• Ebook Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 3

  Ebook Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 3

  Ebook Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 3 trình bày các nội dung về văn bản mới ban hành về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, công tác giám sát của Quốc hội....

   219 p cntp 30/06/2019 94 0

 • Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 2

  Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Diễn biến hòa bình và tự diễn biến trong bối cảnh hiện nay, tự phản biện và tự diễn biến - ranh giới mong manh của bản lĩnh và sự lệch chuẩn về tư tưởng chính trị, yêu cầu và nhiệm vụ mới...

   144 p cntp 30/06/2019 95 0

 • Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 1

  Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 1

  Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung về tính chất, xu hướng thời đại hiện nay, tình hình và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn, công ty xuyên quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế ngày nay, những đặc điểm xu thế của thế giới, tình hình và...

   332 p cntp 30/06/2019 72 0

 • Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 1

  Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 1

  Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề về phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị hiện nay, yếu tố tác động đến tự diễn biến và tự chuyển hóa,... Mời các bạn...

   125 p cntp 30/06/2019 78 0

 • Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phương hướng cơ bản xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa truyền thống Việt Nam, khai thác sức mạnh của chế độ tập quyền và kiểm soát quyền lực trong chế độ tập quyền, phương hướng khắc phục...

   61 p cntp 30/06/2019 94 0

 • Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Để giúp bạn đọc tiếp cận những thông tin khoa học pháp lý mới về Nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách “Xảy dựng Nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam” của tác giả Bùi Ngọc Sơn - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc để cuốn...

   129 p cntp 30/06/2019 96 0

 • Ebook Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 1

  Ebook Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 1

  Ebook Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 1 trình bày việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật...

   89 p cntp 30/06/2019 73 0

 • Giáo trình Luật thương mại - TS Bùi Thị Kim Khuyên

  Giáo trình Luật thương mại - TS Bùi Thị Kim Khuyên

  Giáo trình Luật thương mại của TS Bùi Thị Kim Khuyên được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, công ty cổ phần, hợp tác xã, trung gian thương mại và dịch vụ, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p cntp 30/06/2018 180 0

 • Giáo trình luật tố tụng hành chính - Ths. Diệp Thành Nguyên

  Giáo trình luật tố tụng hành chính - Ths. Diệp Thành Nguyên

  Văn bản có thể trở thành yếu tố của hệ thống theo chiều ngang, tức là dù được hình thành như thế nào, thuộc thang bậc pháp lý nào cũng đều phải căn cứ vào đối tượng điều chỉnh, và theo chiều dọc, tức là mang tính chất thứ bậc tuỳ thuộc vào thẩm quyền của các cơ quan ban hành.

   113 p cntp 30/06/2018 211 0

 • Ebook Tuyển tập Hiến pháp một số nước trên thế giới - NXB Thống kê

  Ebook Tuyển tập Hiến pháp một số nước trên thế giới - NXB Thống kê

  Ebook "Tuyển tập Hiến pháp một số nước trên thế giới" trình bày những bản hiến pháp của các nước: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Nhật Bản, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Pháp. Các hiến pháp này được tuyển chọn dựa trên cơ sở xem xét đến yếu tố đa dạng về mô hình nhà nước, kiểu hệ thống pháp luật, vị trí địa lý và mối...

   257 p cntp 30/06/2018 141 0

 • Ebook Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm

  Ebook Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm

  "Ebook Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước" do ThS. Tạ Thị Thanh Tâm biên soạn trình bày về: tình hình soạn thảo văn bản ở các cơ quan của nước ta hiện nay, hệ thống văn bản quản lý nhà nước, yêu cầu về nội dung và thể thức của văn bản, văn phong và ngôn ngữ văn bản, quy trình xây dựng và ban hành văn bản.

   67 p cntp 30/06/2018 157 0

 • Ebook Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2011 - 2020

  Ebook Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2011 - 2020

  Với mục đích phổ biến rộng rãi Luật thanh niên và chính sách pháp luật về thanh niên vào cuộc sống, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã biên soạn và phát hành cuốn tài liệu giới thiệu về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Mời các...

   28 p cntp 30/06/2018 154 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số