đề trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p cntp 26/06/2022 54 0

 • Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung chương 3 - Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện vấn đề trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p cntp 26/06/2022 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số