• Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Quản trị marketing gồm 4 phần với 12 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị marketing, cơ sở ra quyết định marketing, các quyết định marketing chiến lược, các quyết định marketing chiến thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p cntp 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Marketing căn bản - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản nhất về khoa học marketing, bản chất các công cụ marketing hỗn hợp và bước đầu biết vận dụng những kiến thức đó để hình thành và thông qua các quyết định marketing; bước đầu liên hệ những vấn đề lý thuyết Marketing với thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam.

   72 p cntp 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Thẩm định giá máy móc thiết bị - ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

  Bài giảng Thẩm định giá máy móc thiết bị - ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

  Bài giảng Thẩm định giá máy móc thiết bị cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về máy móc thiết bị và thị trường máy móc thiết bị, khấu hao máy móc thiết bị, tổng quan về thẩm định giá máy móc thiết bị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p cntp 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về truyền thông marketing tích hợp (IMC), nội dung và thành phần của truyền thông marketing tích hợp, vai trò của truyền thông marketing tích hợp trong marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p cntp 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tâm lý học trong truyền thông, xã hội học trong truyền thông, nhân chủng học trong truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p cntp 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 3: Kế hoạch truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập kế hoạch, mục tiêu truyền thông, thiết lập và phân bổ ngân sách truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p cntp 29/06/2020 6 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của sáng tạo trong truyền thông marketing (IMC), quy trình sáng tạo trong IMC, phát triển chiến lược sáng tạo IMC, chiến thuật sáng tạo - Thực hiện đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p cntp 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMC" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC, các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p cntp 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 5: Kế hoạch phương tiện truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về lập kế hoạch PTTT, các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT, các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT, lập thời gian biểu PTTT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p cntp 29/06/2020 6 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của quản trị học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Những vấn đề cơ bản của quản trị học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về quản trị học, các lý thuyết về quản trị, các quy luật, các nguyên tắc trong quản trị, các phương pháp quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p cntp 30/05/2020 63 2

 • Giáo trình Quản trị nhân sự - Human resource management: Phần 1

  Giáo trình Quản trị nhân sự - Human resource management: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự, môi trường quản trị tài nguyên nhân sự, phân tách công việc, hoạch định tài nguyên nhân sự,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   250 p cntp 30/05/2020 78 2

 • Giáo trình Quản trị nhân sự - Human resource management: Phần 2

  Giáo trình Quản trị nhân sự - Human resource management: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá thành tích công tác, thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng, phúc lợi và các khoản trợ cấp đãi ngộ - kích thích về mặt tài chánh và phi tài chánh, giao tiếp nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p cntp 30/05/2020 73 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số