• Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 4 - Phong hóa

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 4 - Phong hóa

  Phong hóa là hiện tượng địa chất ngoại sinh, làm phá hủy thành phần và cấu trúc của các đá và khoáng vật trên bề mặt trái đất dưới tác động của điều kiện khí hậu và hoạt động của sinh vật trên bề mặt trái đất (nhiệt độ, độ ẩm, băng hà, sinh vật,..). Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này mời các bạn tham khảo bài giảng Địa...

   8 p cntp 26/06/2015 285 1

 • Bài giảng Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam - Chương 2: Địa lý dân cư

  Bài giảng Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam - Chương 2: Địa lý dân cư

  Bài giảng Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam - Chương 2: Địa lý dân cư có cấu trúc trình bày 4 nội dung cơ bản trong địa lí dân cư như sau dân số, biến động dân số; phân bố dân cư, dân tộc; dân cư, hình thức quần cư; lao động và việc làm; phân bố dân cư biến động theo thời gian, phân bố dân cư biến không đồng đều theo không gian. Mời các bạn...

   15 p cntp 26/06/2015 152 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 4 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 4 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bai giang 4 - Phân tích dữ liệu cung cấp cho người học các khái niệm về phân tích dữ liệu, phân tích dữ liệu không gian, phân tích dữ liệu thuộc tính,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   75 p cntp 26/06/2015 172 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Dãy phép thử Bernoulli - Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Dãy phép thử Bernoulli - Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Dãy phép thử Bernoulli của giảng viên Nguyễn Thị Hồng Nhung trình bày những nội dung cơ bản về dãy phép thử Bernoulli như định nghĩa dãy phép thử Bernoulli, công thức xác suất nhị thức, giá trị max của xác suất nhị thức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài giảng.

   16 p cntp 26/06/2015 202 1

 • Bài giảng Phương pháp nhiệt trọng lượng

  Bài giảng Phương pháp nhiệt trọng lượng

  Phương pháp nhiệt trọng lượng là phương pháp phân tích dựa trên sự thay đổi khối lượng của mẫu theo sự thay đổi của nhiệt độ. Bài giảng Phương pháp nhiệt trọng lượng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Vật lý và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   17 p cntp 26/06/2015 249 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 2 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 2 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 2 - Cơ sở định vị đối tượng không gian cung cấp cho người học các khái niệm về thông tin địa lý, các định vị đối tượng không gian, cơ sở định vị đối tượng không gian, mô hình hình học biểu diễn Trái Đất, các phép chiếu bản đồ.

   33 p cntp 26/06/2015 224 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 1 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 1 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 1 - Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý cung cấp cho người học các khái niệm về thông tin địa lý; lịch sử phát triển GIS; định nghĩa GIS, các thành phần GIS; chức năng, ứng dụng & kỹ thuật của GIS.

   78 p cntp 26/06/2015 145 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 3 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 3 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 3 - Cơ sở dữ liệu GIS cung cấp cho người học các khái niệm về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các mô hình quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu GIS, mô hình cơ sở dữ liệu GIS,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   71 p cntp 26/06/2015 188 1

 • Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Nhận định vi khuẩn - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Nhận định vi khuẩn - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng về Nhận định vi khuẩn do GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến biên soạn trình bày nội dung thực hành về cách quan sát đặc điểm đại thể (khuẩn lạc), quan sát đặc điểm vi thể (vi khuẩn) và khảo sát tính chất sinh hóa. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cntp 25/09/2019 130 1

 • Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 13 - Thuyết kiến tạo mảng

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 13 - Thuyết kiến tạo mảng

  Thuyết kiến tạo mảng mới được đưa ra từ những năm 1960s nhằm giải thích cho các hiện tượng địa chất (động đất, núi lửa, sự chuyển động của các lục địa/địa dương trên bề mặt trái đất, etc). Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 13 - Thuyết kiến tạo mảng sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung của thuyết này.

   18 p cntp 26/06/2015 197 1

 • Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 11B - Đứt gãy

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 11B - Đứt gãy

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 11B - Đứt gãy trình bày về đá đứt gãy (đá biến chất động lực); đá đứt gãy – đá vụn: < 0.1 mm; đá đứt gãy – dăm kết: > 0.1 mm - < 0.5 m; đá đứt gãy - Cataclastite: < 0.1 mm; bản đồ và mô phỏng dưới sâu của các đứt gãy và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

   29 p cntp 26/06/2015 173 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Phần V & VI - GVC ThS.Võ Minh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Phần V & VI - GVC ThS.Võ Minh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc trình bày về hệ thức truy hồi và quan hệ chia để trị trong Toán rời rạc. Tài liệu giúp các bạn củng cố thêm kiến thức về Toán rời rạc là nền tảng cho việc học nhiều môn khoa học tự nhiên sau này.

   26 p cntp 26/06/2015 215 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số