• Giáo trình Vật lí khí quyển: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

  Giáo trình Vật lí khí quyển: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

  "Giáo trình Vật lí khí quyển: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng" trang bị cho người học các kiến thức thành phân và cấu trúc khí quyển; áp suất khí quyển; bức xạ mặt trời; chế độ nhiệt.

   97 p cntp 31/03/2021 20 0

 • Giáo trình Vật lí khí quyển: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

  Giáo trình Vật lí khí quyển: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

  Mời các bạn tham khảo phần 2 của "Giáo trình Vật lí khí quyển" để nắm chi tiết các kiến thức về chuyển động đối lưu trong khí quyển; động lực học khí quyển; hoàn lưu khí quyển. Đây là tư liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập.

   81 p cntp 31/03/2021 21 0

 • Giáo trình Sinh học đại cương 1

  Giáo trình Sinh học đại cương 1

  "Giáo trình Sinh học đại cương 1" được biên soạn gồm 4 chương với các nội dung sinh học tế bào; sinh học phân tử; tiến hóa; một số bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết các kiến thức, hỗ trợ cho việc học và nghiên cứu.

   113 p cntp 31/03/2021 22 0

 • Bài giảng Logic học: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học - Bài 2: Các hình thức của tư duy" giúp sinh viên trình bày được khái niệm tư duy: định nghĩa, đặc điểm, cấu trúc, các hình thức của tư duy.

   49 p cntp 26/03/2021 15 0

 • Bài giảng Logic học: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học - Bài 1: Nhập môn Logic học" trình bày đại cương về logic học; logic học nhằm xây dựng hứng thú học tập logic học và vận dụng logic học vào việc học tập, rèn luyện và trong ứng xử.

   25 p cntp 26/03/2021 11 0

 • Bài giảng Logic học: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học - Bài 3: Các quy luật cơ bản của tư duy logic hình thức" trình bày định nghĩa về quy luật logic; các quy luật tư duy logic. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   25 p cntp 26/03/2021 14 0

 • Bài giảng Logic học: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học - Bài 4: Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện" giúp sinh viên chỉ ra, phân định được các quá trình chứng minh, bác bỏ, ngụy biện các đặc điểm, các loại và vai trò của chúng.

   33 p cntp 26/03/2021 14 0

 • Eboook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 2

  Eboook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" trình bày những nội dung: Những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; các định hướng cề xây dựng và hoàn thiện nề dân chủ xã hội chủ nghãi và Nhà nước pháp quyền, về Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác...

   85 p cntp 28/02/2021 53 0

 • Ebook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 1

  Ebook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 1

  Ebook "Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội XI. Cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá...

   84 p cntp 28/02/2021 30 0

 • Sinh hoạt tín ngưỡng trong gia đình Việt Nam: Những đặc trưng cơ bản

  Sinh hoạt tín ngưỡng trong gia đình Việt Nam: Những đặc trưng cơ bản

  Bài viết này ngoài việc nhận diện các sinh hoạt tín ngưỡng trong gia đình người Việt và một số tộc người thiểu số,còn đưa ra một số đặc trưng cơ bản trong sinh hoạt tín ngưỡng của gia đình người Việt và gia đình các tộc người thiểu số, qua đó rút ra các đặc điểm chung, riêng và mối dây liên hệ gắn bó tộc người.

   17 p cntp 25/02/2021 20 0

 • Giáo trình Giải tích 3 - Tạ Lê Lợi, Đỗ Nguyên Sơn

  Giáo trình Giải tích 3 - Tạ Lê Lợi, Đỗ Nguyên Sơn

  Giáo trình "Giải tích 3" do Tạ Lê Lợi và Đỗ Nguyên Sơn biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tích phân phụ thuộc hàm số, tích phân hàm số trên đa tạp, dạng vi phân, tích phân dạng vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p cntp 28/12/2020 52 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 7: Kiểm định giả thuyết thống kê" với các kiến thức lý thuyết kiểm định giả thuyết; kiểm định về trung bình tổng thể; kiểm định về phương sai tổng thể; kiểm định về tỷ lệ tổng thể.

   36 p cntp 26/12/2020 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số