• Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11179:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11179:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11179:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri metabisulfit áp dụng cho natri metabisulfit được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. TCVN 11179:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

   7 p cntp 27/09/2018 144 2

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003:2015 - ISO/TS 22003:2013 (xuất bản lần 2)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003:2015 - ISO/TS 22003:2013 (xuất bản lần 2)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003:2015 quy định các nguyên tắc áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là FSMS) phù hợp với các yêu cầu của TCVN ISO 22000 (hoặc nhóm các yêu cầu quy định khác đối với FSMS). Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin và sự tin cậy cần thiết cho khách hàng về cách...

   33 p cntp 27/09/2018 211 3

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7408:2004 - EN 1784:1996

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7408:2004 - EN 1784:1996

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7408:2004 - EN 1784:1996 trình bày về thực phẩm - phát hiện thực phẩm chiếu xạ đối với loại thực phẩm có chứa chất béo - phân tích hydrocacbon bằng sắc ký khí.

   25 p cntp 27/09/2018 107 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6470:1998

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6470:1998

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6470:1998. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về phụ gia thực phẩm - phương pháp xác định cho phẩm màu thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p cntp 27/09/2018 115 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7089:2002

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7089:2002

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7089:2002 giới thiệu đến các bạn nội dung về ghi nhãn phụ gia thực phẩm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc ghi nhãn phụ gia thực phẩm để bán, kể cả để bán lẻ hay để bán dưới các hình thức khác như bán cho nhà sản xuất thực phẩm dùng trong chế biến hoặc sử dụng trực tiếp.

   7 p cntp 27/09/2018 101 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7087:2002

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7087:2002

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7087:2002. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn. Tiêu chuẩn áp dụng cho việc ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn dùng để cung cấp cho người tiêu dùng hoặc để dùng cho mục đích sử dụng trực tiếp và áp dụng cho các vấn đề liên quan đến việc giới thiệu chúng.

   11 p cntp 27/09/2018 123 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6045:1995

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6045:1995

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6045:1995 trình bày nội dung về dầu vừng thực phẩm (dầu mè). Tiêu chuẩn này áp dụng cho dầu vừng thực phẩm (dầu mè) nhưng không áp dụng cho dầu hạt vừng (hạt mè) mà cần phải chế biến tiếp để biến nó thành loại dầu thực phẩm.

   8 p cntp 27/09/2018 129 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7512:2005

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7512:2005

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7512:2005 nhằm mục đích thúc đẩy áp dụng kỹ thuật chiếu xạ thực phẩm ở qui mô thương mại. Qui phạm cũng hữu ích cho nhà chức trách trong việc xem xét cấp giấy phép cho việc áp dụng chiếu xạ để ức chế nảy mầm của các loại củ và thân củ hoặc nhập khẩu các sản phẩm chiếu xạ đó. Qui phạm này bổ sung cho TCVN...

   17 p cntp 27/09/2018 92 0

 • Giáo trình Hóa phân tích - ĐH Nông Nghiệp

  Giáo trình Hóa phân tích - ĐH Nông Nghiệp

  Cấu trúc nội dung giáo trình gồm có 5 chương như sau: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản của Hóa phân tích, chương 2 - phân tích khối lượng, chương 3 - phân tích thể tích, chương 4 - phân tích công cụ, chương 5 - sai số trong hóa phân tích. Mời các bạn tham khảo.

   132 p cntp 28/06/2017 384 10

 • Bài giảng Thuốc thử hữu cơ trong phân tích (dùng cho sinh viên chuyên hóa ĐH Đà Nẵng) - Lê Thị Mùi

  Bài giảng Thuốc thử hữu cơ trong phân tích (dùng cho sinh viên chuyên hóa ĐH Đà Nẵng) - Lê Thị Mùi

  Bài giảng Thuốc thử hữu cơ trong phân tích (dùng cho sinh viên chuyên hóa ĐH Đà Nẵng) - Lê Thị Mùi có cấu trúc gồm 10 chương trình bày về những nội dung sau: Phân loại thuốc thử hữu cơ, lý tuyết liên kết phối trí, nhóm chức phân tích và nhóm hoạt tính phân tích, những luận điểm lý thuyết về cơ chế phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ và ion vô...

   199 p cntp 28/06/2017 235 4

 • Bài giảng Những chất phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm

  Bài giảng Những chất phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm

  Bài giảng chất phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm nhằm cung cấp cho người học những nội dung: Giới thiệu các loại chất phụ gia được phép sử dụng trong chế biến nông sản thực phẩm; các phương pháp sử dụng một cách có hiệu quả các chất phụ gia trong quá trình chế biến, bảo quản và lưu thông các sản phẩm ăn uống trên thị trường; những...

   30 p cntp 28/06/2017 281 8

 • Thực tập phân tích Hoá học

  Thực tập phân tích Hoá học

  Phần 1 phân tích định lượng Hoá học, phần 2 phân tích mẫu thực tế là những nội dung chính trong 2 phần của tài liệu "Thực tập phân tích Hoá học". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

   124 p cntp 28/06/2017 200 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số