• Ebook Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng

  Ebook Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng

  "Ebook Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng" gồm 10 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về mô hình hóa phần mềm; Các khái niệm cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng; Yêu cầu hệ thống và mô hình nghiệp vụ; Mô hình phân tích đối tượng; Các mô hình phân tích động thái; Các mô...

   221 p cntp 27/07/2021 89 1

 • Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa" cung cấp đến người học kiến thức thẻ (tag), thẻ dùng trong soạn thảo văn bản, thuộc tính của thẻ, thẻ văn bản, cấp độ thẻ tài liệu, thẻ loại tài liệu và thẻ HTML, thẻ HEAD, thẻ BODY, định dạng văn bản, ký tự...

   67 p cntp 27/07/2021 30 0

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 2" nối tiếp từ chương 6 đến chương 9 với các nội dung thiết kế; các cơ sở của C++; cài đặt các lớp; cài đặt các mối liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm chi tiết kiến thức, hỗ trợ cho nghiên cứu và học tập.

   185 p cntp 26/04/2021 54 1

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và C++ (In lần thứ 2): Phần 1" gồm 5 chương với các kiến thức các cơ sở của lập trình hướng đối tượng; mô hình hóa hướng đối tượng; mô hình hóa môi trường và nhu cầu; mô hình hóa cấu trúc; mô hình hóa hành vi.

   180 p cntp 26/04/2021 67 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 – Vũ Quốc Oai

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 – Vũ Quốc Oai

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Bảo mật mạng" trình bày các nguyên lý của bảo mật mạng như mật mã, chứng thực, tính toán vẹn, khóa phân bố; bảo mật trong thực tế.

   49 p cntp 26/04/2021 59 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 – Vũ Quốc Oai

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 – Vũ Quốc Oai

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: TCP/IP" cung cấp những kiến thức về khái niệm về TCP và IP; mô hình tham chiếu TCP/IP; so sánh OSI và TCP/IP; các giao thức trong mô hình TCP/IP; chuyển đổi giữa các hệ thống số; địa chỉ IP và các lớp địa chỉ; mạng con và kỹ thuật chia mạng con.

   90 p cntp 26/04/2021 65 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 – Vũ Quốc Oai

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 – Vũ Quốc Oai

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Data link thông tin đến các bạn những kiến thức về điều khiển luồng/dòng; phát hiện lỗi, xử lý lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   23 p cntp 26/04/2021 58 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 – Vũ Quốc Oai

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 – Vũ Quốc Oai

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị liên kết mạng" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức môi trường truyền dẫn; phương tiện truyền dẫn; các thiết bị liên kết mạng.

   36 p cntp 26/04/2021 66 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 – Vũ Quốc Oai

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 – Vũ Quốc Oai

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Cấu trúc mạng (Topology)" cung cấp những kiến thức về phương thức nối mạng; cấu trúc vật lý của mạng; giao thức truy cập đường truyền trên mạng LAN.

   11 p cntp 26/04/2021 64 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 – Vũ Quốc Oai

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 – Vũ Quốc Oai

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính" trình bày khái niệm về mạng máy tính; ứng dụng của mạng máy tính; phân loại mạng máy tính; mô hình OSI.

   29 p cntp 26/04/2021 68 2

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh

  Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh

  "Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh" trang bị cho người học tổng quan về máy tính điện tử; cơ sở và logic; tổ chức bộ xử lý trung tâm; bộ nhớ chính; quá trình vào ra và thiết bị ngoại vi; hợp ngữ.

   165 p cntp 31/03/2021 101 1

 • Ebook Thiết kế dàn trang nâng cao

  Ebook Thiết kế dàn trang nâng cao

  Tài liệu nhằm cung cấp các dự án sáng tạo, chỉ dẫn súc tích, và bao quát toàn bộ các kỹ năng indesign từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn tạo ra các thiết kế dàn trang (layout) tinh tế và chuyên nghiệp. Tập 2: Thiết kế bản trang nâng cao (gồm 6 chương) khám phá adobe indesign đề cập tới các kỹ năng làm việc với indesign từ mức cơ bản đến trung bình,...

   340 p cntp 28/01/2021 83 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số