• Bài giảng hóa học đại cương part 9

  Bài giảng hóa học đại cương part 9

  Phản ứng thế Nucleophil • A nucleophile là một nhóm có chứa đôi điện tử tự do mà có thể phản ứng được với nguyên tử carbon thiếu hụt electron • A Nhóm bị đứt ra (leaving group) được thay thế bới một tác nhân nucleophile

   9 p cntp 17/01/2012 175 1

 • Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 1

  Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 1

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 198 1

 • Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 2

  Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   9 p cntp 17/01/2012 208 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số