• Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Nội dung chính của chương 1 Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa nằm trong bài giảng kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về toàn cầu hóa, khái quát về kinh doanh quốc tế, những thách thức trong kinh doanh quốc tế. Phân tích một số nhân tố thức đẩy toàn cầu hóa.

   28 p cntp 28/12/2021 71 1

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Chiến lược kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Chiến lược kinh doanh quốc tế

  Mục tiêu của Bài giảng Kinh doanh quốc tế Chương 5 Chiến lược kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về giới thiệu tiến trình hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, phân tích các cơ sở hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, giới thiệu một số chiến lược kinh doanh quốc tế, trình bày nội dung thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế.

   31 p cntp 28/12/2021 71 1

 • Giáo trình môn học Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình môn học Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh ngoài bao gồm 6 chương, cung cấp những kiến thức về: Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản...

   82 p cntp 29/10/2021 210 4

 • Giáo trình môn học/mô đun: Quản trị doanh nghiệp 1 (Ngành/nghề: Nông nghiệp và sinh học ứng dụng): Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Quản trị doanh nghiệp 1 (Ngành/nghề: Nông nghiệp và sinh học ứng dụng): Phần 1

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp nằm trong chương trình đào tạo nghề Nông nghiệp và sinh học ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức về cách thức tổ chức, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Giáo trình gồm có 5 chương, mời các bạn cùng tham...

   91 p cntp 28/09/2021 272 4

 • Giáo trình môn học/mô đun: Quản trị doanh nghiệp 1 (Ngành/nghề: Nông nghiệp và sinh học ứng dụng): Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Quản trị doanh nghiệp 1 (Ngành/nghề: Nông nghiệp và sinh học ứng dụng): Phần 2

  Nối tiếp các bài học ở phần 1 giáo trình, phần 2 sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chức năng lãnh đạo và chức năng kiểm soát của quản trị như: Những vấn đề chung về chức năng lãnh đạo, nhà lãnh đạo, các lý thuyết về hành vi, các lý thuyết lãnh đạo tình huống, động viên nhân viên, khái niệm và vai trò của kiểm soát,...

   56 p cntp 28/09/2021 180 5

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 1 - ĐH Kinh tế

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 1 - ĐH Kinh tế

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 1 cung cấp các nội dung chính như: Tổng quan về nghiên cứu khoa học; Vấn đề nghiên cứu; Phương pháp định tính; Phương pháp định lượng; Phương pháp hỗn hợp; Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng; Đo lường và thu thập dữ liệu định lượng; Đo lường khái niệm nghiên cứu. Mời các bạn...

   344 p cntp 27/07/2021 214 8

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 2 - ĐH Kinh tế

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 2 - ĐH Kinh tế

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Phần 2 gồm các nội dung chính như: Thống kê dùng trong kiểm định lý thuyết khoa học; Cronbach alpha và đánh giá độ tin cậy thang đo; Mô hình EFA; Kiểm định giá trị thang đo; Mô hình T-Test và Anova: Kiểm định khác biệt trung bình; Mô hình hồi quy đơn và bội: Kiểm định...

   332 p cntp 27/07/2021 196 5

 • Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  "Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt" giúp các bạn dễ dàng trong việc lên kế hoạch, giao việc, quản lý thời gian, giao tiếp, phát triển thành viên và ra quyết định.

   42 p cntp 30/06/2021 201 10

 • Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2

  Lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp; chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược;... là những nội dung chính mà "Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2" hướng đến trình bày.

   115 p cntp 29/06/2021 186 2

 • Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 do ThS Lê Thị Bích Ngọc biên soạn tập trung trình bày các vấn đề cơ bản tổng quan về quản trị chiến lược; phân tích và dự báo môi trường kinh doanh; sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp;...

   66 p cntp 29/06/2021 214 4

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 6 - ThS. Lê Phan Hòa

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 6 - ThS. Lê Phan Hòa

  'Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 6: Quản trị hàng dự trữ' với các kiến thức quan niệm về hàng dự trữ; sự cần thiết của hàng dự trữ; phân loại hàng dự trữ; các chi phí liên quan đến hàng dự trữ; kỹ thuật phân tích ABC trong phân loại hàng dự trữ; các mô hình dự trữ.

   34 p cntp 27/05/2021 120 1

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 5 - ThS. Lê Phan Hòa

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 5 - ThS. Lê Phan Hòa

  'Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 5: Hoạch định tổng hợp' trình bày thực chất của hoạch định tổng hợp, các chiến lược hoạch định tổng hợp, các phương pháp hoạch định tổng hợp.

   29 p cntp 27/05/2021 131 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số