• Hệ thống cơ đIện tử 2 - Chương 1

  Hệ thống cơ đIện tử 2 - Chương 1

  §¹i häc ®µ n½ng Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa ĐIỀU KHIỂN LOGIC 1.1. KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN “Điều khiển” là quá trình của một hệ thống, trong đó dưới tác động của một hay nhiều đại lượng vào thi đại lượng ra sẽ thay đổi theo một quy luật nhất định. 1.1.1. Hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển bao gồm thiết bị điều khiển...

   27 p cntp 17/01/2012 471 5

 • CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ DỤNG CỤ ĐO

  CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ DỤNG CỤ ĐO

  TI/ Điện trở Điện trở là đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của một vật thể dẫn điện. Nó được định nghĩa là tỉ số của hiệu điện thế giữa hai đầu vật thể đó với cường độ dòng điện đi qua nó: trong đó: U : là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đo bằng vôn (V). I : là cường độ dòng...

   23 p cntp 17/01/2012 483 14

 • Vẽ mạch in với Layout

  Vẽ mạch in với Layout

  Mở Layout lên nào! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu nhé! Sau khi đã tạo được file *.MNL như ở cuối bài trước ta tiếp tục. Bài hướng dẫn sẽ được minh họa hoàn toàn bằng hình ảnh.

   38 p cntp 17/01/2012 443 20

 • CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN TIMER

  CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN TIMER

  CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN TIMER. 4.4.9. CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN COUNTER.

   29 p cntp 17/01/2012 503 15

 • Điều khiển logic khả lập trình PLC

  Điều khiển logic khả lập trình PLC

  • 4.3.1. Cách thực hiện chương trình. • 4.3.2. Cấu trúc chương trình. • 4.3.3. Phương pháp lập trình. • 4.3.1. Cách thực hiện chương trình. • 4.3.2. Cấu trúc chương trình. • 4.3.3. Phương pháp lập trình. Hình 4.23. Cấu trúc một vòng quét trong PLC 4.3. NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH. • 4.3.1. Cách thực hiện chương trình. • 4.3.2. Cấu trúc chương...

   55 p cntp 17/01/2012 426 9

 • Điều khiển logic khả lập trình PLC

  Điều khiển logic khả lập trình PLC

  • 4.1. Giới thiệu PLC. • 4.2. Đấu nối PLC và mođun mở rộng. • 4.3. Ngôn ngữ lập trình. • 4.4. Một số lệnh cơ bản. • 4.5. Soạn thảo chương trình và chương trình mô phỏng. • 4.1.1. Giới thiệu chung. • 4.1.2. Hình dáng bên ngoài. • 4.1.3. Các thành viên họ S7-200. • 4.1.4. Modul mở rộng. 4.1.1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG. • Khả năng kháng nhiễu rất...

   26 p cntp 17/01/2012 465 9

 • CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

  CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

  Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. 3.4. Cơ cấu chấp hành • 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. • 3.4. Cơ cấu chấp hành Xúc...

   67 p cntp 17/01/2012 796 10

 • CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

  CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

  Môđun môi trường 2.2. Môđun tập hợp 2.3. Môđun đo lường 2.4. Môđun kích truyền động 2.5. Môđun truyền thông 2.6. Môđun xử lí 2.7. Môđun phần mềm 2.8. Môđun giao diện 2.1. MOÂÑUN MOÂI TRÖÔØNG •Liên quan đến các thông số bên ngoài •Vừa đóng vai trò đầu vào, đầu ra. •Không hiện diện trong sản phẩm cơ điện tử.

   24 p cntp 17/01/2012 990 8

 • HỆ THỐNG CƠ ĐiỆN TỬ

  HỆ THỐNG CƠ ĐiỆN TỬ

  HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ LÀ GÌ ? LÀM SAO ĐỂ CHÚNG TA YÊU NGÀNH HỌC CỦA MÌNH HƠN ? Thế giới đã nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta. Khi các hệ thống cơ điện tử chưa xuất hiện. Với sự phát triển không ngừng của các hệ thống cơ điện tử thông minh, bức màn kia đã được rủ bỏ. Sự nhận thức của con người về vũ chinh Kỷ...

   24 p cntp 17/01/2012 375 7

 • Hệ thống cơ đIện tử 2 - Chương 3

  Hệ thống cơ đIện tử 2 - Chương 3

  Điều khiển logic khả LậP TRìNH 3.1. Bộ điều khiển PLC: 3.1.1. Thi?t b? di?u khi?n logic l?p trỡnh: PLC đầu tiên xuất hiện vào năm 1969. Ngày nay chúng ta đ-ợc sử dụng rộng rãi. Từ các thiết bị nhỏ, độc lập sử dụng khoảng 20 đầu vào/đầu ra digital đến các hệ thống nối ghép theo mạch module có thể sử dụng rất nhiều đầu vào/đầu ra, xử lý các...

   25 p cntp 17/01/2012 489 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số