• Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 8

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 8

  Vì chùm tia tới mắt hẹp nên i1 coi như không đổi và như vậy hiệu quang lộ chỉ phụ thuộc vào d là bề dầy của bản tại M. Những điểm có cùng bề dày d thì hiệu quang lộ là như nhau tại mọi điểm đó ccd ánh sáng giống nhau, tạo thành một vân giao thoa cùng độ dày. Vân sáng: (7.19) Vân tối: (7.20) b. Vân của nêm không khí: Nêm không khí là một lớp...

   10 p cntp 17/01/2012 215 2

 • Toeic test 5

  Toeic test 5

  Model Test 5 LISTENING COMPREHENSION Part I: Directions: In your test book, you will see a picture. On the compact disc, you will hear four statements. Choose the statement that most closely matches the picture and fill in the corresponding oval on your answer sheet. 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. (A) The woman is getting a loan. (B) She's using small change to pay. (C) She is using a public phone. √ (D)...

   19 p cntp 27/11/2012 167 2

 • Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Trong chương trình vật lý đại cương thì hiện tượng tự cảm trong mạch điện hay còn gọi là mạch dao động luôn là bài tập khá thú vị đối với học sinh phổ thông.

   10 p cntp 17/01/2012 202 2

 • Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 2

  Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 203 2

 • Test Reading

  Test Reading

  I. Mark the letter A, B, C, or D on your ans wer s heet to indicate the correct ans wer to each of the following questions. Question 1: He never lets anything ______ him and his weekend fishing trip. A. come up B. come between C. come among D. come on Question 2: “You’ll recognize Jenny when you see her. She ______ a red hat.” A. wears B. will wear C. is wearing D. will be wearing Question 3: Before I left for my summer camp, my...

   15 p cntp 27/11/2012 203 2

 • Vật lý đại cương - Nhiễu xạ ánh sáng

  Vật lý đại cương - Nhiễu xạ ánh sáng

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   14 p cntp 17/01/2012 195 2

 • Bài giảng hóa học đại cương part 8

  Bài giảng hóa học đại cương part 8

  2.5 Các phương pháp bán định lượng về ảnh hưởng của nhóm thế trong phân tử 2.5.1 Phương trình Hammet K • Là pt nói lên ảnh hưởng của nhóm thế lg = Ko ở trong nhân thơm khi ở vị trí meta và para • K và K0: là hằng số phản ứng khi có nhóm thế (ở vị trí meta hoặc para) và không có nhóm thế. • ρ: là thông số đặc trưng cho từng loại phản ứng •...

   9 p cntp 17/01/2012 198 1

 • Bài giảng hóa học đại cương part 9

  Bài giảng hóa học đại cương part 9

  Phản ứng thế Nucleophil • A nucleophile là một nhóm có chứa đôi điện tử tự do mà có thể phản ứng được với nguyên tử carbon thiếu hụt electron • A Nhóm bị đứt ra (leaving group) được thay thế bới một tác nhân nucleophile

   9 p cntp 17/01/2012 184 1

 • ĐẠI CƯƠNG VỀ LÔGÍC HỌC

  ĐẠI CƯƠNG VỀ LÔGÍC HỌC

  Thuật ngữ “Lôgíc” được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic : Tiếng Anh ; Logique : Tiếng Pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hilạp là Logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng, lý tính, qui luật v.v… Ngày nay, người ta thường sử dụng thuật ngữ “Lôgíc” với những nghĩa sau : - Tính qui luật trong sự vận động và phát triển của thế giới...

   78 p cntp 03/01/2013 231 1

 • Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 2

  Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 2

  Tài liệu " Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp " được biên soạn để hướng tới trước hết là cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học và cao đằng nông nghiệp những năm cuối, học viên cao học và tiến sỹ, những người có thể tìm tháy ở đây các phương pháp, công cụ cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hay các...

   51 p cntp 17/01/2012 217 1

 • Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 3

  Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 3

  Tài liệu " Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp " được biên soạn để hướng tới trước hết là cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học và cao đằng nông nghiệp những năm cuối, học viên cao học và tiến sỹ, những người có thể tìm tháy ở đây các phương pháp, công cụ cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hay các...

   51 p cntp 17/01/2012 264 1

 • Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 2

  Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 240 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số