• Script và kĩ thuật hoạt hình

  Script và kĩ thuật hoạt hình

  Adobe Flash là một phần mềm chuyên nghiệp để tạo c|c thước phim hoạt hình, c|c trò chơi, thiết kế giao diện web (RIA – Rich Internet Application)… Flash có một ứng dụng to lớn trong thế giới Internet nói chung và trong công nghệ giải trí nói riêng. Dù rằng nhiều công nghệ mới ra đời đang cố gắng cạnh tranh với Flash, nhưng Flash vẫn chiếm thị phần cao...

   248 p cntp 19/07/2012 347 5

 • Hướng dẫn học MS Excel 2007

  Hướng dẫn học MS Excel 2007

  Những phần thay đổi dễ nhận thấy nhất là khu vực phía trên của cửa sổ Excel. Thay vì những menu và toolbar như trước đây thì người dùng Excel 2007 sẽ thấy cách sắp xếp khoa học hơn với những lệnh liên quan được đưa vào một nhóm. Dãy lệnh trên cửa sổ Excel 2007 được gọi là Ribbon, nó được xem là trung tâm điều khiển. Nếu tìm hiểu chi tiết...

   60 p cntp 22/10/2013 346 5

 • HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 8 - KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WINDOWS 8 TOÀN TẬP

  HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 8 - KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WINDOWS 8 TOÀN TẬP

  Windows 8, HĐH mới nhất của Microsoft sẽ là nền tảng chung cho nhiều loại thiết bị, từ các loại máy tính truyền thống đến các loại máy tính bảng màn hình cảm ứng. Điểm nổi bật nhất ở Windows 8 sẽ là giao diện Metro, đưa nhiều yếu tố thiết kế đồ họa từ Windows Phone 7 đến những người dùng máy tính để bàn, máy tính xách tay và cả máy tính...

   249 p cntp 22/10/2013 345 8

 • XML for Dummies

  XML for Dummies

  See how XML works for business needs and RSS feeds Create consistency on the Web, or tag your data for different purposes Tag -- XML is it! XML tags let you share your format as well as your data, and this handy guide will show you how. You'll soon be using this markup language to create everything from Web sites to business forms, discovering schemas and DOCTYPES, wandering the Xpath, teaming up XML with Office 2003, and more.

   386 p cntp 14/12/2012 344 2

 • The Java™ Web Services Tutorial

  The Java™ Web Services Tutorial

  The Java™ Web Services Tutorial For Java Web Services Developer’s Pack, v1.6 June 14, 2005 .Copyright © 2005 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.U.S. Government Rights - Commercial software. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements. This distribution may include...

   457 p cntp 19/07/2012 343 2

 • LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA

  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA

  Trong những năm gần đây, lập trình hướng đối tượng đã trở nên gần gũi nhờ sự ra đời liên tiếp của các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Sức mạnh của phương pháp lập trình hướng đối tượng thể hiện ở chỗ khả năng mô hình hoá hệ thống dựa trên các đối tượng thực tế, khả năng đóng gói và bảo vệ an toàn dữ liệu, khả năng...

   173 p cntp 19/07/2012 343 5

 • Bài giảng Cơ sở lập trình

  Bài giảng Cơ sở lập trình

  Với sự phát triển liên tục và đa dạng của thế giới công nghệ thông tin ngày nay, các phần mềm, các hệ điều hành, các môi trƣờng phát triển và các ứng dụng liên tục ra đời. Tuy nhiên, đôi khi việc phát triển không đồng nhất và nhất là do không tƣơng thích về mặt lợi ích của các công ty phần mềm lớn đã làm ảnh hƣởng đến công việc...

   108 p cntp 19/07/2012 339 4

 • TÀI LIỆU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 2

  TÀI LIỆU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 2

  Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU GPL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU GPL mới có tính pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ...

   151 p cntp 12/11/2012 338 1

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C

  Cuốn sách "Ngôn ngữ lập trình C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft .NET, ngôn ngữ C#, nền tảng ngôn ngữ C#, xây dựng lớp-Đối tượng, kế thừa–Đa hình, nạp chồng toán tử, cấu trúc, thực thi giao diện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   389 p cntp 28/06/2016 338 6

 • Java Performance Tuning

  Java Performance Tuning

  Performance has been an important issue with Java™ since the first version hit the Web years ago. Making those first interpreted programs run fast enough was a huge challenge for many developers. Since then, Java performance has improved enormously, and any Java program can now be made to run fast enough provided you avoid the main performance pitfalls. This book provides all the details a developer needs to performance-tune any type of...

   318 p cntp 19/07/2012 337 1

 • Internet Explorer Construction Kit for Dummies

  Internet Explorer Construction Kit for Dummies

  You’ve heard the saying, “If you want something done right, do it yourself.” Actually, most Internet browsers are done right. Chances are, you’re comfortable with yours. Yet, you may want to build your own. You don’t have to start from scratch—you can start with the Browser Construction Kit on the CD-ROM that comes with Internet Explorer Construction Kit for Dummies. Best of all, there’s no programming required.

   387 p cntp 14/12/2012 336 1

 • Staring at a shelf full of Photoshop books at the local bookstore, it seems that there are more special-effect “cookbooks” and technical tomes than anyone would ever care to read. The problem is that none of those “cookbooks” provide enough detail to really let you feel like you understand the program (blindly following the listed steps just doesn’t do it), and all of the technical books are deep into terms like rasters, vectors, and bit-depth settings. That’s the primary reason that most people

  Staring at a shelf full of Photoshop books at the local bookstore, it seems that there are more special-effect “cookbooks” and technical tomes than anyone would ever care to read. The problem is that none of those “cookbooks” provide enough detail to really let you feel like you understand the program (blindly following the listed steps just doesn’t do it), and all of the technical books are deep into terms like rasters, vectors, and bit-depth settings. That’s the primary reason that most people

  The vast amount of information available on the Internet, coupled with the diversity of user information needs, have urged the development of personalized systems that are capable of distinguishing one user from the other in order to provide content, services and information tailored to individual users. Recommender Systems (RS) form a special category of such personalized systems and aim to predict user’s preferences based on her previous...

   764 p cntp 19/07/2012 335 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số