• Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức vè dây chuyền sản xuất, các hệ thống hỗ trợ hệ thống sản xuất, tự động hóa trong hệ thống sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cntp 29/03/2019 58 0

 • Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 2: Hoạt động sản xuất

  Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 2: Hoạt động sản xuất

  Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 2: Hoạt động sản xuất cung cấp cho người học các kiến thức về sản xuất công nghiệp và sản phẩm công nghiệp; các hoạt động của một quá trình sản xuất; mối liên hệ giữa sản xuất và sản phẩm; các khái niệm sản xuất và các mô hình tính toán, tính kinh tế trong quá trình hoạt động sản xuất....

   39 p cntp 29/03/2019 61 0

 • Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 3: Giới thiệu tự động hóa và kỹ thuật điều khiển

  Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 3: Giới thiệu tự động hóa và kỹ thuật điều khiển

  Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 3: Giới thiệu tự động hóa và kỹ thuật điều khiển trình bày các phần tử cơ bản của hệ thống sản xuất tự động, chức năng của một hệ thống tự động hóa hiện đại, các cấp độ tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cntp 29/03/2019 73 0

 • Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp giới thiệu công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo; điều khiển rời rạc, liên tục, điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cntp 29/03/2019 60 0

 • Bài giảng Flip Flop - Bộ đếm - Thanh ghi - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng Flip Flop - Bộ đếm - Thanh ghi - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng trình bày nội dung chi tiết về flip-flop, mạch ghi dịch, mạch đếm không đồng bộ, bộ đếm dùng flip-flop,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của bài giảng.

   61 p cntp 28/01/2019 57 0

 • Bài giảng Mã hóa và giải mã - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng Mã hóa và giải mã - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Mã hóa và giải mã không có gì xa lạ và là tất yếu trong đời sống chúng ta. Nó được dùng để dễ nhớ, dễ đặt, dễ làm,... là quy ước chung cũng có thể phổ biến cũng có thể bí mật. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để tìm hiểu nội dung chi tiết về mã hóa và giải mã.

   29 p cntp 28/01/2019 51 0

 • Bài giảng Các cổng Logic và đại số Boole - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng Các cổng Logic và đại số Boole - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng trình bày nội dung về các loại cổng Logic, miêu tả đại số cổng Logic, bài tập ứng dụng cổng Logic, đại số Boole và các định lý cơ bản trong đại số Boole. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p cntp 28/01/2019 55 0

 • Bài giảng Hệ thống số - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng Hệ thống số - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng trình bày về hệ thống số thập phân, số nhị phân, số bát phân, số thập lục phân, số bát phân và sự biến đổi giữa các hệ thống số. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p cntp 28/01/2019 65 0

 • Bài giảng Mạch Logic (hệ tổ hợp) - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng Mạch Logic (hệ tổ hợp) - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng trình bày về phương pháp biểu diễn hàm đại số Boole, bài tập bìa Karnaugh và rút gọn hàm bool, cách chuyển hàm logic vào bảng Karnaugh, các bước giải bài toán thiết kế logic,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cntp 28/01/2019 61 0

 • Bài giảng Giới thiệu về IC - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng Giới thiệu về IC - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng trình bày nội dung khái niệm về IC, giới thiệu về IC, các đại lượng điện đặc trưng, công suất tiêu tán, đặc điểm về IC, phân loại về IC. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để tìm hiểu nội dung chi tiết về IC.

   51 p cntp 28/01/2019 56 0

 • Bài giảng Các thiết bị điện tử cơ bản - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng Các thiết bị điện tử cơ bản - CĐ Công nghệ Thủ Đức

  Bài giảng trình bày nội dung về các thiết bị điện tử cơ bản, như: điện trở - cuộn dây - tụ điện, Relay đóng ngắt, Diode, Transistor và dao động ký. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p cntp 28/01/2019 65 0

 • Bài giảng Tính toán lựa chọn trạm biến áp

  Bài giảng Tính toán lựa chọn trạm biến áp

  Bài giảng Tính toán lựa chọn trạm biến áp bao gồm những nội dung về lựa chọn vị trí đặt trạm biến áp; xác định số lượng máy biến áp; xác định công suất máy biến áp. Với các bạn chuyên ngành Điện thì đây là tài liệu hữu ích, mời các bạn tham khảo.

   7 p cntp 25/10/2018 91 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số