• Giáo trình - Nhiệt động lực học - chương 1

    Giáo trình - Nhiệt động lực học - chương 1

    LỜI NÓI ĐẦU ''Nhiệt động lực học '' là một môn học thuộc khối kiến thức kỹ thuật cơ sở; môn học trang bị cho sinh viên ngành năng lượng nhiệt, ngành kỹ thuật cơ khí, ngành động lực... những kiến thức sâu hơn về nhiệt động lực học trên cơ sở đã nắm được kiến thức về vật lý phổ thông, vật lý đại cương, kỹ thuật nhiệt......

     20 p cntp 17/01/2012 167 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số