• Ebook Chế độ cắt gia công cơ khí: Phần 1

  Ebook Chế độ cắt gia công cơ khí: Phần 1

  Ebook "Chế độ cắt gia công cơ khí" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thông số - hệ số - chỉ số mũ khi tính chế độ cắt của tiện, bào, chuốt; Tốc độ cắt; Moment xoắn; Công suất cắt;.. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   113 p cntp 29/11/2021 46 1

 • Ebook Chế độ cắt gia công cơ khí: Phần 2

  Ebook Chế độ cắt gia công cơ khí: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chế độ cắt gia công cơ khí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phay; Cưa cắt vật liệu; Cắt ren trên máy tiện - máy phay; Gia công răng trên máy phay - máy chuyên dùng; Mài; Thời gian gia công cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   143 p cntp 29/11/2021 38 0

 • Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 6 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 6 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 6 Trọng tâm và Mômen quán tính của tiết diện cung cấp cho người học những kiến thức như: Trọng tâm của vật rắn; Khối tâm của vật rắn; Tâm thể tích của vật rắn; Tâm của một đường; Tâm của tiết diện phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p cntp 29/11/2021 23 0

 • Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 5a - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 5a - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 5a Cân bằng hệ lực và cân bằng vật rắn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên biết thu gọn một hệ lực về một điểm; Biết thu gọn một hệ lực song song; Viết được các phương trình cân bằng của một hệ lực; Biết tìm điều kiện cân bằng của một vật rắn từ đó xác định được các phản lực liên...

   39 p cntp 29/11/2021 20 0

 • Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 2 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 2 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 2 Cân bằng của chất điểm cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu sơ đồ vật thể tự do của chất điểm (free-body diagram – FBD); Trình bày cách giải bài toán cân bằng chất điểm sử dụng các phương trình cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p cntp 29/11/2021 24 0

 • Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 1 Véc tơ lực cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại lượng vô hướng và đại lượng vectơ; Định luật hàm số SIN và COS; Tích vô hướng hai véc tơ; Ứng dụng của tích vô hướng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p cntp 29/11/2021 21 0

 • Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 5b - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 5b - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 5b Cân bằng hệ lực và cân bằng vật rắn cung cấp cho người học những kiến thức như: Cân bằng hệ lực đồng quy; Cân bằng hệ lực song song; Cân bằng hệ lực phẳng; Sơ đồ vật thể tự do. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p cntp 29/11/2021 19 0

 • Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 4 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 4 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 4 Liên kết và phản lực liên kết cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng liên kết và phản lực liên kết tương ứng; Nguyên lý giải phóng liên kết; Bài tập giải phóng liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p cntp 29/11/2021 20 0

 • Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 3 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 3 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Cơ lý thuyết-Tĩnh học: Chương 3 Lực và mô men lực với mục tiêu giúp các bạn hiểu và xác định được các loại lực, hệ lực và ngẫu lực; Tìm được hợp lực của một hệ lực; Tính được mômen của lực đối với một điểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p cntp 29/11/2021 21 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1: Thủy khí đại cương

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1: Thủy khí đại cương

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1: Thủy khí đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Một số tính chất cơ bản của chất lỏng; Tính nén được và tính giãn nở của chất lỏng; Lực tác dụng lên chất lỏng, khái niệm về chất lỏng lý tưởng; Hai tính chất của áp suất thủy tĩnh;...Mời các bạn...

   77 p cntp 29/11/2021 25 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Truyền động thủy tĩnh

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Truyền động thủy tĩnh

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Truyền động thủy tĩnh cung cấp cho người học những kiến thức như: Công dụng, yêu cầu đối với bơm và động cơ thủy lực; Các thông số cơ bản của bơm và động cơ thủy lực; Công suất của bơm và mô tơ thủy lực; Mô men của bơm và mô tơ thủy lực;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

   163 p cntp 29/11/2021 24 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2: Đại cương về truyền động thủy lực và khí nén

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2: Đại cương về truyền động thủy lực và khí nén

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2: Đại cương về truyền động thủy lực và khí nén cung cấp cho người học những kiến thức như: Truyền động cơ học; Truyền động điện; Truyền động thuỷ lực gồm có: Truyền động thuỷ tĩnh và Truyền động thuỷ động; Truyền động khí nén. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p cntp 29/11/2021 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số