• Đánh giá mức độ ô nhiễm các độc tố hữu cơ khó phân hủy nhóm hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong trầm tích sông hồ Hà Nội, Việt Nam

  Đánh giá mức độ ô nhiễm các độc tố hữu cơ khó phân hủy nhóm hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong trầm tích sông hồ Hà Nội, Việt Nam

  Nghiên cứu này khảo sát sự có mặt của các hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong các mẫu trầm tích được thu thập từ một số sông hồ Hà Nội. Tổng hàm lượng PAHs nằm trong khoảng từ 155 đến 5.505 ng/g. Hàm lượng các cấu tử PAHs được phát hiện trong nghiên cứu này hầu như đều thấp hơn so với các chỉ tiêu chất lượng trầm tích theo QCVN 43: 2012/BTNMT...

   6 p cntp 31/10/2019 88 1

 • Tổng hợp và đặc trưng xúc tác lưỡng kim loại SBA-15 chứa Ni, Cu cho phản ứng hydro đề oxy hóa guaiacol

  Tổng hợp và đặc trưng xúc tác lưỡng kim loại SBA-15 chứa Ni, Cu cho phản ứng hydro đề oxy hóa guaiacol

  Xúc tác lưỡng kim loại chứa Ni, Cu trên chất mang SBA-15 với hàm lượng 14%Ni và 5%Cu theo khối lượng được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp và phương pháp tẩm với nguồn silic là natrisilicat. Quá trình tổng hợp SBA-15 trong điều kiện thủy nhiệt với các tiền chất chứa Ni, Cu được tính toán trước khi đưa vào xúc tác. Sử dụng các phương pháp hóa...

   5 p cntp 31/10/2019 85 1

 • HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN1. Học thuyết của Lamac- Tiến hóa: là sự phát

  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN1. Học thuyết của Lamac- Tiến hóa: là sự phát

  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN 1. Học thuyết của Lamac - Tiến hóa: là sự phát triển có kế thừa lịch sử, theo hướng từ đơn giản đến phức tạp (là dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hóa hữu cơ) - Cơ chế: Những biến đổ i do tác dụng của ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế...

   4 p cntp 25/03/2014 81 2

 • Ảnh hưởng của cường độ laser lên tiêu cự thấu kính phi tuyến màng màu mỏng

  Ảnh hưởng của cường độ laser lên tiêu cự thấu kính phi tuyến màng màu mỏng

  Trên cơ sở hiệu ứng Kerr, các thấu kính phi tuyến từ màng mỏng các hỗn hợp màu hữu cơ đã được đề xuất. Tiêu cự của các thấu kính phi tuyến này đã được khảo sát với chùm laser Gauss có cường độ khác nhau. Kết quả khảo sát được bình luận cho việc ứng dụng chế tạo kìm quang học điều khiển vi hạt theo trục chùm tia trong giới hạn...

   6 p cntp 24/09/2019 74 1

 • Mastering Skills for the TOEFL® iBT

  Mastering Skills for the TOEFL® iBT

  You are giving a talk in front of a group of people. You’ve assembled all the relevant facts. You’ve planned it well, and your delivery is strong, but your audience doesn’t respond or, even worse, they are giving you a negative response. What went wrong? Well, it is probably not what you are saying out loud that matters. The problem stems from what your body says, or in other words, your body language. By body language I mean...

   112 p cntp 27/11/2012 51 1

 • Bài giảng Toán A4 - Chương 6: Phương trình đạo hàm riêng

  Bài giảng Toán A4 - Chương 6: Phương trình đạo hàm riêng

  "Bài giảng Toán A4 - Chương 6: Phương trình đạo hàm riêng" cung cấp các kiến thức về phương trình đạo hàm riêng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2, phương trình nhiệt một chiều, phương trình sóng một chiều, phương trình Laplace trong hình chữ nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p cntp 27/10/2020 41 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: phản ứng oxy hóa - khử, nguyên tố ganvanic và sức điện động, thế điện cực tiêu chuẩn và chiều của phản ứng oxy hóa - khử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cntp 27/11/2020 37 0

 • Khảo sát khả năng khử mùi của các tập đoàn vi sinh vật làm giàu từ các mẫu nước và bùn thải

  Khảo sát khả năng khử mùi của các tập đoàn vi sinh vật làm giàu từ các mẫu nước và bùn thải

  Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của việc sử dụng dung dịch chứa các tập đoàn vi sinh vật (VSV) đã làm giàu để khử mùi hôi do khí NH3, H2S sinh ra trong chuồng gà, chuồng lợn tại một hộ chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy mùi hôi của chuồng gà giảm rõ rệt sau khi phun, xịt dung dịch VSV. Nồng độ khí H2S và NH3 giảm tới 95%, 99% và có tác dụng...

   6 p cntp 24/09/2019 35 1

 • Đánh giá một số đặc tính hóa lý của xà phòng sinh học sử dụng trong hải quân

  Đánh giá một số đặc tính hóa lý của xà phòng sinh học sử dụng trong hải quân

  Bài báo này giới thiệu kết quả kiểm tra, đánh giá độ thân thiện môi trường (thông qua giá trị BOD5), đánh giá khả năng tẩy rửa vết bẩn trên vải (dựa trên chỉ số độ tẩy rửa: Detergency) và kiểm tra sức căng bề mặt trong cả điều kiện nước mặn và nước ngọt của mẫu xà phòng sinh học BioSoap đã tổng hợp được. Các phương pháp kiểm tra và...

   7 p cntp 24/09/2019 34 1

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 12 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 12 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng chương 12 cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất Zn, Cd, Hg, hợp chất (+2), hợp chất Hg(+1). Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   7 p cntp 12/07/2018 33 1

 • Một số đặc điểm cơ bản về môi trường nước biển đảo Côn Đảo

  Một số đặc điểm cơ bản về môi trường nước biển đảo Côn Đảo

  Nội dung bài viết giới thiệu về đặc điểm cơ bản môi trường nước biển đảo Côn Đảo. Nhìn chung, môi trường nước biển khu vực nghiên cứu có chất lượng khá tốt. Hầu hết nồng độ các yếu tố thủy hóa đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.

   5 p cntp 31/10/2019 32 1

 • Bài giảng Hóa đại cương

  Bài giảng Hóa đại cương

  Bài giảng Hóa đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: cấu tạo của nguyên tử; định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn; liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; trạng thái tập hợp của vật chất; nhiệt hóa học; chiều và giới hạn của một quá trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   68 p cntp 27/11/2020 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số