• Giáo trình Máy điện 1 (Phần 2: Lý thuyết chung) - Chương 1: Dây quấn máy điện xoay chiều

  Giáo trình Máy điện 1 (Phần 2: Lý thuyết chung) - Chương 1: Dây quấn máy điện xoay chiều

  Giáo trình giới thiệu tới người đọc các khái niệm chung về dây quấn máy phát điện xoay chiều, dây quấn phần ứng máy điện xoay chiều, dây quấn ba pha có q là số nguyên, dây quấn có q là phân số, cách thực hiện dây quấn máy điện xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cntp 27/02/2017 477 1

 • Giáo trình Máy điện 1 (Phần 1) - Chương 1: Cơ sở lý thuyết máy điện

  Giáo trình Máy điện 1 (Phần 1) - Chương 1: Cơ sở lý thuyết máy điện

  Giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm chung, định nghĩa và phân loại, các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện, từ trƣờng, mạch từ và định luật mạch từ, tổn hao năng lƣợng trong mạch từ, sự biến đổi năng lượng trong máy điện quay, các vật liệu chế tạo máy điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   74 p cntp 27/02/2017 553 2

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 3: Vận hành máy biến áp

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 3: Vận hành máy biến áp

  Giáo trình "Máy điện 1 - Chương 3: Vận hành máy biến áp" giới thiệu tới người học các nội dung: Giản đồ năng lượng của máy biến áp, độ thay đổi điện áp thứ cấp của máy biến áp, các phương pháp điều chỉnh điện áp của máy biến áp, máy biến áp làm việc song song. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p cntp 27/02/2017 407 1

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 8: Sức tự động của dây quấn máy điện xoay chiều

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 8: Sức tự động của dây quấn máy điện xoay chiều

  Giáo trình "Máy điện 1 - Chương 8: Sức tự động của dây quấn máy điện xoay chiều" trình bày các nội dung: Sức tự động đập mạch và sức tự động quay, từ trường quay. Cuối chương có phần bài tập để người đọc tiện ôn tập, củng cố kiến thức.

   9 p cntp 27/02/2017 464 1

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 10: Vận hành máy điện không đồng bộ

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 10: Vận hành máy điện không đồng bộ

  Giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khởi động động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ, động cơ kđb ứng dụng hiệu ứng mặt ngoài, các đặc tính động cơ không đồng bộ. Cuối chương có phần bài tập để người đọc tiện tham khảo

   28 p cntp 27/02/2017 475 2

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 2: Vận hành máy điện đồng bộ

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 2: Vận hành máy điện đồng bộ

  Giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đặc tính của máy phát điện đồng bộ, máy phát điện đồng bộ làm việc song song, đặc tính điều tốc của động cơ sơ cấp, phương pháp dừng an toàn các máy phát điện đồng bộ làm việc song song với máy phát khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p cntp 27/02/2017 536 1

 • Giáo trình Máy điện 1 (Phần 3: Máy điện không đồng bộ) - Chương 9: Nguyên lý máy điện không đồng bộ

  Giáo trình Máy điện 1 (Phần 3: Máy điện không đồng bộ) - Chương 9: Nguyên lý máy điện không đồng bộ

  Máy điện 1 (Phần 3: Máy điện không đồng bộ) - Chương 9: Nguyên lý máy điện không đồng bộ giới thiệu tới người đọc các nội dung: đại cương về máy điện không đồng bộ, cấu tạo của động cơ không đồng bộ, nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ, phương trình cân bằng của động cơ không đồng bộ, mạch điện thay thế của...

   44 p cntp 27/02/2017 507 1

 • Giáo trình Máy điện 1 (Phần 5: Máy điện một chiều) - Chương 4: Nguyên lý máy điện một chiều

  Giáo trình Máy điện 1 (Phần 5: Máy điện một chiều) - Chương 4: Nguyên lý máy điện một chiều

  "Máy điện 1 (Phần 5: Máy điện một chiều) - Chương 4: Nguyên lý máy điện một chiều" trình bày kiến thức đại cương về máy điện một chiều, cấu tạo của máy điện một chiều, dây quấn phần ứng, nguyên lý làm việc máy điện một chiều, các trị số định mức của MĐMC, SĐĐ phần ứng và mômen điện từ, phân loại máy điện một chiều,... Mời...

   40 p cntp 27/02/2017 492 1

 • Giáo trình Máy điện 1- Chương 5: Máy điện một chiều

  Giáo trình Máy điện 1- Chương 5: Máy điện một chiều

  "Máy điện 1- Chương 5: Máy điện một chiều" giới thiệu tới người đọc các kiến thức đại cương về máy điện một chiều, máy phát điện một chiều kích từ độc lập, máy phát điện một chiều kích từ song song, máy phát điện một chiều kích từ nối tiếp, máy phát điện một chiều kích từ hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cntp 27/02/2017 400 2

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 11: Động cơ không đồng bộ một pha

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 11: Động cơ không đồng bộ một pha

  Giáo trình giới thiệu tới người đọc các kiến thức đại cương về động cơ không đồng bộ một pha, nguyên tắc làm việc, mạch điện tương đương động cơ một pha, động cơ dùng dây quấn phụ khởi động, động cơ một pha dùng tụ, động cơ có vành ngắn mạch ở cực từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cntp 27/02/2017 478 1

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 3: Quá trình quá độ trong máy điện đồng bộ

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 3: Quá trình quá độ trong máy điện đồng bộ

  Giáo trình "Máy điện 1 - Chương 3: Quá trình quá độ trong máy điện đồng bộ" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những khái niệm và giả thiết, ngắn mạch đột nhiên ba pha máy phát đồng bộ. Cuối chương có phần bài tập để người đọc tự ôn tập và củng cố kiến thức.

   9 p cntp 27/02/2017 384 1

 • Giáo trình Máy điện 1 (Phần 4: Máy điện đồng bộ) - Chương 1: Nguyên lý máy điện đồng bộ

  Giáo trình Máy điện 1 (Phần 4: Máy điện đồng bộ) - Chương 1: Nguyên lý máy điện đồng bộ

  Giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đại cương về máy điện đồng bộ, cấu tạo máy điện đồng bộ, nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ, từ trường trong điện đồng bộ, máy điện đồng bộ cực ẩn, máy điện đồng bộ cực lồi, giá trị tương đối của các tham số máy đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cntp 27/02/2017 444 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số