• Xây dựng độ đo thuần nhất cho ảnh màu dựa trên các toán tử T-norm

  Xây dựng độ đo thuần nhất cho ảnh màu dựa trên các toán tử T-norm

  Bài viết đề xuất xây dựng một độ đo thuần nhất cho ảnh màu dựa trên các toán tử T-norm. Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng thuật toán nâng cao độ tương phản trực tiếp thực hiện hiệu quả với đa dạng ảnh màu khi được áp dụng cùng với độ đo thuần nhất đề xuất.

   15 p cntp 30/07/2020 3 0

 • Đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành

  Đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành

  Bài viết đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành trên môi trường windows, vượt qua cảnh báo của một số phần mềm anti-virus, dựa trên việc nghiên cứu kỹ thuật và mô hình lây nhiễm của virus. Mô hình và kỹ thuật cài đặt đề xuất làm giảm thiểu sự thay đổi đến cơ chế thi hành của dữ liệu gốc.

   6 p cntp 30/07/2020 2 0

 • Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng hợp nhất quỹ đạo bay trên tiêu đồ

  Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng hợp nhất quỹ đạo bay trên tiêu đồ

  Trên cơ sở khảo sát hoạt động thu thập thông tin của trạm ra đa cảnh giới và quá trình thể hiện quỹ đạo của mục tiêu trên bảng tiêu đồ, đồng thời, với việc phân tích một số hạn chế của hệ đơn ra đa trinh sát. Bài viết đề xuất sử dụng một mạng đa ra đa trinh sát và thuật toán hợp nhất quỹ đạo bay của mục tiêu mà nó phát hiện...

   9 p cntp 30/07/2020 2 0

 • Mô hình hệ thống phát hiện bất thường sử dụng thuật toán phân cụm mờ lai ghép

  Mô hình hệ thống phát hiện bất thường sử dụng thuật toán phân cụm mờ lai ghép

  Bài viết đề xuất Mô hình hệ thống phát hiện xâm nhập bất thường sử dụng thuật toán Phân cụm mờ lai ghép giữa thuật toán FCM, PSO và SVM. Thực nghiệm đã được tiến hành trên bộ dữ liệu chuẩn mẫu KDD CUP ‘99.

   15 p cntp 30/07/2020 2 0

 • Sơ đồ chữ ký ủy nhiệm dựa trên mã bch ghép tầng

  Sơ đồ chữ ký ủy nhiệm dựa trên mã bch ghép tầng

  Bài viết đề xuất sơ đồ chữ ký ủy quyền dựa trên mã BCH ghép tầng sử dụng sơ đồ nhận dạng Stern. Sơ đồ chữ ký được đề xuất đảm bảo an toàn với tấn công từ máy tính thông thường và máy tính lượng tử.

   8 p cntp 30/07/2020 5 0

 • Chữ ký số ủy nhiệm tập thể trên hệ mật định danh

  Chữ ký số ủy nhiệm tập thể trên hệ mật định danh

  Bài viết đề xuất một mô hình chữ ký số hoàn toàn mới, đó là chữ ký số ủy nhiệm tập thể đa thành phần. Đồng thời chúng tôi cũng đề xuất một lược đồ chữ ký số cụ thể trên mô hình đó dựa trên hệ mật định danh là một trong những hệ mật tiên tiến đang là xu thế ứng dụng trong những năm gần đây.

   9 p cntp 30/07/2020 6 0

 • Về một backdoor trong sinh khóa RSA tuân thủ điều kiện “chặt” theo chuẩn FIPS 186-4

  Về một backdoor trong sinh khóa RSA tuân thủ điều kiện “chặt” theo chuẩn FIPS 186-4

  Bài viết trình bày đề xuất về một thuật toán sinh khóa RSA chứa backdoor tuân thủ điều kiện “chặt” về tham số khóa theo chuẩn FIPS 186-4 [1]. Thuật toán đề xuất dựa trên cơ sở thuật toán tìm số nguyên tố của John Gordon [2] để tạo số nguyên tố mạnh và tấn công phân tích nhân tử của Coppersmith [3] để giảm lượng thông tin backdoor cần nhúng.

