• Giáo trình Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế (Tập 1: Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế (Tập 1: Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa): Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế (Tập 1: Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa)" cung cấp cho người học các kiến thức phần 3 - Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p cntp 27/02/2017 15 7

 • Giáo trình Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế (Tập 1: Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế (Tập 1: Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế (Tập 1: Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa)" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên liệu ngành công nghiệp chế biến sữa, các quá trình cơ bản trong công nghệ chế biến sữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   200 p cntp 27/02/2017 11 2

 • Ebook Vi sinh vật thực phẩm (Tập II): Phần 1

  Ebook Vi sinh vật thực phẩm (Tập II): Phần 1

  Cuốn sách "Vi sinh vật thực phẩm (Tập II) cung cấp cho người học các kiến thức về nấm mốc thường, nấm độc, độc tố vi nấm, hệ thống kiểm tra HACCP, GMP và An toàn vệ sinh thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   162 p cntp 27/02/2017 6 3

 • Ebook Vi sinh vật thực phẩm (Tập II): Phần 2

  Ebook Vi sinh vật thực phẩm (Tập II): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức vền nấm độc và các độc tố của chúng, những độc tố của vi nấm, phương pháp thiết lập nấm thành thuần chủng, giữ gốc giống nấm mốc, nấm men,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p cntp 27/02/2017 15 2

 • Ebook Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm" giới thiệu tới người học các kiến thức: Một số kỹ thuật cơ bản của vi sinh vật học, phương pháp định lượng vi sinh vật, khảo sát hình thái và một số tính chất sinh lý của vi sinh vật học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p cntp 27/02/2017 4 1

 • Ebook Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định các chỉ tiêu vi sinh vật của thực phẩm, vệ sinh công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p cntp 27/02/2017 5 1

 • Ebook Sinh hóa ứng dụng: Phần 1

  Ebook Sinh hóa ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh hóa ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức về phản ứng oxy hóa khử và các quá trình lên men, phản ứng thủy phân ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p cntp 27/02/2017 6 2

 • Ebook Sinh hóa ứng dụng: Phần 2

  Ebook Sinh hóa ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sinh hóa ứng dụng", phần 2 giới thiệu tới người đọc sinh học tổng hợp các chất hoạt động sinh học, xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p cntp 27/02/2017 7 3

 • Ebook Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao: Phần 1

  Ebook Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chè, nguyên liệu sản xuất chè, công nghệ sản xuất chè đen, công nghệ sản xuất chè xanh, công nghệ sản xuất các mặt hàng chè khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p cntp 27/02/2017 4 4

 • Ebook Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao: Phần 2

  Ebook Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cà phê, nguyên liệu sản xuất cà phê, công nghệ sản xuất cà phê nhân, công nghệ sản xuất cà phê rang xay, tổng quan về ca cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p cntp 27/02/2017 9 6

 • Ebook Ứng dụng Enzyme trong công nghiệp thực phẩm: Phần 1

  Ebook Ứng dụng Enzyme trong công nghiệp thực phẩm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ứng dụng Enzyme trong công nghiệp thực phẩm" do NXB Khoa học Kỹ thuật phát hành trình bày những ứng dụng của truyền thống của Enzyme trong công nghiệp thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p cntp 19/01/2017 19 13

 • Ebook Ứng dụng Enzyme trong công nghiệp thực phẩm: Phần 2

  Ebook Ứng dụng Enzyme trong công nghiệp thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ứng dụng Enzyme trong công nghiệp thực phẩm" trình bày các ứng dụng mới của Enzyme trong công nghiệp thực phẩm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Công nghiệp thực phẩm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   192 p cntp 19/01/2017 15 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số