• Bài giảng Khí cụ điện - Chương 8: Aptomat

  Bài giảng Khí cụ điện - Chương 8: Aptomat

  Áptômát là thiết bị điện tự động cắt mạch điện khi có sự cố , dùng để bảo vệ cho mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch, sụt áp, truyền công suất ngược. Trong chương này sẽ trình bày đến bạn đọc một số đặc điểm của Áptômát như phân laoij, cấu tạo, các loại Áptômát cũng như nguyên lý hoạt động của nó. Mời các bạn cùng...

   20 p cntp 14/02/2020 39 0

 • Bài giảng Khí cụ điện - Chương 1: Hồ quang điện

  Bài giảng Khí cụ điện - Chương 1: Hồ quang điện

  Bài giảng Khí cụ điện- Chương 1: Hồ quang điện cung cấp cho người học các khái niệm chung về hồ quang điện, các đặc tính hồ quang điện một chiều, quá trình phát sinh hồ quang, sự phát xạ điện tử nhiệt,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p cntp 14/02/2020 45 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4 (phần 2) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4 (phần 2) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng Truyền số liệu - Chương 4 "Xử lý số liệu truyền". Chương 4 (phần 2) cung cấp cho người học những kiến thức về mật mã hoá số liệu như mật mã hoá cổ điển, mật mã hoá công khai,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   10 p cntp 14/02/2020 46 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng Truyền số liệu - Chương 4 trình bày về xử lý số liệu truyền. Các nội dung chính được trình bày trong chương 4 (phần 1) gồm có: Mã hoá số liệu mức vật lý, phát hiện lỗi và sữa sai, nén số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p cntp 14/02/2020 47 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng Truyền số liệu - Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về giao tiếp kết nối số liệu. Các nội dung cơ bản trong chương 3 (phần 1) sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về các khái niệm cơ bản trong truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cntp 14/02/2020 41 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3 (phần 2) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3 (phần 2) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng Truyền số liệu - Chương 3 "Giao tiếp kết nối số liệu". Chương 3 (phần 2) trình bày những nội dung chính sau: Thông tin nối tiếp không đồng bộ, thông tin nối tiếp đồng bộ, mạch điều khiển truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cntp 14/02/2020 32 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2 (phần 3) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2 (phần 3) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2 "Giao tiếp vật lý và môi trường truyền dữ liệu". Phần 3 sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các chuẩn giao tiếp vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   22 p cntp 14/02/2020 37 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1 "Tổng quan về mạng truyền số liệu". Chương 1 (phần 1) trình bày những nội dung chính sau: Thông tin và truyền thông, các dạng thông tin và xử lý thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cntp 14/02/2020 43 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1 (phần 2) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1 (phần 2) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1 "Tổng quan về mạng truyền số liệu". Chương 1 (phần 2) trình bày những nội dung chính sau: Khái quát về mạng truyền số liệu, sự chuẩn hóa và mô hình tham chiếu OSI. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cntp 14/02/2020 34 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về giao tiếp vật lý và môi trường truyền dữ liệu. Nội dung chính trong chương 2 (phần 1) gồm: Các loại tín hiệu, sự suy giảm và biến dạng tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cntp 14/02/2020 45 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2 (phần 2) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2 (phần 2) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2 "Giao tiếp vật lý và môi trường truyền dữ liệu", phần 2 trình bày những nội dung chính sau: Môi trường truyền dẫn, môi trường truyền dẫn có hướng, môi trường truyền dẫn không dây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cntp 14/02/2020 47 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 5 - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 5 - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 5 "Các nghi thức cơ sở và nghi thức điều khiển liên kết số liệu". Nội dung chính trong chương gồm có: Kiểm soát lỗi, idle ARQ, continuous ARQ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   28 p cntp 14/02/2020 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số