   7 p cntp 30/07/2020 1 0

 • Một giải pháp để dự báo sự biến động của hệ thống các dữ liệu đa chiều phụ thuộc lẫn nhau theo chuỗi thời gian bằng mạng nơron FIR

  Một giải pháp để dự báo sự biến động của hệ thống các dữ liệu đa chiều phụ thuộc lẫn nhau theo chuỗi thời gian bằng mạng nơron FIR

  Bài viết này nhằm xây dựng một giải pháp để dự báo hệ thống dữ liệu đa chiều phụ thuộc lẫn nhau theo chuỗi thời gian bằng mạng nơron FIR (FINITE IMPULSE RESPONSE – Mạng đáp ứng xung hữu hạn). Phần ứng dụng dựa vào dữ liệu trên trang Web của thị trường tài chính Forex.

   9 p cntp 30/07/2020 3 0

 • Phân loại lớp phủ từ dữ liệu ảnh vệ tinh dựa trên phương pháp phân cụm phổ

  Phân loại lớp phủ từ dữ liệu ảnh vệ tinh dựa trên phương pháp phân cụm phổ

  Phân cụm ảnh là tìm ra các cấu trúc nhóm có những đặc tính tương đồng để tạo thành cụm. Có nhiều phương pháp phân cụm khác nhau nhưng hầu hết đều cùng chiến lược là dựa vào sự khác nhau về màu sắc để phân chia các điểm ảnh về các cụm. Bài viết giải quyết vấn đề phân loại nhanh lớp phủ ảnh vệ tinh dựa trên phương pháp phân cụm...

   9 p cntp 30/07/2020 2 0

 • Một cách tiếp cận sử dụng mô hình n-gram trong việc tự động phát hiện và sửa lỗi nhận dạng văn bản tiếng Việt

  Một cách tiếp cận sử dụng mô hình n-gram trong việc tự động phát hiện và sửa lỗi nhận dạng văn bản tiếng Việt

  Bài viết trình bày những kết quả nghiên cứu trong việc nâng cao độ chính xác của nhận dạng văn bản tiếng Việt. Kết quả của nhận dạng văn bản từ hình ảnh thường không đạt được độ chính xác tuyệt đối, nhất là đối với các tài liệu có chất lượng hình ảnh đầu vào thấp.

   12 p cntp 30/07/2020 2 0

 • Nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin nội bộ tổ hợp NKVS-2 làm việc đồng bộ với máy bay Su-30MK2

  Nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin nội bộ tổ hợp NKVS-2 làm việc đồng bộ với máy bay Su-30MK2

  Bài viết trình bày về cấu trúc phần cứng, cơ chế trao đổi thông tin nội bộ giữa các thành phần khác của tổ hợp NKVS-27 trong cả hai hình thức liên lạc giữa mặt đất và máy bay là thoại và truyền số liệu. Bài viết sẽ tập trung vào luồng dữ liệu và dạng dữ liệu được trao đổi bên trong tổ hợp nhằm hiểu rõ cơ chế hoạt động của tổ hợp.

   7 p cntp 30/07/2020 2 0

 • Phát triển lược đồ phân phối khóa an toàn trong mạng điều hành giám sát công nghiệp

  Phát triển lược đồ phân phối khóa an toàn trong mạng điều hành giám sát công nghiệp

  Mạng điều hành giám sát công nghiệp là một hệ thống thực hiện điều khiển và giám sát các hệ thống trong công nghiệp. Do sự phát triển của công nghệ truyền thông công cộng mà mạng này phải đối mặt với những nguy cơ mất an toàn. Bài viết đề xuất một lược đồ quản lý khóa an toàn chống lại các tấn công này với những chi phí tính toán tăng...

   11 p cntp 30/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số