• Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 3

  Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 3

  Chương 3 Chuyển hóa vòng thành polyme mạch thẳng thuộc bài giảng hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, nhiệt động học các quá trình chuyển hóa tương hỗ của vòng và polyme mạch thẳng, các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng vòng–polyme, động học của quá trình chuyển hóa...

   12 p cntp 16/09/2014 326 7

 • Bài giảng Hóa phân tích: Chương 3 - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích: Chương 3 - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích - Chương 3: Phân tích thể tích. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những khái niệm cơ bản, yêu cầu của phản ứng chuẩn độ, phương pháp chuẩn độ, cách pha dung dịch tiêu chuẩn, cách tính kết quả phân tích, đường chuẩn độ, chỉ thị, các phép chuẩn độ thường dùng.

   73 p cntp 28/03/2017 510 7

 • Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 4

  Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 4

  Chương 4 Đồng trùng hợp thuộc bài giảng hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng hợp copolyme, động học đồng trùng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong chương này.

   15 p cntp 16/09/2014 311 7

 • Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 2

  Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 2

  Chương 2 Trùng hợp thuộc bài giảng Hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan, trùng hợp gốc, trùng hợp ion, các phương pháp trùng hợp polyme. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong chương này.

   58 p cntp 16/09/2014 344 7

 • Bài giảng môn Công nghệ cao su: Thiết bị công nghệ

  Bài giảng môn Công nghệ cao su: Thiết bị công nghệ

  Bài giảng môn "Công nghệ cao su: Thiết bị công nghệ" cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về thiết bị sơ chế như: Máy cán kéo (crusher), máy cán Creper, máy băm dao, cán băm liên hợp, băm thô 2 trục vít, máy ép bún, lò sấy, máy ép kiện, máy li tâm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài giảng. Hy vọng đây sẽ là...

   22 p cntp 18/11/2015 298 7

 • Bài giảng Hóa kỹ thuật - Chương 10: Kỹ thuật tổng hợp một số chất hữu cơ

  Bài giảng Hóa kỹ thuật - Chương 10: Kỹ thuật tổng hợp một số chất hữu cơ

  Bài giảng "Hóa kỹ thuật - Chương 10: Kỹ thuật tổng hợp một số chất hữu cơ" trình bày các nội dung: Sản xuất etanol (rượu etylic C2H5OH), sản xuất formandehit (andehit fomic HCHO, sản xuất andehit axetic CH3CHO, sản xuất axit axetic CH3COOH, sản xuất vinyl clorua CH3=CHCl, chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa tổng hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   24 p cntp 24/05/2016 275 7

 • Bài giảng Hóa phân tích - Chương 1: Đại cương về hóa phân tích

  Bài giảng Hóa phân tích - Chương 1: Đại cương về hóa phân tích

  Bài giảng "Hóa phân tích - Chương 1: Đại cương về hóa phân tích" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về hóa phân tích, phân tích định lượng, các bước tiến hành phân tích định lượng, phân tích thể tích,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cntp 22/01/2016 328 6

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương 6 - TS. Phan Thanh Sơn Nam

  Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương 6 - TS. Phan Thanh Sơn Nam

  Bài giảng hóa học hữu cơ do tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy bôn môn kỹ thuật hữu cơ cho sinh viên khoa kỹ thuật hóa học thuộc trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh. Chương 6 của giáo trình có nội dung trình bày về Alkadiene, ngoài phân loại hợp chất bài giảng còn trình bày các phương pháp điều chế Alkadiene,...

   12 p cntp 28/10/2016 402 6

 • Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 6

  Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 6

  Chương 6 Đặc điểm phản ứng và chuyển hóa học của polyme thuộc bài giảng Hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, đặc điểm phản ứng của polyme, các nhóm chính về biến tính cao phân tử, hoạt tính của các nhóm chức trên polyme, phân loại, các kỹ thuật biến tính, ứng dụng.

   44 p cntp 16/09/2014 268 6

 • Bài giảng Hóa học Acid amin và protein - BS. Chi Mai

  Bài giảng Hóa học Acid amin và protein - BS. Chi Mai

  Bài giảng Hóa học Acid amin và protein với mục tiêu trình bày được cấu tạo, phân loại acid amin; trình bày được các liên kết trong phân tử protein, các bậc cấu trúc của protein; trình bày được tính chất lý hóa của protein và ứng dụng; trình bày được vai trò sinh học của protein.

   34 p cntp 25/08/2015 290 6

 • Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 7

  Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 7

  Chương 7 Tổng quan tính chất vật lý của polyme thuộc bài giảng Hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan, đồng phân, cấu hình và cấu dạng của mạch polyme, độ mềm của mạch polyme, các yếu tố ảnh hưởng đến độ mềm dẻo của mạch, phân loại theo tính chất, khối lượng phân...

   29 p cntp 16/09/2014 287 6

 • Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 5

  Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 5

  Chương 5 Trùng ngưng thuộc bài giảng Hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, đặc điểm của trùng ngưng polyme, trùng ngưng mạch thẳng, trùng ngưng 3 chiều, các phương pháp trùng ngưng.

   16 p cntp 16/09/2014 308 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số