• Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 1 - Trường ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 1 - Trường ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản trang bị cho người học những kiến thức nền tảng và kỹ năng chuyên môn về quản trị nhân lực (kỹ năng phân tích môi trường quản trị nhân lực; kỹ năng xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực; kỹ năng phân tích công việc; kỹ năng lựa chọn bộ máy quản trị nhân lực; kỹ năng tổ chức hoạt...

   181 p cntp 23/01/2022 96 2

 • Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 - Trường ĐH Thủ Dầu Một

  Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 - Trường ĐH Thủ Dầu Một

  Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng; quy trình chuỗi cung ứng: hoạch định và thu mua; quy trình chuỗi cung ứng: sản xuất và phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p cntp 23/01/2022 59 2

 • Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - Trường ĐH Thủ Dầu Một

  Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - Trường ĐH Thủ Dầu Một

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản trị logistics trong chuỗi cung ứng; quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng; quản lý thông tin và hợp tác trong chuỗi cung ứng; đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p cntp 23/01/2022 67 1

 • Ebook Một số điều trường Harvard không dạy bạn: Phần 1

  Ebook Một số điều trường Harvard không dạy bạn: Phần 1

  Ebook Một số điều trường Harvard không dạy bạn cung cấp những kinh nghiệm giúp bạn vượt qua mọi tình huống – ngay cả khi môi trường cạnh tranh diễn ra khốc liệt nhất; bạn sẽ biết được làm thế nào để kiếm được công việc tốt ngay từ lần đầu tiên, bốn cách để chứng minh bạn xứng đáng hưởng mức lương cao hơn, năm phẩm chất của...

   116 p cntp 28/12/2021 100 2

 • Ebook Chiến thuật Makerting du kích trong 30 ngày: Phần 1

  Ebook Chiến thuật Makerting du kích trong 30 ngày: Phần 1

  Ebook Chiến thuật Makerting du kích trong 30 ngày là sự đúc kết tất cả những chiến thuật marketing hiệu quả nhất; là bản kế hoạch chi tiết giúp tối đa hóa lợi nhuận và thu hút khách hàng; khuôn thức hành động đảm bảo đưa công việc kinh doanh phát triển nhanh với chi phí thấp nhất. Phần 1 của ebook giới thiệu đến bạn đọc những chiến thuật, kế...

   155 p cntp 28/12/2021 71 1

 • Ebook Chiến thuật Makerting du kích trong 30 ngày: Phần 2

  Ebook Chiến thuật Makerting du kích trong 30 ngày: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Chiến thuật Makerting du kích trong 30 ngày" giới thiệu đến bạn đọc những chiến thuật, kế hoạch từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 30 trong chuỗi chiến thuật marketing 30 ngày. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

   136 p cntp 28/12/2021 65 1

 • Ebook Một số điều trường Harvard không dạy bạn: Phần 2

  Ebook Một số điều trường Harvard không dạy bạn: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, Phần 2 ebook "Một số điều trường Harvard không dạy bạn" giới thiệu tới bạn đọc các nội dung về quản lý một doanh nghiệp. Mời các bạn cùng đón đọc!

   70 p cntp 28/12/2021 92 0

 • Ebook Thương mại điện tử với phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 1

  Ebook Thương mại điện tử với phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 1

  Ebook "Thương mại điện tử với phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự ra đời của World Wide Web; Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử; Vài điều rút ra từ các phân tích thương mại điện tử; Lợi ích của thương mại điện tử; Chi phí dựng và duy trì website;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   54 p cntp 28/12/2021 66 1

 • Ebook Thương mại điện tử với phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2

  Ebook Thương mại điện tử với phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thương mại điện tử với phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Máy tính và phần mềm tối thiểu cho thương mại điện tử; Thông tin xuất nhập khẩu; Các nguồn thông tin thị trường nước ngoài; Chữ ký điện tử; Vấn đề thuế thương mại điện tử; Nguyên tắc và quy tắc...

   69 p cntp 28/12/2021 59 1

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Các phương thức kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Các phương thức kinh doanh quốc tế

  Mục tiêu của chương 2 Các phương thức kinh doanh quốc tế thuộc bài giảng kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về các phương thức kinh doanh quốc tế, giới thiệu về một số khái niệm liên quan đến công ty đa quốc gia.

   21 p cntp 28/12/2021 92 1

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Các học thuyết thương mại và đầu tư quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Các học thuyết thương mại và đầu tư quốc tế

  Trong Bài giảng Kinh doanh quốc tế Chương 3 Các học thuyết thương mại và đầu tư quốc tế nhằm trình bày lý thuyết chu kỳ sản phẩm quốc tế, ngành công nghiệp liên quan đến hỗ trợ, chiến lược, cơ cấu, sự cạnh tranh của công ty.

   21 p cntp 28/12/2021 78 1

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 4: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 4: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Mục tiêu cơ bản của Chương 4 Môi trường kinh doanh quốc tế nằm trong bài giảng kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về những khác biệt về môi trường tự nhiên của các quốc gia và những khác biệt về môi trường tự nhiên giữa các quốc gia ảnh hưởng như thế nào đến kinh doanh quốc tế?

   62 p cntp 28/12/2021 75 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số