• Giáo trình mỹ thuật trang phục_4

  Giáo trình mỹ thuật trang phục_4

  Khái quát về trang phục. lược khảo trang phục phương Tây qua các thời đại. Cung cấp kiến thức cơ bản về mỹ thuật trên trang phục.

   37 p cntp 17/01/2012 486 7

 • Giáo trình mỹ thuật trang phục_3

  Giáo trình mỹ thuật trang phục_3

  Khái quát về trang phục. lược khảo trang phục phương Tây qua các thời đại. Cung cấp kiến thức cơ bản về mỹ thuật trên trang phục.

   37 p cntp 17/01/2012 456 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số