• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 9 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 9 - Phạm Đình Sắc

  Sau đây là bài giảng Kỹ thuật lập trình bài 9: Cấu trúc trình bày khái niệm cấu trúc, khai báo biến cấu trúc, cú pháp tường minh, truy xuất dữ liệu kiểu cấu trúc, mảng cấu trúc, kích thước của struck.

   14 p cntp 29/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - Phạm Đình Sắc

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kỹ thuật lập trình bài 3: Các kiểu dữ liệu cơ sở trình bày về biến - hằng - câu lệnh và biểu thức, các lệnh nhập xuất, các kiểu số nguyên, kiểu ký tự, các toán tử học, viết biểu thức cho các mệnh đề.

   24 p cntp 29/08/2017 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - Phạm Đình Sắc

  Bài 7: Mảng một chiều thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình trang bị cho sinh viên các kiến thức về dữ liệu kiểu mảng, khai báo biến mảng, truyền mảng cho hàm, hàm tìm kiếm, hàm kiểm tra, hàm tách số nguyên tố, hàm tách 2 mảng.

   24 p cntp 29/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - Phạm Đình Sắc

  Nội dung bài 6: Hàm thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình trình bày về khái niệm hàm, các bước viết hàm, các cách truyền đối số, lời gọi hàm, lời gọi chương trình con, đệ quy. Tham khảo bài giảng này để nắm bắt nội dung chi tiết môn học.

   14 p cntp 29/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình bài 1: Các khái niệm lập trình cơ bản trình bày nội dung về khái niệm lập trình máy tính, các tính chất của thuật toán, giải thuật và lưu đồ phương trình, các bước xây dựng chương trình, cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   9 p cntp 29/08/2017 4 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - Phạm Đình Sắc

  Bài 2: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình trình bày về bộ từ vựng của C, cấu trúc chương trình C, các ký tự được sử dụng, môi trường lập trình. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn và thầy cô tham khảo.

   7 p cntp 29/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 8 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 8 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình bài 8: Mảng 2 chiều trình bày nội dung về khai báo kiểu mảng 2 chiều, gán dữ liệu kiểu mảng, truyền mảng cho hàm, hàm nhập ma trận, hàm tính tổng trên cột, hàm tìm max. Tham khảo bài giảng để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

   17 p cntp 29/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - Phạm Đình Sắc

  Dưới đây là nội dung bài 5: Câu lệnh lặp thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình trình bày về câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do while, lệnh break kết thúc câu lệnh. Sau mỗi bài có phần bài tập giúp người tham khảo hiểu hơn về nội dung toàn bài.

   25 p cntp 29/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 10 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 10 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình bài 10: Con trỏ trình bày nội dung về khái niệm và cách sử dụng con trỏ, các cách truyền đối số cho hàm, con trỏ và mảng một chiều, con trỏ và cấu trúc, phép toán số học trên con trỏ. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   14 p cntp 29/08/2017 3 0

 • Bài giảng điện tử môn học Ngôn ngữ lập trình C - Tạ Tuấn Anh

  Bài giảng điện tử môn học Ngôn ngữ lập trình C - Tạ Tuấn Anh

  C là một ngôn ngữ lập trình cấu trúc bậc cao được các nhà lập trình chuyên nghiệp sử dụng phổ biến để phát triển các phần mềm hệ thống (hệ điều hành, chương trình dịch, cơ sở dữ liệu. Bài giảng giới thiệu tới người đọc các kiến thức về nhập môn Lập trình Ngôn ngữ C, ngôn ngữ Lập trình C, language C, programmer en langage C. Mời các bạn...

   106 p cntp 28/06/2017 4 0

 • Bài giảng môn Khoa học máy tính bài Lập trình Windows

  Bài giảng môn Khoa học máy tính bài Lập trình Windows

  Bài giảng Lập trình Windows trình bày chi tiết về các khái niệm cơ bản của lập trình Windows, Hê ̣thống file và thư mục, Hê ̣thống cơ sở dữ liêụ Registry, Quản lý các tiến trình và luồng, Các dịch vụ của Windows. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

   96 p cntp 28/06/2017 4 2

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học giới thiệu nội dung thông tin chung về môn học, mô tả môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.

   6 p cntp 28/06/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số