• Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 7: Ngành Arthropoda

  Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 7: Ngành Arthropoda

  Động vật chân khớp hay động vật chân đốt là những loài động vật có xương sống thuộc ngành chân khớp (Arthropoda), và cũng là nhóm động vật lớn nhất trên thế giới. Mời các bạn cùng tìm hiểu về các phân lớp của ngành này.

   19 p cntp 25/09/2019 198 1

 • Bài giảng Giải tích 2: Chương 5.1 - Nguyễn Thị Xuân Anh

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 5.1 - Nguyễn Thị Xuân Anh

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 5.1 trình bày tổng quan về chuỗi số, chuỗi số dương, chuỗi đan dấu, chuỗi có dấu bất kỳ. Trong mỗi phần có trình bày định nghĩa, tính chất và cách tính các chuỗi số trên. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về chuỗi số.

   43 p cntp 26/06/2015 373 1

 • Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 10 - Hoạt động địa chất của biển và đại dương

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 10 - Hoạt động địa chất của biển và đại dương

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 10 - Hoạt động địa chất của biển và đại dương sau đây để nắm bắt những kiến thức về các đại dương, cấu trúc của đại dương (rìa lục địa,đồng bằng biển thẳm, đồi biển thẳm, thung lũng tách giãn, máng nước sâu), tác dụng địa chất của biển và đại dương.

   10 p cntp 26/06/2015 461 1

 • Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 11A - Đứt gãy

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 11A - Đứt gãy

  Đứt gãy là các khe nứt mà dọc theo nó có sự xê dịch có thể quan sát được của hai cánh được gây ra bởi sự dịch trượt song song với bề mặt của đứt gãy. Mời các bạn tham khảo bài giảng Địa chất đại cương: Chương 11A - Đứt gãy để hiểu rõ hơn về sự đứt gãy, mặt đứt gãy, đới đứt gãy. Đặc biệt, với những hình ảnh minh họa...

   18 p cntp 26/06/2015 368 1

 • Bài giảng Chương II: Các phương pháp đếm và nguyên lý Dirichlet (Phần 2) - GVC ThS. Võ Minh Đức

  Bài giảng Chương II: Các phương pháp đếm và nguyên lý Dirichlet (Phần 2) - GVC ThS. Võ Minh Đức

  Bài giảng "Chương II: Các phương pháp đếm và nguyên lý Dirichlet (Phần 2)" cung cấp cho các bạn những kiến thức về: sinh các hoán vị và tổ hợp, hệ thức truy hồi, nguyên lý Dirichlet. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán họ

   12 p cntp 26/06/2015 379 1

 • Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 9: Ngành Echinodermata

  Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 9: Ngành Echinodermata

  Ngành Da gai hay Động vật da gai, danh pháp khoa học Echinodermata, là một ngành động vật biển, chúng sống ở nhiều độ sâu khác nhau từ đới gian triều đến đới biển sâu. Mời các bạn cùng tìm hiểu hóa thạch của ngành sinh vật này.

   22 p cntp 25/09/2019 271 1

 • Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 1 - Trái đất và hệ mặt trời

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 1 - Trái đất và hệ mặt trời

  Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về hình thái và cấu tạo của trái đất, các thuộc tính vật lý của trái đất; các quyển của trái đất; nguồn gốc trái đất và hệ mặt trời thông qua bài giảng Địa chất đại cương: Chương 1 - Trái đất và hệ mặt trời sau đây. Với các bạn chuyên ngành Địa chất thì đây là tài liệu hữu ích.

   17 p cntp 26/06/2015 425 1

 • Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 2 - Thành phần vật chất của trái đất

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 2 - Thành phần vật chất của trái đất

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 2 - Thành phần vật chất của trái đất giới thiệu tới các bạn về thành phần hóa học, thành phần khoáng vật của trái đất (phân loại khoáng vật, tính chất khoáng vật), đá trầm tích, đá magma, đá biến chất và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực...

   20 p cntp 26/06/2015 442 1

 • Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 5 - Hoạt động Magma

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 5 - Hoạt động Magma

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 5 - Hoạt động Magma cung cấp cho các bạn những kiến thức về các môi trường thành tạo magma, các thuộc tính cơ bản của magma, một số cấu tạo cơ bản của đá magma xâm nhập, một số đặc cơ bản của magma phun trào. Đây là những kiến thức cơ bản mà các bạn chuyên ngành Địa chất cần nắm, mời các bạn...

   10 p cntp 26/06/2015 360 1

 • Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 4 - Phong hóa

  Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 4 - Phong hóa

  Phong hóa là hiện tượng địa chất ngoại sinh, làm phá hủy thành phần và cấu trúc của các đá và khoáng vật trên bề mặt trái đất dưới tác động của điều kiện khí hậu và hoạt động của sinh vật trên bề mặt trái đất (nhiệt độ, độ ẩm, băng hà, sinh vật,..). Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này mời các bạn tham khảo bài giảng Địa...

   8 p cntp 26/06/2015 491 1

 • Bài giảng Giải tích 2: Chương 2.0 - Nguyễn Thị Xuân Anh

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 2.0 - Nguyễn Thị Xuân Anh

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 2.0 trình bày một số mặt bậc hai thường gặp như mặt Ellipsoid, mặt Paraboloid Elliptic, mặt trụ bậc 2, mặt nón bậc 2, tích phân kép – định nghĩa và cách tính.

   37 p cntp 26/06/2015 428 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 4 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bài 4 - ThS. Đinh Quang Toàn

  Bài giảng môn học Cơ sở hệ thống thông tin địa lý: Bai giang 4 - Phân tích dữ liệu cung cấp cho người học các khái niệm về phân tích dữ liệu, phân tích dữ liệu không gian, phân tích dữ liệu thuộc tính,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   75 p cntp 26/06/2015 359 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số