• Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Điện hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Điện hóa học

  "Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Điện hóa học" trình bày khái niệm về phản ứng oxy hóa khử, cân bằng phương trình oxy hóa khử, phản ứng oxy hóa khử và dòng điện, nguyên tố Ganvanic và điện cực, thế điện cực. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.

   80 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 9: Dung dịch

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 9: Dung dịch

  "Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 9: Dung dịch" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức bao gồm dung dịch, dung dịch điện ly, pH của một số dung dịch, chất điện ly ít tan. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.

   109 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 8: Động hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 8: Động hóa học

  "Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 8: Động hóa học" trình bày vận tốc phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng tới vận tốc phản ứng. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.

   10 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 7: Cân bằng hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 7: Cân bằng hóa học

  "Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 7: Cân bằng hóa học" trình bày khái niệm cân bằng hóa học, cân bằng hóa học, sự chuyển dịch cân bằng, cân bằng pha. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.

   12 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: phản ứng oxy hóa - khử, nguyên tố ganvanic và sức điện động, thế điện cực tiêu chuẩn và chiều của phản ứng oxy hóa - khử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 5: Trạng thái tập hợp các chất

  Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 5: Trạng thái tập hợp các chất

  "Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 5: Trạng thái tập hợp các chất" trình bày đại cương về trạng thái tập hợp, trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.

   18 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 4: Cân bằng hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 4: Cân bằng hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 4: Cân bằng hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản ii. liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết Van Der Waals, liên kết hydro. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   18 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật tuần hoàn và điện tích hạt nhân nguyên tử, cấu trúc electron nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc electron nguyên tử và sự thay đổi tính chất của các nguyên tố trong hệ thống tuần...

   64 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử" cung cấp cho người học các kiến thức: nguyên tử và quang phổ nguyên tử, sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử theo cơ học lượng tử, nguyên tử nhiều electron. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hóa đại cương

  Bài giảng Hóa đại cương

  Bài giảng Hóa đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: cấu tạo của nguyên tử; định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn; liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; trạng thái tập hợp của vật chất; nhiệt hóa học; chiều và giới hạn của một quá trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   68 p cntp 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Toán A4 - Chương 6: Phương trình đạo hàm riêng

  Bài giảng Toán A4 - Chương 6: Phương trình đạo hàm riêng

  "Bài giảng Toán A4 - Chương 6: Phương trình đạo hàm riêng" cung cấp các kiến thức về phương trình đạo hàm riêng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2, phương trình nhiệt một chiều, phương trình sóng một chiều, phương trình Laplace trong hình chữ nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p cntp 27/10/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số