• Giáo trình Cơ sở lập trình: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở lập trình: Phần 1

  Giáo trình "Cơ sở lập trình" được biên soạn làm giáo trình cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại; đồng thời là tài liệu tham khảo cho các giáo viên trong quá trình giảng dạy môn học. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan cơ sở lập...

   77 p cntp 23/08/2022 47 0

 • Giáo trình Cơ sở lập trình: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở lập trình: Phần 2

  Giáo trình "Cơ sở lập trình" được biên soạn làm giáo trình cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại; đồng thời là tài liệu tham khảo cho các giáo viên trong quá trình giảng dạy môn học. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mảng, xâu ký tự và...

   114 p cntp 23/08/2022 35 0

 • Giáo trình Thiết kế và triển khai website: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế và triển khai website: Phần 1

  Giáo trình "Thiết kế và triển khai website" là tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên các chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và Quản trị Hệ thống thông tin. Giáo trình được chia thành 4 chương, cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập và thảo luận. Phần 1 này trình bày về: những khái niệm chung; tổng quan thiết...

   104 p cntp 23/08/2022 25 0

 • Giáo trình Thiết kế và triển khai website: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế và triển khai website: Phần 2

  Giáo trình "Thiết kế và triển khai website" là tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên các chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và Quản trị Hệ thống thông tin. Giáo trình được chia thành 4 chương, cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập và thảo luận. Phần 2 này trình bày về: một số công cụ thiết kế website; triển...

   144 p cntp 23/08/2022 23 0

 • Giáo trình Tin học đại cương (Tái bản năm 2020): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương (Tái bản năm 2020): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Phần 1 của Giáo trình "Tin học đại cương (Tái bản năm 2020)" có nội dung gồm 3 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: những khái niệm cơ bản của tin học; thuật toán và ngôn ngữ lập trình; hệ điều hành cho máy tính điện tử; hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p cntp 23/08/2022 25 0

 • Giáo trình Tin học đại cương (Tái bản năm 2020): Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương (Tái bản năm 2020): Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình "Tin học đại cương (Tái bản năm 2020)" có nội dung gồm 2 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: bảng tính điện tử Microsoft Excel; một số thuật ngữ trong Microsoft Excel; mạng máy tính; địa chỉ IP và các dịch cụ tên miền trên internet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p cntp 23/08/2022 24 0

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Cuốn sách "Trí tuệ nhân tạo" gồm có 2 phần chính, phần 1 Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm trình bày các phương pháp biểu diễn vấn đề và các kỹ thuật tìm kiếm, các kỹ thuật tìm kiếm, đặc biệt là tìm kiếm kinh nghiệm, được sử dụng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p cntp 25/07/2022 66 1

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Biểu diễn tri thức và lập luận, nội dung đề cập đến các ngôn ngữ biểu diễn tri thức, đặc biệt là các logic và các phương pháp lập luận trong mỗi ngôn ngữ biểu diễn tri thức; các kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các hệ thông...

   208 p cntp 25/07/2022 63 2

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 1 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 1 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 1 Tổng quan về tương tác người máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tương tác người – máy; Vai trò của tương tác người – máy; Cách tổ chức các hệ tương tác; Các lĩnh vực liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p cntp 25/07/2022 34 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 Tâm lý nhận thức của con người trong giao tiếp và xử lý, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Kênh vào ra thông tin; Trí nhớ của con người; Lập luận và giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cntp 25/07/2022 38 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 Nhân tố máy tính trong tương tác người máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Thiết bị vào; Thiết bị ra; Bộ nhớ; Xử lý thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cntp 25/07/2022 30 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 Các nguyên tắc chính trong giao tiếp người dùng - máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức tương tác người - máy; Các nguyên tắc chính trong thiết kế tương tác người – máy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p cntp 25/07/2022 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số