• Giáo trình Bảo quản nông sản: Phần 1 - ThS. Nguyễn Mạnh Khải

  Giáo trình Bảo quản nông sản: Phần 1 - ThS. Nguyễn Mạnh Khải

  Giáo trình Bảo quản nông sản gồm 11 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương I đến chương V về các vấn đề như: Các vấn đề chung, tổn thất nông sản sau thu hoạch, đặc điểm của nông sản, tính chất vật lý và nhiệt của khối hạt nông sản, sinh lý và hóa sinh của nông sản sau thu hoạch và môi...

   92 p cntp 29/09/2016 7 3

 • Giáo trình Bảo quản nông sản: Phần 2 - ThS. Nguyễn Mạnh Khải

  Giáo trình Bảo quản nông sản: Phần 2 - ThS. Nguyễn Mạnh Khải

  Phần 2 "Giáo trình Bảo quản nông sản" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương VI đến chương XI về các vấn đề như: Sinh vật hại nông sản, thu hoạch, vận chuyển và bao gói nông sản, thực phẩm, kho bảo quản nông sản,... và các nội dung khác. Giáo trình là tài liệu cho học sinh, sinh viên nghiên cứu đồng thời cũng là tài liệu tham...

   114 p cntp 29/09/2016 4 1

 • Ebook Kỹ thuật phơi và bảo quản kín lúa giống: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phơi và bảo quản kín lúa giống: Phần 1

  Mục đích của cuốn sổ tay "Kỹ thuật phơi và bảo quản kín lúa giống" là hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân với các thông tin được trình bày đơn giản, rõ ràng, cụ thể và nhiều hình ảnh để bạn đọc dễ hiểu, làm đúng kỹ thuật và làm giàu thêm kinh nghiệm về công nghệ sau thu hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   14 p cntp 29/09/2016 3 0

 • Ebook Kỹ thuật phơi và bảo quản kín lúa giống: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phơi và bảo quản kín lúa giống: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật phơi và bảo quản kín lúa giống", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật phơi lúa giống, kỹ thuật bảo quản kín lúa giống, tính lợi ích kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cntp 29/09/2016 2 0

 • Giáo trình Vệ sinh và An toàn thực phẩm - TS. Phạm Đức Lượng & TS. Phạm Minh Tâm

  Giáo trình Vệ sinh và An toàn thực phẩm - TS. Phạm Đức Lượng & TS. Phạm Minh Tâm

  Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm cho sinh viên ngành công nghệ thực phẩm. Giáo trình gồm 8 chương. Chương 1 là chương mở đầu nêu khái quát một số khái niệm chung, đánh giá mức độ vệ sinh và an toàn thực phẩm. Sáu chương tiếp theo bao gồm những kiến thức về nguyên nhân gây nên ngộ độc...

   348 p cntp 29/09/2016 5 3

 • Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài giới thiệu - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài giới thiệu - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao trang bị cho người học những hiểu biết về công nghệ và các phương pháp kỹ thuật chế biến chè, cà phê và ca cao. Mời các bạn cùng tìm và tham khảo trọn bộ bài giảng để nắm bắt đầy đủ các nội dung chi tiết của bài học.

   3 p cntp 29/09/2016 2 0

 • Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 1 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 1 - Dương Văn Trường

  Bài 1 của bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao giới thiệu khái quát về chè thông qua một số nội dung như: Các giống chè, thành phần hóa học của đọt chè, thành phần của búp chè,...và một số đặc điểm khác của chè. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cntp 29/09/2016 3 0

 • Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 3 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 3 - Dương Văn Trường

  Bài 3 của bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao tiếp tục trình bày về công nghệ sản xuất chè đen. Trong bài này sẽ giúp người học biết được sự khác biệt của quá trình vò OTD và vò CTC, biết được các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm chè đen, biết được cấu tạo và hoạt động của máy làm héo chè dạng băng tải,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cntp 29/09/2016 3 0

 • Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 2 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 2 - Dương Văn Trường

  Bài 2 giới thiệu về công nghệ sản xuất chè đen. Bài này sẽ trình bày các giai đoạn trong quy trình công nghệ sản xuất chè đen như: Nguyên liệu và phân loại chè, giai đoạn làm héo, giai đoạn vò chè, giai đoạn lên men, giai đoạn làm khô,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   13 p cntp 29/09/2016 3 0

 • Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 4 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 4 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao - Bài 4 trình bày về công nghệ sản xuất chè xanh. Thông qua bài giảng này, người học sẽ biết được các đặc điểm của sản phẩm chè xanh, biết được mục đích của công đoạn diệt men chè xanh, biết được các phương pháp diệt men chè,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p cntp 29/09/2016 3 0

 • Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 5 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 5 - Dương Văn Trường

  Bài 5 trình bày những biến đổi và thiết bị trong sản xuất chè xanh. Chương này giúp người học nắm bắt được các biến đổi của búp chè trong quá trình sao diệt men, biết được các biến đổi của búp chè trong quá trình vò chè, các biến đổi của búp chè trong quá trình sấy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cntp 29/09/2016 1 0

 • Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 6 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao: Bài 6 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Công nghệ chè, cà phê, ca cao - Bài 6 giới thiệu về công nghệ sản xuất chè ô long. Trong bài giảng này sẽ trình bày về: Nguyên liệu trong sản xuất chè ô long, mục đích của quá trình làm héo của chè ô long, quá trình lên men của chè ô long,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   5 p cntp 29/09/2016 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số