• Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Chương 2 - Chức năng cơ bản của quản lý kinh tế. Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại chức năng của quản lý kinh tế, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cntp 28/01/2019 109 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Chương 5 - Công cụ quản lý kinh tế. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Công cụ kế hoạch hóa, công cụ luật pháp, công cụ chính sách kinh tế, công cụ vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p cntp 28/01/2019 121 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Chương 4 - Phương pháp quản lý kinh tế. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p cntp 28/01/2019 122 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Chương 6 - Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm và đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế, yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế, các loại hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế, cán bộ quản lý kinh tế. Mời các bạn cùng...

   19 p cntp 28/01/2019 103 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Chương 1 - Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế. Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Lược sử các tư tưởng quản lý, bản chất của quản lý kinh tế, vai trò của quản lý kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cntp 28/01/2019 126 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Chương 3 - Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến: Khái niệm nguyên tắc quản lý kinh tế, nguyên tắc thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế, nguyên tắc tập trung và dân chủ, nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế, nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả, nguyên...

   22 p cntp 28/01/2019 114 0

 • Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Chương 7 - Thông tin và quyết định quản lý. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Thông tin quản lý kinh tế, quyết định quản lý kinh tế, vai trò của thông tin đối với quyết định quản lý kinh tế.

   15 p cntp 28/01/2019 110 0

 • Tóm tắt bài giảng môn học Quản lý dự án - Nguyễn Vũ Bích Uyên

  Tóm tắt bài giảng môn học Quản lý dự án - Nguyễn Vũ Bích Uyên

  Tài liệu "Tóm tắt bài giảng môn học Quản lý dự án" cung cấp đến người học những thông tin về dự án và quản lý dự án, đánh giá dự án, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư, xác định và sử dụng dòng tiền dự án trong phân tích, quản lý rủi ro trong dự án,...cùng một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin...

   100 p cntp 12/07/2018 196 2

 • Bài giảng Chuyên đề: Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế - TS. Ngô Việt Nga

  Bài giảng Chuyên đề: Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế - TS. Ngô Việt Nga

  Bài giảng Chuyên đề: Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế - TS. Ngô Việt Nga được biên soạn nhằm mục đích cung cấp khái lược về môi trường kinh doanh quốc tế, chỉ ra những cơ hội và thách thức khi kinh doanh trên thị trường quốc tế. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   76 p cntp 03/04/2018 125 1

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Theo bạn trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp gặp những rủi ro gì? Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro hay không? Để trả lời cho các câu hỏi này, hãy cùng tham khảo bài giảng "Quản trị rủi ro" sau đây. Bài giảng sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro, cách để nhận dạng rủi ro, đo...

   214 p cntp 03/04/2018 271 7

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 3 của bài giảng Quản trị rủi ro cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến môi trường văn hoá và những rủi ro. Chương này đề cập tới những nội dung như: Khái niệm văn hoá, các yếu tố văn hoá, các khía cạnh và khuynh hướng văn hoá, Rủi ro do môi trường văn hoá và cách phòng ngừa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cntp 03/04/2018 182 3

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 4 của bài giảng Quản trị rủi ro trình bày về môi trường pháp luật chính trị - kinh tế . Chương này gồm có 3 nội dung chính cơ bản, đó là: Môi trường pháp luật, môi trường chính trị, môi trường kinh tế . Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p cntp 03/04/2018 176 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số