• Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xử lý khí thải; Làm sạch không khí khỏi bụi; Làm sạch khí thải khỏi các chất độc hại; Xử lý chất thải rắn; Một số dây chuyền công nghệ xử lý chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   73 p cntp 24/03/2022 121 10

 • Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Con người và môi trường; Tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và thế giới; Bảo vệ môi trường; Xử lý nước thải; Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học; Xử lý nước thải bằng phương...

   119 p cntp 24/03/2022 86 3

 • Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên; Sự phân bố của vi sinh vật trong đất; Sự phân bố của vi sinh vật theo vụ mùa; Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường không khí; Vai trò của vi sinh vật trong cân bằng sinh thái;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   45 p cntp 24/03/2022 58 1

 • Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên nhân của sự mất cân bằng sinh thái; Một số biện pháp vi sinh bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p cntp 24/03/2022 53 1

 • Ebook Làng nghề Việt Nam và môi trường: Phần 2

  Ebook Làng nghề Việt Nam và môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Làng nghề Việt Nam và môi trường" gồm có 2 chương, cung cấp cho người đọc những thông tin về: Nghiên cứu định hướng xây dựng một số chính sách đảm bảo phát triển làng nghề bền vững, đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường làng nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p cntp 26/02/2022 56 2

 • Ebook Làng nghề Việt Nam và môi trường: Phần 1

  Ebook Làng nghề Việt Nam và môi trường: Phần 1

  Ebook "Làng nghề Việt Nam và môi trường" được biên soạn nhằm mục đích duy trì sự phát triển bền vững hoạt động các làng nghề, góp phần phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội dung cuốn sách nghiên cứu tổng hợp về hiện trạng sản xuất và môi trường các làng nghề từ đó đề xuất các chính sách và...

   211 p cntp 26/02/2022 78 3

 • Ebook Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường (Quyển 2): Phần 1

  Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường (Quyển 2) góp phần giúp bạn đọc hiểu thêm về nguyên lý và phương pháp thao tác gen trong tạo giống cây trồng, sản xuất thức ăn gia súc, vacxin phòng bệnh, thuốc trừ sâu và bảo vệ môi trường cũng như một số thành quả của ứng dụng công nghệ sinh trong đời sống. Mời các bạn...

   135 p cntp 23/01/2022 80 1

 • Ebook Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường (Quyển 2): Phần 2

  Nội dung quyển 2 cuốn sách Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường giới thiệu đến các bạn về vacxin và miễn dịch; vi khuẩn cố định nitơ phân tử vi hiếu khí Azospirilla; sinh học độc tố cá nóc Tetrodotoxin; sinh học phân tử của plasmid phân giải chất độc hữu cơ và đề khán ion kim loại;...Cùng tham khảo tiếp nội dung...

   90 p cntp 23/01/2022 86 1

 • Ebook Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật: Phần 1 - Phạm Thị Thùy

  Ebook Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật: Phần 1 - Phạm Thị Thùy

  Cuốn sách Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật do PGS TS Phạm Thị Thùy biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin và kết quả nghiên cứu về công nghệ sinh học trong bảo vệ thực trên thế giới Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   164 p cntp 23/01/2022 98 4

 • Ebook Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật: Phần 2 - Phạm Thị Thùy

  Ebook Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật: Phần 2 - Phạm Thị Thùy

  Nội dung cuốn sách Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật gồm có 9 chương, giới thiệu về khái niệm về công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật; các thành tựu về công nghệ chuyển gen trong bảo vệ thực vật trên thế giới; thành tựu nghiên cứu và ứng dụng các loài thiên địch ký sinh và ăn thị trên thế giới; thành tựu về công nghệ sản...

   193 p cntp 23/01/2022 82 2

 • Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 1

  Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 1

  Giáo trình Ngư loại 2 (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử nghiên cứu về giáp xác; Đặc điểm sinh học của ngành giáp xác crustacea; Một số đặc điểm chung của giáp xác mười chân - Decapoda; Đặc điểm phân bố phân loại tôm Penaeidea; Khóa phân loại bộ mười chân - Order...

   234 p cntp 28/12/2021 69 1

 • Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 2

  Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử nghiên cứu động vật thân mềm; Khái quát về động vật thân mềm; Phân loại động vật thân mềm - Mollusca. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p cntp 28/12/2021 66 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số