• Ebook Oan sai: Phần 2

  Ebook Oan sai: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Oan sai" qua phần 2 sau đây. Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc một số vụ án oan sai xảy ra trên khắp các địa phương của Trung Quốc, đã được các nhà báo công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   153 p cntp 31/05/2017 74 1

 • Tập bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 1 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Tập bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 1 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Phần 1 tập bài giảng "Pháp luật đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, Những vấn đề cơ bản của pháp luật, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p cntp 31/05/2017 316 5

 • Tập bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Tập bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Nối tiếp nội dung phần 1 tập bài giảng "Pháp luật đại cương", phần 2 trình bày các nội dung: Pháp chế xã hội chủ nghĩa - Nhà nước pháp quyền, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p cntp 31/05/2017 273 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Những vấn đề chung về nhà nước

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Những vấn đề chung về nhà nước

  Bài giảng Những vấn đề chung về nhà nước nhằm trình bày về các học thuyết nhà nước, nguồn gốc và đặc trưng nhà nước, bả chất và giá trị của pháp luật, các hệ thống pháp luật trên thế giới, hệ thống pháp luật chủ nghĩa xã hội.

   37 p cntp 25/07/2016 802 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Nhà nước CHXHCN Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Nhà nước CHXHCN Việt Nam

  Mục tiêu chính của chương 2 Nhà nước CHXHCN Việt Nam nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: đặc điểm hiến pháp Việt Nam, hình thức nhà nước CHXHCN Việt Nam, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.

   54 p cntp 25/07/2016 673 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

  Nội dung cơ bản trong chương 3 Những vấn đề cơ bản về pháp luật nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: nguồn gốc của pháp luật, quan điểm về pháp luật, giá trị xã hội của pháp luật, bản chất pháp luật.

   27 p cntp 25/07/2016 291 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Qui phạm pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Qui phạm pháp luật

  Chương 4 Qui phạm pháp luật nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm và đặc điểm của qui phạm pháp luật, cấu trúc qui phạm pháp luật, phân tích cấu trúc qui phạm pháp luật, phân loại qui phạm pháp luật, hình thức qui phạm pháp luật.

   40 p cntp 25/07/2016 568 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Quan hệ pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Quan hệ pháp luật

  Mục tiêu chính của chương 5 Quan hệ pháp luật nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm quan hệ pháp luật, đặc điểm của quan hệ pháp luật, thành phần quan hệ pháp luật, phân loại quan hệ pháp luật.

   39 p cntp 25/07/2016 554 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6: Vi phạm pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6: Vi phạm pháp luật

  Mục tiêu chính của chương 6 Vi phạm pháp luật nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm, hình thức của vi phạm pháp luật, thành phần vi phạm pháp luật, lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật.

   37 p cntp 25/07/2016 433 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Thực hiện & áp dụng pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Thực hiện & áp dụng pháp luật

  Trong nội dung của chương 7 Thực hiện & áp dụng pháp luật nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm thực hiện pháp luật, hình thức thực hiện pháp luật, thi hành và sử dụng pháp luật, trách nhiệm pháp lý, phân loại trách nhiệm pháp lý.

   26 p cntp 25/07/2016 177 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 8: Hình thức và hệ thống pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 8: Hình thức và hệ thống pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 8: Hình thức và hệ thống pháp luật nhằm trình bày về văn bản quy phạm pháp luật, đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.

   70 p cntp 25/07/2016 218 6

 • Ebook Hỏi và đáp môn học Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Hỏi và đáp môn học Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook "Hỏi và đáp môn học Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam" do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành được biên soạn bao gồm 30 câu hỏi tương ứng với nó là các câu trả lời được sắp xếp theo nội dung trình tự phù hợp với chương trình môn học đảm bảo tính cơ bản hệ thống. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của cuốn sách. Chúc...

   293 p cntp 26/02/2016 260 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số