• Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

  Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

  Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất Sản xuất với một đầu vào biến đổi Sản xuất với hai đầu vào biến đổi.Khái niệm: biểu diễn mối quan hệ kỹ thuật sản lượng hàng hóa, dịch vụ (Q) được sản xuất ra từ các tập hợp đầu vào khác nhau với một trình độ công nghệ nhất định Dạng tổng quát của hàm sản xuất Q=f(X1, X2,..,Xn) –...

   29 p cntp 27/11/2012 129 1

 • Chương 3: Lý thuyết người tiêu dùng

  Chương 3: Lý thuyết người tiêu dùng

  Lý thuyết về lợi ích Những khái niệm cơ bản 2. Giải thích đường cầu dốc xuống bằng quy luật lợi ích cận biên giảm dần 3. Thặng dư tiêu dùng Lợi ích cận biên (MU): Phản ánh mức lợi ích bổ sung thêm khi ta tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ MU=TU/ Q TU là hàm liên tục MU = dTU/dQ TU là hàm rời rạc MUn = TUn - TUn-1 Quy luật lợi...

   17 p cntp 27/11/2012 138 1

 • Cung cầu

  Cung cầu

  Ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ.Cầu là số lượng hàng hóa mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Cầu thể hiện những nhu cầu có khả năng thanh toán Lượng cầu là số lượng hàng hóa được cầu ở một mức giá.

   31 p cntp 27/11/2012 155 2

 • BÀI 4: LÝ THUYẾT NGƯỜI SẢN XUẤT

  BÀI 4: LÝ THUYẾT NGƯỜI SẢN XUẤT

  Ngắn hạn và dài hạn Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra Quy luật lợi suất giảm dần Các chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa lợi suất giảm dần và các đường chi phí Các đường chi phí dài hạn Tại sao đường chi phí bình quân dài hạn có dạng chữ U Quy mô hiệu quả tối thiểu .Ngắn hạn Là thời gian trong đó có ít...

   47 p cntp 27/11/2012 140 1

 • Lý thuyết Người tiêu dùng

  Lý thuyết Người tiêu dùng

  Lợi ích Là nhu cầu hay sự thoả mãn khi tiêu dùng hàng hoá hoặc dịch vụ Phân tích lợi ích Phân tích việc ra quyết định của người tiêu dùng dựa trên nguyên tắc tối đa hoá lợi ích Đơn vị lợi ích Là đơn vị thể hiện đo lợi ích. Sở thích của người tiêu dùng hoàn chỉnh Lợi ích đo được và đo bằng tiền Người tiêu dùng có mục...

   24 p cntp 27/11/2012 175 1

 • Tài liệu kinh tế vi mô

  Tài liệu kinh tế vi mô

  Chương 3: Lý thuyết hành vi c ủa ngư ời tiêu dùng

   21 p cntp 27/11/2012 131 1

 • Kinh tế vi mô - Chuong 2: Cung Cầu hàng hóa & giá cả thị trường

  Kinh tế vi mô - Chuong 2: Cung Cầu hàng hóa & giá cả thị trường

  Khái niệm: “Cầu hàng hóa là số lượng hàng hóa và dịch vụ mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.” Hình 1: Biểu cầu và đường cầu về kem Hàmsố cầu: Hàm số cầu là hàmnghịch biến. Hàmcầu tuyến tính có dạng: Ví dụ: Viết phương trình đường cầu về sách của Thành phố Hồ...

   28 p cntp 27/11/2012 159 1

 • Kinh tế vi mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế học

  Kinh tế vi mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế học

  KHÁI NIỆM KINH TẾ HỌC Sự khan hiếm Nhu cầu và ước muốn Nhu cầu và ước muốn vô hạn. Một số nhu cầu và ước muốn có thể tái hiện Nhu cầu và ước muốn có tính chất bổ sung. Nhu cầu và ước muốn có thể thay đổi. Sự khan hiếm Tiến trình ba bước để thõa mãn nhu cầu và ước muốn của con người

   11 p cntp 27/11/2012 202 1

 • Kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường sản phẩm

  Kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường sản phẩm

  Trong dài hạn các doanh nghiệp có thể thay đổi tấtcả các yếu tố đầu vào, kể cả quy mô sản xuất. Các doanh nghiệp có thể: Gia nhập ngành nếu thu được lợi nhuận cao. Rời bỏ ngành nếu bị thua lỗ.

   16 p cntp 27/11/2012 142 1

 • Sức mạnh độc quyền bán

  Sức mạnh độc quyền bán

  Khi so sánh 1 ngành c nh tranh hoàạ n hảo với 1 ngành độc quyền với điều kiện 2 ngành có cùng đường cầu và chi phí giống nhau ta nhận thấy : Ngành độc quyền có mức sản lượng thấp hơn nhưng mức giá cao hơn so với ngành cạnh tranh. Thị trường độc quyền hoạt động kém hiệu quả hơn thị trường cạnh tranh hoàn hảo do không có áp lực...

   19 p cntp 27/11/2012 132 1

 • THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

  THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

  Phần này giới thiệu với bạn đọc mô hình hồi quy bội k biến bằng ngôn ngữ ma trận.Với ngôn ngữ ma trận kết hợp với kỹ thuật tính toán cho phép chúng ta giải quyết các vấn đề của phân tích hồi quy một cách nhanh chóng .chính xác.

   34 p cntp 27/11/2012 198 2

 • Tìm hiểu Luật kinh tế

  Tìm hiểu Luật kinh tế

  Là loại hình công ty gồm không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của mình. - Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là 2 và không vượt quá 50 trong suốt quá trình hoạt động; - Chịu trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh

   26 p cntp 27/11/2012 173 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số