• Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Cuốn sách "Trí tuệ nhân tạo" gồm có 2 phần chính, phần 1 Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm trình bày các phương pháp biểu diễn vấn đề và các kỹ thuật tìm kiếm, các kỹ thuật tìm kiếm, đặc biệt là tìm kiếm kinh nghiệm, được sử dụng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p cntp 25/07/2022 23 0

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Biểu diễn tri thức và lập luận, nội dung đề cập đến các ngôn ngữ biểu diễn tri thức, đặc biệt là các logic và các phương pháp lập luận trong mỗi ngôn ngữ biểu diễn tri thức; các kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các hệ thông...

   208 p cntp 25/07/2022 21 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 1 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 1 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 1 Tổng quan về tương tác người máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tương tác người – máy; Vai trò của tương tác người – máy; Cách tổ chức các hệ tương tác; Các lĩnh vực liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p cntp 25/07/2022 12 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 Tâm lý nhận thức của con người trong giao tiếp và xử lý, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Kênh vào ra thông tin; Trí nhớ của con người; Lập luận và giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cntp 25/07/2022 12 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 Nhân tố máy tính trong tương tác người máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Thiết bị vào; Thiết bị ra; Bộ nhớ; Xử lý thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cntp 25/07/2022 12 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 Các nguyên tắc chính trong giao tiếp người dùng - máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức tương tác người - máy; Các nguyên tắc chính trong thiết kế tương tác người – máy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p cntp 25/07/2022 13 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 5 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 5 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 5 Quy trình xây dựng hệ tương tác người-máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình thiết kế phần mềm; Quy trình thiết kế hệ tương tác; Đặc tả yêu câu người dùng; Phân tích nhiệm vụ; Thiết kế tương tác người máy; Đánh giá hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p cntp 25/07/2022 11 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 6 Thiết kế giao diện tương tác người - máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm; Thiết kế giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p cntp 25/07/2022 13 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 4 Ngoại lệ và cách xử lý ngoại lệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngoại lệ là gì?; xử lý ngoại lệ; thực hiện bắt ngoại lệ; một số ngoại lệ thông dụng trong C#; ngoại lệ tự định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p cntp 25/07/2022 12 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 Lập trình winform cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm quen với winform; Giao diện làm việc; Cửa sổ solution; mở các cửa sổ phụ trợ; thêm các điều khiển vào form; cách tìm đối tượng trong ToolBox;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p cntp 25/07/2022 12 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 Sự kiện và Delegate, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khởi tạo deletage; Ứng dụng của delegate; Khai báo delegate; Tạo thể hiện cho delegate; Gán phương thức khác nhau; Multicast delegate;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p cntp 25/07/2022 12 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 ActiveX Data Object.NET, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về ADO.Net; Kiến trúc của ADO.Net; DataProvider; Một số DataProvider phổ biến; Các thành phần của DataProvider; Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với winform;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p cntp 25/07/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số