• Sự phát triển có tính bùng nổ của quan hệ Việt - Hàn (1992-2012)

  Sự phát triển có tính bùng nổ của quan hệ Việt - Hàn (1992-2012)

  Bài viết nêu và phân tích những nguyên nhân từ các yếu tố lịch sử và văn hóa, từ cảnh quốc tế và khu vực, từ chính sách của hai chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm lý giải đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn quan hệ của hai nước trong những năm gần đây. Đưa ra những vấn đề do sự phát triển nóng của quan hệ Việt – Hàn và đưa ra những biện...

   9 p cntp 30/05/2020 12 0

 • Vấn đề dân tộc trong chủ nghĩa dân tộc ở Hàn Quốc và Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa

  Vấn đề dân tộc trong chủ nghĩa dân tộc ở Hàn Quốc và Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa

  Bài viết đưa ra hai trường hợp đối lập thú vị giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong vấn đề dân tộc: một bên là “một nửa” của dân tộc Hàn và một bên là tập hợp 54 cộng đồng dân tộc khác nhau. Trong cả hai trường hợp, vấn đề dân tộc trở thành một bìa toán khó cho các nhà hoạch định chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để...

   7 p cntp 30/05/2020 6 0

 • Vai trò của triết học Mác – Lênin trong phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

  Vai trò của triết học Mác – Lênin trong phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

  Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc học tập là nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ hàng đầu để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học trang bị cho sinh viên, góp...

   8 p cntp 30/05/2020 13 0

 • Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “học để làm việc”

  Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “học để làm việc”

  Trước yêu cầu của xu thế toàn cầu hóa, cần thiết phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của đất nước. Với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam của Đảng ta hiện nay, một lần nữa đòi hỏi cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng “học để làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   5 p cntp 30/05/2020 4 0

 • Chiến lược Biển Đông của Trung Quốc và những tác động đến Việt Nam (1909-2014)

  Chiến lược Biển Đông của Trung Quốc và những tác động đến Việt Nam (1909-2014)

  Bài viết trình bày tư duy chiến lược và dã tâm bá chủ Biển Đông của Trung Quốc đang đe dọa trực tiếp công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tình hình đó đặt ra những thách thức lớn đối với Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề nóng bỏng ở Biển Đông, trên tinh thần bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,...

   9 p cntp 30/05/2020 11 0

 • Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn Triết học Mác Lênin ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn Triết học Mác Lênin ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay

  Chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao tư duy nhân loại, vũ khí tư tưởng sắc bén của giai cấp vô sản. Việc giảng dạy môn triết học Mác - Lênin trang bị thế giới quan, phương pháp luận giúp cho người học hình thành và phát triển trí tuệ, nâng cao năng lực tư duy logic, khái quát và hệ thống; hình thành những giá trị văn hóa, lý tưởng, niềm tin, đạo...

   5 p cntp 30/05/2020 4 0

 • Nâng cao năng lực tự học của sinh viên đối với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nâng cao năng lực tự học của sinh viên đối với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại là yêu cầu vừa có tính thường xuyên, vừa mang tính cấp thiết nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy học các môn lý luận chính trị nói chung và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Bài viết này tập trung làm rõ việc dạy môn tư tưởng Hồ Chí minh theo hứng tích cực, hiện đại, lấy...

   7 p cntp 30/05/2020 8 0

 • Dân chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

  Dân chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

  Ở Việt Nam hiện nay, nhân dân có quyền làm chủ. Quyền làm chủ đó thể hiện trước hết ở cơ sở. Trường đại học công lập là một đơn vị cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ trong các trường đại học công lập sẽ huy động được tiềm năng trí tuệ của cán bộ, viên chức vào xây dựng nhà trường, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo.

   7 p cntp 30/05/2020 3 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư tưởng về bảo vệ môi trường. Người cho rằng, bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người, cần bảo vệ, khai thác, sử dụng và tái tạo tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi...

   6 p cntp 30/05/2020 4 0

 • Tăng trưởng tài sản - dự báo suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu tại Việt Nam

  Tăng trưởng tài sản - dự báo suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu tại Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu sự hiện hữu và ảnh hưởng của tăng trưởng tài sản lên suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 3 năm 2014.

   13 p cntp 30/04/2020 29 0

 • Vai trò của nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

  Vai trò của nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết này nghiên cứu vai trò của các nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam ở khía cạnh tạo thanh khoản cổ phiếu. Sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy, với dữ liệu tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

   13 p cntp 30/04/2020 27 0

 • Nhận thức của khách hàng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tổng kết lý thuyết và thảo luận một số định hướng nghiên cứu

  Nhận thức của khách hàng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tổng kết lý thuyết và thảo luận một số định hướng nghiên cứu

  Bài viết tổng kết các nghiên cứu trước đây liên quan đến nhận thức của khách hàng về CSR và đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai. Nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo: Bổ sung các biến trung gian, cũng như tập trung vào đối tượng khách hàng, lĩnh vực dịch vụ nhằm tối đa hóa lợi ích từ các hoạt động CSR.

   13 p cntp 30/04/2020 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số