• Bài giảng Công nghệ đồ hộp thực phẩm - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Công nghệ đồ hộp thực phẩm - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Công nghệ đồ hộp thực phẩm do giảng viên Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn biên soạn gồm có 3 phần với các nội dung chính sau đây: Nguyên vật liệu sản xuất đồ hộp, các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp, kỹ thuật sản xuất đồ hộp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p cntp 24/05/2016 2 1

 • Bài giảng Áp dụng HACCP cho các cơ sở chế biến thực phẩm vừa và nhỏ - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Áp dụng HACCP cho các cơ sở chế biến thực phẩm vừa và nhỏ - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Áp dụng HACCP cho các cơ sở chế biến thực phẩm vừa và nhỏ do giảng viên Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn biên soạn gồm có các nội dung sau đây: Những vấn đề chúng về HACCP, các chương trình tiên quyết, các nguyên tắc HACCP, hướng dẫn áp dụng HACCP, các yêu cầu đối với hệ thống HACCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   387 p cntp 24/05/2016 1 1

 • Bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia: Chương 1 - Lê Văn Việt Mẫn

  Bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia: Chương 1 - Lê Văn Việt Mẫn

  Chương 1 "Giới thiệu về nấm men bia" thuộc bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia giới thiệu đến các bạn những nội dung về phân loại nấm men bia, hình thái và cấu tạo tế bào, cơ chất của nấm men bia, phương pháp sinh sản, quá trình trao đổi chất của nấm men bia,...

   61 p cntp 24/05/2016 2 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia: Chương 2 - Lê Văn Việt Mẫn

  Bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia: Chương 2 - Lê Văn Việt Mẫn

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 2 "Kỹ thuật vi sinh trong sản xuất bia" thuộc bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia dưới đây để nắm bắt được những nội dung về bảo quản giống nấm men, nhân giống nấm men trong sản xuất bia, phương pháp hoạt hóa nấm men bia. Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   23 p cntp 24/05/2016 1 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia: Chương 3 - Lê Văn Việt Mẫn

  Bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia: Chương 3 - Lê Văn Việt Mẫn

  Nguồn gây nhiễm, hệ vi sinh vật nhiễm, phương pháp xác định các chỉ tiêu vi sinh của bia, phương pháp hạn chế nhiễm vi sinh vật trong sản xuất bia là những nội dung chính của chương 3 "Hệ vi sinh vật nhiễm trong công nghiệp bia" thuộc bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p cntp 24/05/2016 1 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia: Chương 4 - Lê Văn Việt Mẫn

  Bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia: Chương 4 - Lê Văn Việt Mẫn

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 4 "Một số thành tựu về nấm men bia" thuộc bài giảng Vi sinh vật học trong công nghiệp bia dưới đây. Nội dung bài giảng giới thiệu đến các bạn những nội dung hướng xử lý để cải thiện đặc tính công nghệ của nấm men bia,...

   7 p cntp 24/05/2016 1 0

 • Bài giảng Công nghệ chế biến súc sản - thủy sản: Phần 2 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Công nghệ chế biến súc sản - thủy sản: Phần 2 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Phần 2 của bài giảng giới thiệu các sản phẩm từ thịt và cá. Phần này giúp người học biết được một số máy móc và phụ gia trong chế biến các sản phẩm từ thịt và cá, nắm được các qui trình công nghệ chế biến thịt và cá, biết được một số sản phẩm chế biến từ thịt và cá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p cntp 24/05/2016 0 0

 • Bài giảng Công nghệ chế biến súc sản - thủy sản: Phần 1 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Công nghệ chế biến súc sản - thủy sản: Phần 1 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Phần 1 của bài giảng Công nghệ chế biến súc sản - thủy sản giới thiệu về các loại nguyên liệu dùng trong chế biến súc sản - thủy sản. Trong phần này gồm có các nội dung như: Nguyên liệu thịt, nguyên liệu thủy sản, những biến đổi của nguyên liệu, chất lượng thịt cá, các phương pháp bảo quản nguyên liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p cntp 24/05/2016 0 0

 • Bài giảng Công nghệ lên men: Chương 4 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Công nghệ lên men: Chương 4 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Chương 4 của bài giảng Công nghệ lên men giới thiệu về kỹ thuật cố định tế bào vi sinh vật. Thông qua chương người học nắm bắt được định nghĩa về sự cố định tế bào vi sinh vật và cố định vi sinh vật, biết được phân loại các phương pháp cố định tế bào, biết được ưu nhược điểm của tế bào cố định, các yếu tố ảnh hưởng...

   25 p cntp 24/05/2016 2 0

 • Bài giảng Công nghệ lên men: Chương 2 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Công nghệ lên men: Chương 2 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Chương 2 của Công nghệ lên men giới thiệu về vi sinh vật trong công nghệ lên men. Chương này trình bày một số nội dung chính như: Sinh lý vi sinh vật, quá trình lên men hai pha, vai trò của giống vi sinh vật, yêu cầu về giống, phân lập giống – phân lập tự nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cntp 24/05/2016 1 0

 • Bài giảng Công nghệ lên men: Chương 1 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Công nghệ lên men: Chương 1 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Công nghệ lên men chương 1 giới thiệu về kỹ thuật vô trùng và các phương pháp lên men. Thông qua chương học này người học sẽ nắm bắt được các kỹ thuật vô trùng như khử trùng, tẩy trùng và sát trùng; biết được các phương pháp lên men như nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không lên tục.

   38 p cntp 24/05/2016 1 0

 • Bài giảng Công nghệ lên men: Chương 5 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Công nghệ lên men: Chương 5 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Công nghệ lên men chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về môi trường lên men. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Môi trường nuôi cấy vi sinh vật, chất dinh dưỡng, nguồn nguyên liệu cung cấp carbon, nguồn nitơ kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cntp 24/05/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số