• Ebook Under the microscope In your Food

  Ebook Under the microscope In your Food

  (BQ) Ebook Under the microscope In your Food presents what are you eating? Bread and microfungi, milk and bacteria, yogurt and cheese, fruit, vegetables and grains, magnified meat, meat microbes, pantry pests, what’s in the water? Keeping food safe, inside food cells, size and scale,...

   33 p cntp 28/12/2021 19 0

 • Ebook New Food Product Development

  Ebook New Food Product Development

  What is new food product development, the new product development team: company organization and its influence on new product development, what are the sources for new product ideas,... To help you answer the questions above, you are invited to consult the text book "New Food Product Development". Hope this is useful references for you.

   494 p cntp 28/12/2021 17 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 2: Vật liệu chế tạo bao bì - Bao bì ăn được và Bao bì sinh học

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 2: Vật liệu chế tạo bao bì - Bao bì ăn được và Bao bì sinh học

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 2: Vật liệu chế tạo bao bì - Bao bì ăn được và Bao bì sinh học có nội dung trình bày khái niệm, ưu điểm - nhược điểm, phân loại, tính chất, ứng dụng của bao bì ăn được và bao bì sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p cntp 28/12/2021 15 0

 • Bài giảng Phụ gia thực phẩm - Chương 2: Phụ gia tăng cường mùi vị

  Bài giảng Phụ gia thực phẩm - Chương 2: Phụ gia tăng cường mùi vị

  Bài giảng Phụ gia thực phẩm - Chương 2: Phụ gia tăng cường mùi vị có nội dung tình bày về phụ gia tăng cường hương, các nhóm hợp chất tạo hương, phương pháp sử dụng công nghệ sinh học, các dạng hương liệu, cách sử dụng phụ gia tạo hương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p cntp 28/12/2021 18 1

 • Bài giảng Phụ gia thực phẩm - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Phụ gia thực phẩm - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Phụ gia thực phẩm - Chương 1: Giới thiệu có nội dung trình bày về định nghĩa và sự cần thiết sử dụng phụ gia thực phẩm, đánh giá an toàn của phụ gia thực phẩm, phân loại phụ gia thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p cntp 28/12/2021 16 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 2: Vật liệu chế tạo bao bì - Bao bì plastic

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 2: Vật liệu chế tạo bao bì - Bao bì plastic

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 2: Vật liệu chế tạo bao bì - Bao bì plastic có nội dung trình bày lược sử quá trình phát triển plastic, phân loại bao bì plastic, quá trình polymer hóa, một số polymer thông dụng trong bao bì,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p cntp 28/12/2021 16 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 3: Kỹ thuật đóng gói sản phẩm - Đóng gói vô trùng

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 3: Kỹ thuật đóng gói sản phẩm - Đóng gói vô trùng

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 3: Kỹ thuật đóng gói sản phẩm - Đóng gói vô trùng có nội dung trình bày về định nghĩa, yêu cầu, các phương pháp tiệt trùng, các loại bao bì sử dụng đóng gói vô trùng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p cntp 28/12/2021 17 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 1: Đại cương về bao bì và đóng gói trong Công nghệ thực phẩm

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 1: Đại cương về bao bì và đóng gói trong Công nghệ thực phẩm

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 1: Đại cương về bao bì và đóng gói trong Công nghệ thực phẩm có nội dung trình bày về chức năng của bao bì, phân cấp bao bì, yêu cầu đối với bao bì, công nghiệp bao bì thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   12 p cntp 28/12/2021 15 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 2: Vật liệu chế tạo bao bì - Bao bì kim loại

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 2: Vật liệu chế tạo bao bì - Bao bì kim loại

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 2: Vật liệu chế tạo bao bì - Bao bì kim loại có nội dung trình bày về nguyên liệu chế tạo bao bì kim loại, quy trình sản xuất thép lá mạ thiếc và crom, quy trình sản xuất nhôm tấn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p cntp 28/12/2021 20 0

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 4: Bao bì và đóng gói một số nhóm sản phẩm

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 4: Bao bì và đóng gói một số nhóm sản phẩm

  Bài giảng Bao bì thực phẩm - Chương 4: Bao bì và đóng gói một số nhóm sản phẩm có nội dung trình bày về các loại bao bì đóng gói sản phẩm như nước trái cây, rượu, bia, các sản phẩm lỏng khác như nước, dầu ăn, nước chấm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   14 p cntp 28/12/2021 17 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất đường và bánh kẹo: Giới thiệu về đường

  Bài giảng Công nghệ sản xuất đường và bánh kẹo: Giới thiệu về đường

  Bài giảng Công nghệ sản xuất đường và bánh kẹo: Giới thiệu về đường có nội dung trình bày về khái niệm của đường, đường saccharose và các dạng đường saccharose sử dụng trong thực phẩm, tinh thể saccharose, độ hòa tan, độ tan của đường trong dung dịch đường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p cntp 28/12/2021 14 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Bệnh cây chuyên khoa (Nghề: Bảo vệ thực vật): Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Bệnh cây chuyên khoa (Nghề: Bảo vệ thực vật): Phần 1

  Giáo trình được tác giả biên soạn nhằm mục đích giảng dạy nghề Bảo vệ thực vật, trình độ cao đẳng. Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về bệnh cây chuyên khoa trong lĩnh vực cây nông nghiệp; giúp sinh viên nhận biết triệu chứng bệnh hại chính, trên một số cây trồng chủ lực, thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh cây đạt...

   61 p cntp 29/10/2021 65 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số